Lezers pagina

Deze pagina is van jou. Als je een testimonial wilt delen, klik dan op de afbeelding hieronder. Frédéric leest regelmatig de commentaren in deze rubriek. Bij voorbaat dank en veel leesplezier! Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname Opname _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Maandag 26 juni 2023 – Monique Renault – De samenleving menselijker maken | Jonge kinderen zouden angstiger zijn en terecht: de samenleving, met haar onmenselijke ontwikkeling die gericht is op succes, geld en macht, verstoort alle menselijke relaties door met de vinger naar emoties te wijzen alsof ze gevaarlijk zijn terwijl ze aan de oorsprong van de psyche liggen, de ziel, sinds het begin der tijden. Ja, je zult het me vertellen, maar kunstmatige intelligentie zal het probleem oplossen. Humanoïden in zicht, arme mensen! Heren en dames krimpt ineen, u zoekt een oorzaak waar die niet is, maar toch recht voor onze ogen. Onze kinderen reageren en dat is goed, het bewijst dat ze een goede geestelijke gezondheid hebben. Welk kind zou niet angstig kunnen zijn in deze maatschappij die hen deze angst met tegenzin oplegt? De mens is vrij zolang hij kan uiten wat hij onrechtvaardig vindt aangaande de daden van de onrechtvaardigen. En wie kan beter zien wat onrechtvaardig is dan de kinderen die nog niet zijn gevormd door de onrechtvaardige samenleving? Laat onze kinderen met rust! Als er "gekke mensen" zijn, moet je ergens anders zoeken. De samenleving menselijker maken is het doel dat wij volwassenen zouden moeten hebben, zodat jongeren probleemloos kunnen leven en zich kunnen ontwikkelen.


Maandag 26 juni 2023 – marie.eric5555[at]orange.fr – Le Doute en chanson | Net als iedereen heb ook ik periodes van twijfel gekend.
Omdat ik wat compositievaardigheden had, besloot ik er een lied van te maken. Misschien herkennen sommigen zich in mijn woorden. https://www.youtube.com/watch?v=vqRJVatrGv2tU
Bedankt allemaal en meneer Lenoir blijft ons aan het denken zetten.


Maandag 15 mei 2023 – Gygy Sastre – BEDANKT lieve Frédéric dat je me veel hebt geholpen om mijn leven te begrijpen | Onze levens

Veel van onze herinneringen gaan voorbij
zonder dat we ze überhaupt kunnen vasthouden.
De pijnlijken herhalen vaak,
maar de gelukkigsten houden ons overeind.

Ons geluk wordt zo elke dag opnieuw opgebouwd,
moeilijk evenwicht tussen al ons grote fysieke en morele lijden
sinds onze geboorte, verdriet
en onze vreugde, ons gelach, kleine lichtjes van liefde.

De lege pagina van ons leven vullen,
Moeilijke taak in het licht van al onze verlangens,
Terwijl we trouw blijven aan onze enige overtuigingen,
Door onze vreugden en onze passies tot uitdrukking te laten komen.

Wat het pad ook is,
laten we ons bewust worden van de verloren momenten,
het is heel vaak in het midden van de doorwaadbare plaats
dat we de realiteit raken


Zaterdag 6 mei 2023 – Stéphane – De ziel van de wereld | Hallo. Ik heb je boek in één dag uitgelezen, wat voor mij een hele prestatie is, aangezien ik slechtziend ben. Bovendien was het een bevriende bibliothecaris die het mij aanraadde. Hoe zit het met je boek? Whoaaah, prachtig!!! Ik herkende daarin eigenschappen van mijn persoonlijkheid die sommigen abnormaal noemen. Ik kijk uit naar het lezen van deel 2. Gefeliciteerd allemaal.


Zondag 5 maart 2023 – Michel – De filosoof Christus | Ik wilde je mijn bewondering tonen voor de prachtige tekst die in het onderwerp wordt geciteerd.
Zonder mezelf te willen onthullen, ben ik een bescheiden lezer die soms wordt afgestoten door bepaalde aspecten van religieus christendom, waardoor ik van een fragiel geloof naar een agnosticisme ga dat min of meer dicht bij een vorm van atheïsme ligt... kortom, mijn onderzoek is constant, wat me ertoe brengt om boeken over dit onderwerp te raadplegen, maar elke keer als ik in je boek duik, vind ik er een frisheid in met de geur van de evangeliën... Bijna alle pagina's van mijn exemplaar zijn gemarkeerd, het is mijn nachtkastje geworden boek... dit alles brengt me dichter bij dit soort spiritualiteit en ik wilde je er bescheiden voor bedanken.


Zaterdag 18 februari 2023 – Virginia – The Power of JOY & SPINOZA | Beste Frédéric, ik heb eindelijk besloten om een ​​reactie achter te laten! Na vele jaren van u te hebben gelezen, naar u te hebben geluisterd op video of tijdens uw verschillende interventies in Parijs, is het altijd een groot genoegen, en zelfs meer!! Ik herlees regelmatig je boeken, vooral Spinoza en The Power of JOY, die voor mij echte goudklompjes zijn (die ik niet had begrepen of die me tijdens een eerdere lezing waren ontgaan, shows) en dat alleen al is echt genieten. Mijn zoon, die ook een van je trouwe lezers is, voelde deze weinig bekende vreugde in het diepst van zijn wezen tijdens duiken met orka's en walvissen in Noorwegen. Voor je boeken, je conferenties, je delen en je nederigheid BEDANKT BEDANKT. Virginia


Woensdag 15 februari 2023 – Marie Sabine – Veerkracht | Hallo, ik was vorige week op uw conferentie in Metz over het thema 'geluk kan worden geleerd' en wat me opviel was het feit dat u de beroemde gelukkige nuchterheid, consumentisme en andere termen noemde die verband houden met voortdurende klimaatverandering en maatschappelijke verandering en dat u de verbinding met geluk, dat was voor mij een eyeopener. Ik ben inderdaad een activist in alles wat met klimaatverandering, de dierenzaak en andere oorzaken te maken heeft, en ik realiseer me dat geluk is om te handelen, een voorbeeld te stellen, te vechten, degenen te verdedigen die dat niet kunnen. Ik sta mezelf zelfs toe een verband te leggen met het woord 'veerkracht', wat voor mij synoniem is met geluk, want in veerkracht zit het concept van acceptatie, en ik geloof oprecht dat mensen die bereid zijn om gelukkige nuchterheid te accepteren - een simpele, nederige, creatief en gedeeld leven met andere mensen - zal dit eenvoudige en veerkrachtige geluk vinden.


