De filosoof Christus

Test

 

Presentatie

Waarom hebben democratie en mensenrechten hun oorsprong in het Westen en niet in India, China of het Ottomaanse rijk? Omdat het Westen christelijk was en het christendom niet alleen een religie is. Zeker, de boodschap van de evangeliën is geworteld in het geloof in God, maar Christus leert ook ethiek van universele strekking: gelijke waardigheid voor iedereen, rechtvaardigheid en delen, geweldloosheid, emancipatie van het individu ten opzichte van de groep. En van de vrouw met met betrekking tot de mens, keuzevrijheid, scheiding van politiek en religie, menselijke broederschap. Toen het christendom in de vierde eeuw de officiële religie van het Romeinse rijk werd, werd de wijsheid van Christus grotendeels verdoezeld door de instelling van de kerk. Het wordt duizend jaar later herboren, wanneer de denkers van de Renaissance en de Verlichting vertrouwen op de “filosofie van Christus” om de uitdrukking van Erasmus te gebruiken, om Europese samenlevingen te bevrijden uit de greep van religieuze machten en om het moderne humanisme te stichten. Frédéric Lenoir vertelt hier over het paradoxale lot van het christendom - van het getuigenis van de apostelen tot de geboorte van de moderne wereld via de inquisitie - en laat ons de evangeliën herlezen met een radicaal nieuw oog.

 

Vertalingen

Korea: YEONAMSEOGA Publishing Co.
Spanje: EDITORIAL ARIEL
Griekenland: EDITIONS POLIS
Italië: GARZANTI LIBRI Srl
Japan: NIGENSHA
Japan: TRANS VIEW
Nederland: UITGEVERIJ TEN HAVE
Portugal: CALEIDOSCOPIO