De metamorfosen van God

Van fundamentalisme tot nieuwe spiritualiteit

Test

Europese prijs voor Franstalige schrijvers 2004

Presentatie

Lang werd aangenomen dat de vooruitgang in de moderniteit ten koste ging van een terugtrekking van religie en een ontgoocheling met de wereld. Veel verschijnselen stellen deze beweging in vraag en laten toe te spreken van een "terugkeer van God". Frédéric Lenoir verwerpt het beeld van een moderniteit en een religieuze gevoeligheid die onafhankelijk van elkaar zijn. Het laat zien dat we in feite een individualisering en een globalisering van religie ervaren die tot uiting komt in een "herbetovering" van de wereld en in een "spiritueel nomadisme" waarvan een overvloed aan verschillende spiritualiteiten getuigt. Tegelijkertijd zijn we getuige van een ontwaken van de identiteit binnen de grote tradities en een terugkeer van zekerheden in verschillende vormen: fundamentalisme, fundamentalisme, sektarisme. Het zijn deze verbazingwekkende paradoxen van de hedendaagse religieuze scène die de auteur hier uitlegt, door te proberen hun historische wortels sinds de Renaissance te begrijpen.

 

Vertalingen

Spanje: ALIANZA EDITORIAL
Italië: GARZANTI LIBRI Srl
Tunesië: NATIONAAL VERTALINGSCENTRUM

 

Wat de pers zegt

“In de Metamorfosen van God schept Frédéric Lenoir orde in wat een wanorde in de omgeving lijkt en recapituleert, in een heldere taal die niet aan alle sociologen wordt gegeven, zijn lange jaren van onderzoek; hij ontrafelt de streng religie aan het begin van de 21e eeuw en in het bijzonder van de nieuwe westerse religiositeit. In een zorg voor pedagogiek en intellectuele relevantie, kruist het de ogen van de socioloog, de filosoof, de antropoloog, de historicus, zelfs de theoloog. Een interdisciplinariteit die dit boek van vierhonderd pagina's tot een genot maakt om te lezen”. De wereld van religies

“Dit boek schetst in het watermerk van zijn demonstratie een geschiedenis van westerse spiritualiteit. Wetenschappelijk gezien is het geschreven in een zeer prettig leesbare stijl... We zullen Frédéric Lenoir opnieuw bewonderen voor zijn moed en zijn talent bij het presenteren van zijn ideeën. » Akropolis

“Het resultaat van veldonderzoek en wetenschappelijk onderzoek, dit boek probeert te contrasteren met de indirecte observaties door op de lange termijn deze beweging van herschikking, deze observatie van terugkeer te herstellen ... een uitnodiging op alle pagina's om zich niet te vergissen over debatten. » Het kruis

“Een veelbewogen boek…” Le Nouvel Observateur