Woensdag 25 januari 2023 – Catherine Jung | Hallo, allereerst bedankt voor al je werk. Ik heb net “Jung – Een reis naar jezelf” uit, uitstekend! Na onlangs "Mijn leven" van Carl Gustav Jung te hebben gelezen, waar ik dol op was, geeft u interessante aanvullende informatie, waaronder de namen en werken van al die mensen die met Jung hebben gewerkt of deze hebben bestudeerd. En ik vind je analyse erg goed. Dankjewel ! Ik vind het erg leuk om je boeken te lezen. Met vriendelijke groeten !


Zondag 15 januari 2023 – Mireille – Noorderlicht maart 2023 | Hallo, bij de ontdekking van sponsoring en partnerschappen - humanitaire hulp, hulp aan kinderen in ballingschap, gerechtigheid voor vrouwen - ben ik geschokt door de keuze van het luxe hotel dat niet de soberheid van het leven van de Sami weerspiegelt, noch de beoefening van mindfulness. Ik blijf echter een fervent lezer die uw filosofische benadering aanhangt.


Zaterdag 14 januari 2023 – Paul Didier – makondidier81[at]gmail.com – Waarderingen op verlangen, een filosofie | Hallo. Ik ben deze week net begonnen met het lezen van je briljante boek over verlangen. In het bijzonder ontdekte ik het etymologische verband tussen verlangen en de sterren: "Verlangen wordt ook begrepen als de motor van actie, als de vitale kracht die ons bevrijdt van verbijstering". Gezien de negativiteit van verlangen, die grenst aan zijn positiviteit, zou het niet onder de knie moeten worden? Welke privé-ethiek en welk openbaar beleid moet worden aangenomen gezien de kracht van verlangen? Ik blijf lezen en hoop dat ik enkele verhelderende antwoorden kan vinden.


Maandag 19 december 2022 – WOLKENLEZEN Bedankt | Ik onderbreek het luisteren, op YouTube, naar je werk "De troost van de engel" om je de troost te vertellen die deze opmerkingen in mij teweegbrengen. Bedankt voor al het goede dat je me brengt - voor mij en hopelijk voor velen - BEDANKT


Woensdag 9 november 2022 – Giga amoroso Uw boek “Verlangen, een filosofie” | Je hebt vandaag je nieuwste boek aan Télématin gepresenteerd en voordat ik me haastte om het aan te schaffen, wilde ik je bedanken voor het beantwoorden aan een behoefte en een verwachting van onze kinderen met je associatie "SÈVE", maar ook van mezelf door het begrip "verlangen" te behandelen. lang overgelaten aan de waardering van onze consumptiemaatschappij, terwijl die zo essentieel zou zijn voor onze toekomst, zoals ik suggereerde met mijn laatste gedicht “De levenden liefhebben als een moeder” (vgl. bericht van 14 september).


Dinsdag 8 november 2022 – Valérie Een grote ontdekking | Hallo, ik weet pas een paar maanden van het bestaan ​​van meneer Lenoir... Ik moet zeker de enige zijn 😉 Inderdaad, ik stuitte op zijn verschillende conferenties en interviews uitgezonden op YouTube en ik was heel snel geraakt door de onderwerpen die aan bod kwamen , de levenskracht van onze filosoof, zijn vastberadenheid en de helderheid van zijn woorden. Als therapeut probeer ik in mijn vrije tijd deze gemoedstoestand, die de sleutel is tot een evenwichtig en gelukkig innerlijk leven, te delen. Gewoon BEDANKT Fredo!


Woensdag 19 oktober 2022 – Michel Het Spinozawonder | Goedenavond, het is natuurlijk heilzaam om met ons over Spinoza te praten vanuit een eenvoudig geschrift.
Hij is een van de auteurs van de geciteerde werken die deze boodschap suggereert naast de benadering van het goddelijke, van de levenden, van de natuur als geheel.
Antonio Damasio, briljante Portugees-Amerikaanse neurobioloog, lijkt mij, verlengt, vergroot zelfs het werk van deze Nederlandse Spinoza. Inderdaad "de vreemde orde der dingen" en zijn vereenvoudigde versie "voelen en weten" verheldert door de laatste onderzoeken van de Amerikaanse onderzoeker veel ideeën door ze op zijn minst te verdiepen. In het bijzonder de noties van percepties en affecten en de effecten die ze teweegbrengen, eerst de emoties en het gesedimenteerde memoriseren van affecten die gevoelens zijn. Een zin uit de achterkant van het eerste geciteerde werk vat de gedachte samen. "De mens is geen systeem dat denkt, het is een systeem dat wordt bewoond door zijn gevoelens en dat soms denkt".


