Het wonder van Spinoza

Fayard, november 2017
Test
EAN: 9782213700700

Digitaal EAN: 9782213700045

Het zakboek, augustus 2019
EAN: 978-2253091936

Presentatie

Op 23-jarige leeftijd verbannen uit de Joodse gemeenschap wegens ketterij, besluit Baruch Spinoza zijn leven te wijden aan de filosofie.
Zijn doel ? Om een ​​echt goed te ontdekken dat "hem voor de eeuwigheid zou voorzien van het genot van opperste en onophoudelijke vreugde". In de twintig jaar die hem nog resten om te leven, bouwde Spinoza een revolutionair oeuvre op. Hoe kon deze man in het midden van de 17e eeuw de voorloper zijn van de Verlichting en van onze moderne democratieën? De pionier van een historische en kritische lezing van de Bijbel? De grondlegger van de dieptepsychologie? De initiator van de filologie, sociologie en ethologie? En vooral de uitvinder van een filosofie gebaseerd op verlangen en vreugde, die onze opvatting van God, moraliteit en geluk in de war brengt? In veel opzichten is Spinoza niet alleen zijn tijd ver vooruit, maar ook de onze. Dit is wat ik Spinoza's 'wonder' noem.

Vertalingen

Spanje (Castiliaans): ARIEL
Italië: LA NAVE DI TESEO
Japan: POPLAR PUBLISHING CO., LTD
Nederland: BALANS UITGEVERIJ