De tijd van verantwoordelijkheid

interview boek
door Paul Ricoeur
 
Presentatie

In het tijdperk van globalisering en nieuw individualisme wordt de moderne mens geconfronteerd met ongekende situaties in zijn geschiedenis: de economische crisis, de demografische explosie, de mogelijkheid om de aarde onbewoonbaar te maken door allerlei soorten vervuiling ... verstoring van onze levensstijl komt overeen met nieuwe verantwoordelijkheden, vooral ten opzichte van toekomstige generaties. Gevoed door interviews afgenomen door Frédéric Lenoir in het begin van de jaren negentig, pleit dit profetische boek voor een ethiek die ons allemaal aangaat en de manier waarop we samen willen leven.

 Zakformaat collectie ““ Pluriel ””, 2013: EAN 9782818503744

Interviews met

Jean Bernard
Marie-Colette Boisset
Jacques Delors
Jacques Ellul
Luc Ferry
André Fontaine
François Guiraud
Yves Jaigo
René Lenoir
Emmanuel Levinas
Michel Noir
Jean-Marie Pelt
Marie-Dominique Philippe
Vader Pierre
Bernard de La Rochefoucauld
Jacques Testart
Simone Veil