Woensdag 14 september 2022 – Giga amoroso Gedicht voor de klimaatcrisis | Mijn laatste gedicht over de klimaatcrisis en de liefde voor het leven:
"Hou van het leven als een moeder"

De levenden liefhebben en respecteren
Kan het beste worden begrepen door een moeder.
Zij alleen kent de pijn van het geven van leven.
De man in zijn verhaal laat zich leiden door zijn verlangens

Liefde maar ook te veel verlangens, krachten,
tot het punt dat de vernietiging ervan wordt gerechtvaardigd zonder te zien
Zonder spijt of de minste blik!
Bij zijn laatste adem zal hij het te laat begrijpen.

Maar in het licht van de tragedies, de gevolgen
van het gedrag als gevolg van zijn bestaan,
kan hij eenvoudig reageren
en plotseling het "verlangen om te handelen" hebben.


Donderdag 25 augustus 2022 – Carole Jung, een reis naar jezelf | Meneer, ik wil u bedanken voor het opmerkelijke werk dat u heeft verricht aan de biografie en de synthese van Jungs onderzoekswerk.
Ik hield van je manier om fragmenten uit zijn geschriften te associëren en je duidelijke manier om de inhoud uit te leggen. Verpleegkundige in omscholing, ik trainde in hypnose en vervolgens in een andere techniek die de verbeeldingskracht van de persoon activeert om hem te helpen de oplossingen en middelen uit het onbewuste uit te drukken.
Dus lichaam, geest en ziel. Ik bevind me helemaal in de praktijk en het denken van Jung. Zodra de verbeeldingskracht actief wordt, ontstaan ​​er metaforen, fysieke gewaarwordingen, die voor verrassingen zorgen bij de begeleiders, of ze nu komen voor een fysiek of emotioneel gezondheidsprobleem, of zelfs spiritueel. Wat het begrip betekenis betreft, dat is fundamenteel voor mij. Wat willen we, wat staat het toe? hoe is het nuttig voor u? En Jung liet het belang van deze vragen zien.


Vrijdag 19 augustus 2022 – πηγή Bedankt | Ik zou beginnen met "DANK U" te zeggen, ook al kan dit kleine woord soms worden geïnterpreteerd als een conclusie, van mijn kant, weet dat dat niet zo is. Het is nog maar net begonnen. Na een lange periode van crisis, dag na dag, het kijken naar je verschillende zoektochten, het lezen van je werken, helpt me om me open te stellen voor mezelf, maar ook voor de wereld, ze helpen me in mijn dagelijks leven, transformeren me, vormen me, maken me zelfs hard en stuwen me naar nieuwe ontdekkingen en wekken zo steeds meer verbazing, verwondering en toewijding op. Het is waar dat velen zeggen dat ze "geïnspireerd" zijn, maar niet velen inspireren. Aan de andere kant bent u een bron van inspiratie voor mij, M. LENOIR, en woorden schieten mij te kort om uit te drukken hoe dankbaar ik u ben. Ik zou je graag willen ontmoeten, maar goed... ooit, wie weet. Aan het wachten. "De gelukkigste man is degene die het grootste aantal anderen gelukkig maakt", citeer ik Diderot. Dankjewel.


Donderdag 18 augustus 2022 – Hugues De troost van de engel | Hallo Frederic. Je boek stond op de plank in mijn kantoor onder andere dat mijn vrouw daar had neergezet, zonder me erover te vertellen ... Ik sloeg het bij toeval open aan het begin van de avond. Ik heb het gewoon weggelegd nadat ik het in één ruk heb uitgelezen, mijn ogen natuurlijk een beetje nat aan het eind. Dit mooie verhaal raakte me, om verschillende redenen. Bijna 10 jaar geleden deed je "Kleine verhandeling over innerlijk leven" me mindfulness ontdekken en stelde me in staat om mezelf opnieuw op te bouwen. Daar heb ik net een notitieboekje opengeslagen om, ik weet niet wat, mooie dingen in ieder geval op te schrijven. Een verlangen om naar Kernic Bay te gaan (maar het is een beetje ver voor vanavond), en ook om de Overpeinzingen te lezen... Bedankt voor wat je schrijft.


Maandag 25 juli 2022 – Nicolas Dankwoord | Ik heb zojuist uw "Kleine verhandeling over het innerlijke leven" voltooid en ik voel een diep gevoel van welzijn. Bedankt voor dit gevoelige en verlichte delen. Elk hoofdstuk van het boek is rechtstreeks gekoppeld aan een van de beloften die ik mezelf heb gedaan om vooruit te komen in mijn leven en ervan te genieten. Alleen als we erin slagen onze wonden te helen door een werk van welwillende innerlijke genezing en vergeving, kunnen we onze innerlijke vrede naar buiten brengen en kan de wereld op zijn beurt in vrede zijn. Uw boek, dat een van mijn boeken naast het bed is geworden, moedigt me aan om door te gaan met de levensreis die ik tien jaar geleden door de ontmoeting met Vipassana-meditatie en de ontdekking van Geweldloze Communicatie heb kunnen beginnen. Dus ik blijf ja zeggen tegen het leven, lachen, vertrouwen hebben in mezelf en erin; zonder angst naar de ander toe te gaan om te delen, te leren en te vibreren; om dagelijks in het diepst van mij de dankbaarheid uit te drukken voor dit leven dat mij is gegeven. Dankjewel !


Vrijdag 22 juli 2022 – Gérard De troost van de engel, de positieve impact ervan op mij | Het recente verlies van mijn vrouw na een lange ziekte waartegen ze moedig heeft gevochten, bezorgde mij als dagelijkse metgezellen verdriet, eenzaamheid, gebrek aan levenslust, ondanks kinderen, familie, vrienden.
Ik heb net de roman La Consolation de l'Ange uit, waarin de heldin Blanche, dicht bij de fysieke dood, intens liefde en vreugde uitdrukt en aanbeveelt om elk moment te leven als een geschenk van het leven. Wat is deze mysterieuze band met haar die, zodra de roman klaar was, mijn kijk volledig veranderde en het mogelijk maakte om de resterende tijd te zien als de mogelijkheid om het bewustzijn te verdiepen en anderen te helpen. Met dank aan Frederic Lenoir.


