Encyclopedie van religies

Encyclopedie , 2 delen

met Ysé Tardan-Masquelier

encyclo van religies

Bayard, september 1997

Nieuwe herziene en uitgebreide editie,
Bayard, "compacte" collectie, oktober 2000

 

Presentatie

Het eerste deel vormt een historische benadering van de grote religies; de tweede presenteert tien hoofdthema's: religieuze tradities, het goddelijke, de kosmos, de mens, ethiek, dood, religieus gedrag, religie en samenleving, religieuze talen, de ervaring van het goddelijke. Honderddertig specialisten (historici, antropologen, theologen, sociologen, filosofen, psychoanalytici) hebben meegewerkt aan het opstellen van dit werk.

 

Vertalingen

Italië: UTET