De genezing van de wereld

Test

Presentatie 

Is de mens slechts een homo economicus? Onze wereld is ziek, maar de huidige economische crisis, die alle aandacht polariseert, is slechts een symptoom van veel diepere onevenwichtigheden. De crisis die we doormaken is systemisch: het treft alle sectoren van het menselijk leven. Het houdt verband met onrust in onze levensstijl, ongetwijfeld even belangrijk als het keerpunt in het neolithicum, toen mensen ophielden nomadisch te zijn om sedentair te worden.

Er zijn echter manieren om te genezen. Door me te baseren op concrete ervaringen, toon ik het bestaan ​​van een andere logica dan die, kwantitatief en mercantiel, die onze wereld naar de catastrofe leidt: een kwalitatieve logica die het respect van de aarde en de mensen met de output bevoorrecht; de kwaliteit van “altijd meer” zijn. Ik pleit ook voor een verlichte herontdekking van de grote universele waarden - waarheid, rechtvaardigheid, respect, vrijheid, liefde, schoonheid - om te voorkomen dat de moderne mens bewogen wordt door de bedwelming van overdaad, maar ook door angst en lust, niet tekent zijn eigen einde.

 

Interview met Ruth Elkrief (BFMTV – november 2012)