Zaterdag 16 juli 2022 – Thiaseve Het gemis | Het gebrek kan naar plaatsen sturen, waar onze schaduwen hun wet opleggen
Zonder zelfs maar iets te zien, worden de woede, de angst en de haat de gidsen van onze keuzes
Het vernauwde zicht, wordt steeds kleiner, we kijken de wereld in met onze ogen vol minachting
zelfs de mensen van wie we houden versmelten in onze geest
Wraak, wrok, jaloezie, deze onophoudelijke bewegingen vinden plaats, maar tegen welke prijs?
De rekening is pijnlijk, de melancholie wordt woedend,
anderen maken zich schuldig aan onze gevaarlijke waanzin,… introspectie kan voordelig zijn,
maar hiervoor is innerlijke eerlijkheid de stille sleutel.
Goed verborgen achter jaren van opgebouwde wonden, is het tijd om deze verborgen waarheden,
verborgen in deze verborgen gevoelens, die we soms zelfs kunnen projecteren
om van onze verantwoordelijkheid af te komen. Onmiddellijk, gerustgesteld, hebben we het gevoel gewonnen te hebben


Donderdag 30 juni 2022 – Giga amoroso Jun, een reis naar jezelf | Omdat ik geen literair man ben, heb ik deze immense denker, filosoof en visionair onderzoeker, zoals je Frédéric zegt, ontdekt, maar vooral een man die heel dicht bij ons staat met zijn fouten en zijn kwaliteiten. In het hoofdstuk "De reis" van de reis naar onszelf, begrijpen we volledig de rol van onze tegengestelden, onze tegengestelden, van de "anima" in het vrouwelijke en de "animus" in het mannelijke, maar geïndividualiseerd in ons onbewuste dat het nuttig is kennen om “de volledigheid van ons wezen” te bereiken. Ik raad je studie aan aan alle stellen die elkaar verscheuren en scheiden zonder de reden te weten wanneer ze van elkaar kunnen blijven houden terwijl ze verschillend blijven. Op basis van zijn eigen ervaring en die van zijn patiënten, vond ik echte antwoorden op de mijne over de voorouderlijke godheid, numineuze en religieuze die we allemaal in ons onbewuste erven.


Woensdag 8 juni 2022 – Kaart Bedankt | Gewoon enorm bedankt.
Ik heb al je boeken gelezen, geloof ik, maar één zin beantwoordde een existentiële vraag. Ik herhaal het voor mezelf en deel het meerdere keren per week en het geeft betekenis aan mijn leven, momenteel vol omwentelingen: Bestaan ​​is een feit, leven is een kunst. Bedankt voor deze mantra die me aanmoedigt om nooit op te geven.


Dinsdag 7 juni 2022 – Nadège De troost van de engel | Ik heb net een geweldige tijd gehad met Blanche, ook ik had haar graag mijn vragen gesteld over veerkracht, rouw. Worden we vanaf onze geboorte geconfronteerd met een werk van veerkracht dat ons achtervolgt? Treuren we regelmatig als we uit onze comfortzone stappen? Is de gehechte persoon belangrijk bij het overleven van ontberingen, als hij er niet meer is, hoe deze innerlijke kracht te vinden? Blanche kon een paar vragen beantwoorden en stelde mijn nieuwsgierigheid naar onze capaciteit in vraag. Ik had een gecompliceerde jeugd en 2 jaar geleden stierf mijn man aan een gescheurd aneurysma. Ik merkte dat ik alleen was om alles te regelen met 2 jonge kinderen. Welk boek raad je me aan voor het accepteren van de bewijzen? Het is altijd een geweldig moment om je te lezen, heel erg bedankt.


Vrijdag 6 mei 2022 – Laetitia Angèle De ziel van de wereld “kompas van mijn spiritueel leven” | Beste Frédéric, je boek “Ziel van de Wereld” heeft me de laatste tijd op bepaalde momenten in mijn leven verrast. Ik besloot het dagelijks te gebruiken, niet door het in volgorde te lezen als een eenvoudig boek, maar volgens de gebeurtenissen in mijn leven, neem ik 'willekeurig' een pagina. Meerdere keren kwam ik toevallig een antwoord tegen op mijn zorgen, op mijn vragen, op mijn slechte negatieve reacties. Ik heb de indruk dat een welwillende ster met mij communiceert via uw boek. Mijn dankbaarheid heb je!


Zondag 24 april 2022 – Kristal Pierre – Mijn gevoelens over de romans | Hallo 👋 Een paar jaar geleden, toen ik op zoek was naar een roman, geen in het bijzonder, werd ik aangetrokken door een titel: Heart of Crystal . Na het lezen van de informatie van de auteur, evenals de samenvatting van het boek, kocht ik twee exemplaren, een voor mij en de tweede voor een vriend. Diezelfde dag heb ik het boek in één keer uitgelezen en ik vond het prachtig, zo mooi dat ik het een tweede keer herlas. Een paar dagen geleden las ik L' Âme du monde in één ruk uit en werd ik meegesleept door de schoonheid van het verhaal. Dit schrijven deed me denken aan een prachtig boek dat ik een paar jaar eerder had gelezen. Zoekend in mijn boeken, vond ik "Crystal Heart" en controleerde de naam van de auteur ... Het was natuurlijk hetzelfde 🙂 Vandaag zal ik "Net na het einde van de wereld" lezen. Een geschrift dat ontwaakt, verbaast en onderdompelt in de schoonheid van het heilige. Bedankt voor deze momenten van genade. Kristal ️


Donderdag 31 maart 2022 – Fred – Waardering op “De ziel van de wereld” | Ik waardeerde "De Ziel van de Wereld" en "Net na het einde van de wereld" zeer, ik adopteer steeds meer deze levensfilosofie en ik verwierf wijsheid, wat betekent dat ik geen vijanden meer heb, noch ondraaglijke momenten, alles is om in perspectief te worden geplaatst, geen stress te hebben, wat er moet gebeuren, zal gebeuren, het gaat erom deze laatste momenten zo aangenaam mogelijk te beleven en deze gemoedstoestand te delen met degenen die het het meest nodig hebben. Zorg voor de mensen om je heen, de beloning is ultiem. Een glimlach, een handdruk, een vriendelijke blik hebben veel waarde.


Vrijdag 25 maart 2022 – Giga amoroso – “Jung, een reis naar jezelf” | Ik ontdek met uw laatste essay deze grote visionair die ons aanmoedigt om u voor te lezen uit uw inleiding, want hoewel uw boek is geschreven tijdens de pandemie maar vóór de invasie van Oekraïne door Rusland, citeert u zijn woorden in 1944: "... maar dat is inderdaad de mens wie vormt het grootste gevaar voor de mens. De oorzaak is simpel: er is nog steeds geen effectieve bescherming tegen psychische epidemieën; nu zijn deze epidemieën oneindig veel verwoestender dan de ergste natuurrampen! Het grootste gevaar dat zowel het individuele wezen als de volkeren als geheel bedreigt, is het psychische gevaar.


Zondag 20 maart 2022 – Arlette – Bedankt | Dank u meneer voor uw menselijkheid en gevoeligheid, ik heb zojuist gelezen: OPEN BRIEF AAN DIEREN
prachtig boekje van tederheid en vooral deze kreet vanuit het hart voor alle wreedheden die onze dierenvrienden zijn aangedaan onder het voorwendsel van bepaalde "tradities" en criminele jachten. Heel erg bedankt meneer. Arlette Biard in Mesland Loir et Cher


Zondag 13 maart 2022 – Anita – Vervolg lezing “net na het einde van de wereld” | .. Om je te bedanken voor dit inleidende verhaal, op een moment en een moment in mijn leven, waardoor ik me meer bewust ben van wat er op mijn levenspad aan het werk is. Als bij toeval, maar was het toeval, toen mijn stappen me naar je boek leidden als bewijs, een continuïteit naar een fundamentele zoektocht om te ontwaken, te groeien! Word je bewust van je ego en je "eisen", en herwin de macht over je emoties om vreugde, liefde te ervaren en een bevrijdend pad te openen... Je bericht komt op een precies moment waarop ik het kan integreren en het als een zoetheid kan begrijpen en een dank aan het leven. Ik waardeer je schrijven echt en ben erg ontvankelijk voor de woorden, voor de levenspaden van de "helden" (wat ongetwijfeld weerklinkt wat ik momenteel lees over genezingsverhalen). Nogmaals bedankt. We kijken ernaar uit u te zien en te horen op een conferentie, misschien in onze regio, die zeer doordrongen is van de energieën van de natuur.. anita.stephant[arobase]gmail.com


Donderdag 10 maart 2022 – Moni – Opmerkingen | Hallo, ik heb net je boek "Le Miracle Spinoza" gelezen. Ik was teleurgesteld door de correspondentie van je vriend Robert Misrahi die beweert dat Spinoza een atheïst was en dat hij over God sprak, alleen maar om zichzelf te beschermen terwijl het altijd gaat om een ​​nieuwe visie op God waarin hij gelooft. Het woord "God" behoort niet alleen tot de christelijke religie of andere religies. Ik weet waar ik het over heb, want ik was: een atheïst tot mijn 45ste (zonder kennis van God) en een praktiserend katholiek tot mijn 55ste. Vandaag ben ik niet langer katholiek, maar ik geloof nog steeds in God en Spinoza lichtte me in over mijn afwijzing van religies (vaak sektarisch, zo niet altijd). Gelukkig is uw antwoord: laten we het atheïsme noemen, als u wilt, aangezien u van plan bent binnen de bijbelse definitie van God te blijven. Dankjewel. Meneer Renault


Zaterdag 4 maart 2022 – Moni – Erkenning | Hallo, bedankt voor je boek “Le Miracle Spinoza”. Ik ben geen intellectueel, maar ik heb ontdekt dat ik de betekenis van mijn chaotische leven begrijp en innerlijke vrede vind, maar één remedie: filosofie. Ik ben 65 jaar, ik was een eenvoudige administratief secretaresse en had geen echte ambitie. Ik ben al meer dan dertig jaar gescheiden en heb mijn leven nooit meer opgebouwd omdat een stemmetje me zei te kijken, wat? Dat wist ik niet. De zelfmoord van mijn zoon bij zijn vader in 2012 “heeft me wakker geschud”, zoals Anthony De Mélo het zo mooi verwoordt in zijn boeken. Ik realiseerde me dat ik mijn hele leven had gewacht op een antwoord dat ik zocht in de katholieke religie (ik was atheïst tot ik 45 was, net als mijn ouders). Maar tevergeefs! U zegt dat Spinoza een vriend voor u is, hij is dat ook voor mij en ik zal proberen zijn werken te lezen, ook al weet ik dat ik er maar een klein deel van zal begrijpen. Dankjewel. Monique Renault


Donderdag 24 februari 2022 – Céline – Bedankt voor “Jung een reis naar jezelf” | Gefeliciteerd en bedankt voor je boek "Jung un voyage vers soi". Ik heb Jung echt ontdekt door mijn ontdekking van de MBTI, en sindsdien ben ik niet gestopt met me in het onderwerp te verdiepen. Na het lezen van uw boek begrijp ik nu waarom Jungs theorieën en concepten mij aanspreken: ik deel zijn visie op religie, het feit dat we wezens in hun geheel beschouwen, en zoveel andere concepten! Ik was gefrustreerd geweest bij het lezen van de werken van Freud, omdat ik de indruk had dat bepaalde aspecten van persoonlijkheid of gedrag over het hoofd werden gezien of zelfs verborgen, en ik begrijp nu dat ik dichter bij Jungs gedachten sta dan bij die van Freud. Hartelijk dank voor het toegankelijk maken van het leven en de concepten van Jung. Je boek zal zeker meetellen op mijn pad naar individuatie.


Zondag 20 februari 2022 – Aurélien – Bedankt | Hallo, met dit bericht wil ik je gewoon bedanken voor je werk.
Ik heb een chronische ziekte die mijn dagelijks leven erg pijnlijk maakt en het lezen van "wijsheid uitgelegd aan degenen die het zoeken" evenals de "kleine verhandeling over het innerlijke leven" gaf me veel energie en hoop. . Ik ben benieuwd naar de rest van je werk. Ik vind dat je een uitstekende pedagoog bent (words of a pro, ik ben een associate wiskundeleraar 🙂 ) en dat je filosofie voor iedereen toegankelijk maakt, wat geen gemakkelijke opgave is, bovendien met een positieve boodschap wiens wereld zo hard nodig heeft.
Ik heb drie zoons, nog jong (4 tot 9 jaar oud), aan wie ik de smaak voor lezen begin door te geven.
Zodra ze oud genoeg zijn, zullen jouw boeken bij de eerste zijn die ik hun in handen zal geven. Aurélien P.S.: Ik denk erover na, er zou veel te schrijven zijn over de verbanden tussen wiskunde en filosofie. Misschien een idee voor een volgend boek?


Vrijdag 18 februari 2022 – Nanou – Bodemextinctie | We hebben te maken met een enorm en dichtbijstaand probleem: het uitsterven van de bodem, dat wil zeggen dat de bodem zijn vitaliteit verliest en in zand verandert.
De SaveSoil-beweging is een oproep tot actie voor ons allemaal om regeringen aan te sporen beleidsstrategieën te ontwikkelen om de bodem nieuw leven in te blazen. Op 21 maart lanceren we een 100-daagse wereldwijde beweging om 3,5 miljard mensen te inspireren het probleem te begrijpen, erover te praten, op te komen voor SaveSoil om de cijfers op onze regeringen te drukken. Er zijn interessante prestaties van jonge boeren die zich vestigen in kleine boerderijen, specialisten en wetenschappers die kwantificeren, studeren…. Er is veel te doen, maar samen redden we de bodem.
Laten we het laten gebeuren. Dank je #consciousplanet#savesoil Om in herhaling te kijken op ARTE – The genius of trees


Vrijdag 28 januari 2022 – Roberta – Bedankt en nogmaals bedankt | Hallo, ik volg de 18 Masterclass MentorShow lessen en ik bevestig het: je bent een kostbaar geschenk. Bedankt en nogmaals bedankt voor de mogelijkheid om je online te volgen, want het is niet altijd gemakkelijk om met een computer te praten!


Zaterdag 1 januari 2022 – Quadrifolium – Twee gedachten | Bedankt Frédéric voor al deze inspiraties en inzichten die op je pagina's zijn onthuld. Wat een genot om een ​​werk over Jung te lezen waarin zijn spiritualiteit niet wordt verhuld of bespot. En dat bracht me op het idee dat jij de ideale persoon zou kunnen zijn om ons een heldere biografie te bieden van Swedenborg, genoemd in het boek, en waarvoor het bijna onmogelijk is om een ​​studie te vinden zonder a priori. In The Power of Joy deed je beschrijving van Philia me denken aan de Anam Cara van de Keltische traditie, opgenomen in zijn gelijknamige boek door John o'Donohue, dichter en priester die het hedendaagse Ierland weer met zijn Keltische ziel verbond. "Degene van wie je houdt, je anam cara, je zielsbroeder (zielenvriend), is de meest waarheidsgetrouwe spiegel om je ziel te weerspiegelen." Niet vertaald in het Frans, zou het ook een geweldige ontdekking zijn voor Franstalige lezers om deze geliefde persoonlijkheid in Ierland te ontmoeten (... als een redacteur zijn geschriften zou bekijken). Oeps! Al 1000 tekens


Donderdag 30 december 2021 – Christophe – Jung, een reis naar jezelf | Beste Frédéric, ik heb het genoegen gehad om uw reflecties en uitzendingen gedurende vele jaren te volgen. Je bent voor mij een inspiratiebron op het pad van zelfkennis en openheid naar de wereld. Ik heb net je laatste boek gelezen: Jung, een reis naar jezelf. Ik wilde je oprecht bedanken voor de kwaliteit van je werk, dat me fascineerde. Hierdoor kon ik veel concepten begrijpen, die in mij resoneerden als bewijs. Ik hoop op een dag het genoegen te hebben om persoonlijk met u uit te wisselen. Blijf ons geweten wakker schudden. Ik wens je het beste voor het nieuwe jaar. Christoffel


Donderdag 30 december 2021 – Andrew – Bedankt voor deze geweldige lezing | Frédéric, ik heb echt genoten van je nieuwe boek over Jung, dat voor mij een fantastische introductie was tot nieuwe, rijke en complexe gedachten. Je hebt een heel goed evenwicht gevonden tussen je persoonlijke standpunt en een documentair verhaal. Hartelijk bedankt !


Zondag 26 december 2021 – Morgane – Bedankt | Hallo, bedankt dat je ons dit hebt laten weten, om de wereld te begrijpen waarin we deze interessante partituur spelen. Bedankt dat je zoveel denkers en onderzoekers voor ons hebt gelezen en ontleed. Bedankt voor het zo goed oefenen en trainen van uw vermogen om ideeën te ordenen, de onderlinge relaties te verduidelijken, de woorden samen te vatten. Jou lezen opent paden, deuren. En geeft het gevoel meer verbonden te zijn met het universum en met het eigen leven. Het ego is ook heel blij om zich slimmer te voelen . Wat een mooie incarnatie heb je gekozen en wat een mooie manier om jezelf te realiseren. Mooi vervolg. Morgan


Zondag 19 december 2021 – Sergio – Bericht | Het is een genoegen om je te lezen, je helpt ons de sleutels vorm te geven en de opening van deuren naar het pad van de waarheid te ontcijferen.
Dankjewel


Vrijdag 17 december 2021 – Gélou – Bedankt | Beste Frédéric, ik wil je bedanken voor al deze boeken die je schrijft. Ze zijn een grote rijkdom voor de hele mensheid. Ik verzeker je dat je de wereld waarin ik leef opnieuw hebt betoverd met je gedachten van wijsheid, schoonheid en diepte. Ik ben bijna 80 jaar oud en ik kijk altijd uit naar de release van een nieuw boek van jou. Ik heb ze bijna allemaal al vele jaren gelezen en elke keer is het een groot genoegen om te mediteren over wat je schrijft. Ik wens je mijn beste wensen voor de feestdagen en een gelukkig en rijk jaar 2022 in spiritualiteit, verbeelding, reizen en vriendschap. Zorg goed voor jezelf, want je bent kostbaar voor ons allemaal en voor onze prachtige planeet die bewaard moet blijven in gedachten, woorden en daden. Met vriendelijke groet, Angèle


Zaterdag 11 december 2021 – Gérard – Bedankt | Ik heb zojuist het boek “Kleine verhandeling over het innerlijke leven” geproefd. Ik heb genoten van elk hoofdstuk, ik gebruikte het als ochtendlezing en als stof tot nadenken daarna. Ik geef toe dat ik meer vervuld ben, in vrede tussen mezelf en het leven en gelukkiger ben. Erg bedankt !


Donderdag 9 december 2021 – Rizma – Eerbetoon | Ik heb je vandaag ontdekt, niet dat ik niet lees, verre van maar... de tijd was nog niet gekomen. Het was op het station van Toulouse dat ik je zag, nou, ik zag de titel van je boek over Jung en aangezien Jung een van mijn grote meesters is... Over het algemeen lees ik geen auteurs die over anderen schrijven, maar daar, ik niet' t weet waarom, de zin over Jung, je goede hoofd, bedankt voor je aanwezigheid en voor je werk aan de plaats van dieren, voor je dialoog en het delen met de kinderen en hun wijsheid. Kortom, het is geweldig!!!


Dinsdag 7 december 2021 – Roberta – Hartelijk dank | Hallo, als het echte leven ontmoeting is, ben jij voor mij het echte geschenk van het leven. Op de volgende conferentie……online. Een vrolijk kerstfeest


Dinsdag 30 november 2021 – Frédérique – Bedankt! | Hallo ! Zeg gewoon "dank u!". Je boeken zijn als vrienden, ze helpen me mijn gekneusde ziel te helen, begeleiden me op mijn levenspad dat ik uiteindelijk als een veertje zou willen volgen. Goede weg !


Zondag 10 oktober 2021 – Zara-N – Dialoog met de natuur | Beste Frederic, ik woon in West-Siberië.
Ik luister naar de radio "France Culture", ik hoorde uw gesprek met Abdennour Bidar "The Sacrisation of Daily Life", en ik ben verheugd dat filosofen in Frankrijk geïnteresseerd zijn in de geheimen van de natuur. Ik lees alleen Frans en mijn PDF-bestand in het Russisch "Mystieke ervaring van communicatie met planten, vogels en dieren" wordt niet geüpload. Misschien vanwege de Russische taal. Ik communiceer met de natuur door middel van beelden, omdat ik een empathie ben. Planten, vogels en dieren begrijpen mij, en ik begrijp hen. Al mijn wensen.


Zondag 19 september 2021 – Giga amoroso – Onze ontmoetingen via jouw geschriften | Ons universum van humanisten
Voorbij wat we zien, wat we aanraken,
voelt Onze ziel het onzichtbare, wat we ons voorstellen.
Liefde voor ons bestaan, licht en vreugde,
Deze geluksbron van afgunst en extase die ons aan jou bindt.


Zaterdag 4 september 2021 – belleroseline[at]yahoo.ca – Het dogma van de Drie | En als het dogma van de Drie-eenheid eenvoudigweg het begrip was, het begrip dat we van God hebben, geïllustreerd door tongen van vuur boven de hoofden van de apostelen!


Zaterdag 31 juli 2021 – Karine – BEDANKT | Beste Frédéric, een paar jaar geleden kon ik je horen en zien in PARIJS, en het "Spinoza-wonder" begon! Ik word ondergedompeld in uw geschriften, ga soms naar Perspectives Meetings en probeer de reflecties die door uw lezingen worden geboden, te delen. Nauwelijks had ik tijd om uw boek "Vivre" uit te lezen of "de kans" bood me "Overdragen wat we elkaar brengen". Ik ben gepassioneerd over wat u aanbiedt via uw geschriften, conferenties en uitzendingen. Ik zou willen zeggen DANK U: voor uw stralende blik, en voor de banden die u smeedt met mensen die mij ook fascineren, zoals Catherine GUEGUEN, Jeanne SIAUD-FACCHIN, Christophe ANDRE, Matthieu RICARD, Alexandre JOLLIEN, Boris CYRULNIK... Ik blijf ook ervan overtuigd dat we door kinderen, maar ook volwassenen, tot reflectie te wekken, goede relaties kunnen opbouwen. Je bent een echte gids voor positiviteit, objectiviteit en reflectie. DANKJEWEL


Woensdag 14 juli 2021 – Giga amoroso – “Net na het einde van de wereld” Aanvaarding… | Voor jou 🙏 Dank je wel
” Een licht van liefde kijkt
tijd is verstreken en heeft zijn sporen achtergelaten,
Zoveel vergeten liefdes, herinneringen zonder een knuffel.
Mijn hart blijft kloppen
En mijn ziel breidt zich uit.
Mijn vermoeide, gerimpelde lichaam
Wil zichzelf zonder haast verlaten.
De herfst brengt hem naar zijn bestemming,
de winter staat voor mijn deur, hij klopt...
Ik wil hem niet binnenlaten!
Nog niet loslaten.
In het diepst van ons wezen
sluimert de lente van dromen,
Een kleine vlam van liefde waakt
Zodat we 's morgens bijna herboren kunnen worden.
Terwijl de zomer nadert in een landelijke omgeving,
is het zo zoet om het leven te voelen met onze verlangens,
zijn geuren, zijn vogelgezang, het dringt ons binnen.
Het licht van zijn meester dringt teder tot ons door,
een moment
Onderbreek de tijd een beetje,
Overweeg met passie
De seizoenen bloeien.
Om met emotie van het leven te genieten,
dat door betovering in extase raakt!…”


Maandag 5 juli 2021 – Chimed Tshomo | Bedankt voor het lezen van het boek The Power of Joy , oprecht en levendig. Als ik u lees, voel ik dat u heel graag wilt dat lezers er vreugde in vinden. Voor mij is het. Dankjewel. Hier is een tekst die ik graag wil delen: De zwaluw

“Er is een zwaluw naar haar hoofd gekomen om daar haar vleugels te leggen,
Met het verlangen om haar te zien vliegen.
Ze doorkruist de wolken met ijver
Ademt de lucht van vrijheid in het blauw van de lucht,
In vrije val straalt ze.
Een cipres strekt zijn hand
Ze nestelt zich naast haar
Haar wortels omringen haar, het sap stroomt in haar hart
Met een zoete liefde overspoelt een vreugde
haar Haar ogen openen zich voor het leven. js

Moge je in vreugde leven met je dierbaren. vriendelijke groeten


Zondag 4 juli 2021 – Giga amoroso – Je nieuwste roman “Net na het einde van de wereld” | Beste Frederic, ik ben “Net na het einde van de wereld” aan het lezen met vanaf het begin een grote boodschap van hoop voor de kinderen die het verwelkomen en het deed me denken aan mijn laatste gedicht geschreven voor een huiswerkopdracht. mijn kleindochter over het thema van de muziek van “Boléro de Ravel”. Ik leg het u voor.

“Het ontwaken van een schoonheid
Wat is dit zachte licht dat opkomt
Plotseling oplicht aan de horizon?
Waarom wordt ik vanmorgen wakker
Verheug me op de roep van de vink?

Hoe dan nog in mijn dromen
Op een witte wolk zwevend,
Mijn licht langwerpig lichaam dat oprijst
zich door verleiding laten meeslepen?

Maar ja, het is mijn mooie kosmische ster
die ons verlicht in onze vier seizoenen.
Binnenkort hoger tot zijn hoogtepunt
Het verwarmt mijn hart en mijn passies.

Blij, uit mijn mooie
Surprise pop vlieg ik weg als een vlinder.
Eindelijk vrij dans ik met mijn gids,
En zing eenstemmig van geluk. “


Zaterdag 19 juni 2021 – Marie Martine – St Martin Conferentie | Wat een genot om weer eens naar jullie te hebben mogen komen luisteren onder deze 2 eiken. Zoveel verzonden berichten, liefde, glimlachen. Jouw transmissie voedt onze ziel, ons dagelijks leven, de schaduw, het licht. Je bent in alle opzichten waar, beschikbaar en warm. Je laatste boek is een meditatie die belangrijk is om te herlezen en herlezen, ik denk dat Jung ons ook zal vervoeren, bedankt dat je je kennis binnen het bereik van je lezers hebt gebracht, het voelt goed. Vol dankbaarheid voor deze fysieke contacten, je bewegingen, zal het zuiden trillen met je aanwezigheid. Met vriendelijke groet, een lange tijd lezer


Maandag 31 mei 2021 – Isabelle – De paden van het heilige |
Mijnheer Lenoir, bedankt voor "De paden van het heilige" die ik nooit moe wordt om te zien en weer te zien. Ze zijn van grote schoonheid en grote rijkdom. Om je te bedanken voor dit gedicht: “ Alle zonnen bij dageraad slapen nog een beetje verdoofd, nonchalant, ze geven niet om het vuur van de dag dat hen wacht, ze verdrijven de schaduwen van mannen en oorlogen, alle zonnen 's nachts zijn de dageraad als grote kinderen die niet om de tijd geven ” Gedicht van Alfio Antico (Italië)
Isabelle


Vrijdag 14 mei 2021 – Ingrid – Bedankt | Hallo meneer, ik wil u bedanken voor de dvd's die ik heb ontvangen na mijn kleine bijdrage. Ik geef toe dat ik het vergeten was, maar jij niet. Ik wilde je bedanken voor al deze rustgevende films vol sereniteit en welwillendheid. Dankbaarheid


Zaterdag 8 mei 2021 – Bernard – Video #21 Spiritueel persoon | Hallo, ik heb met grote interesse uw video bekeken met de titel "de drie fundamentele dimensies van een spiritueel persoon", en ik geef toe dat ik verbijsterd bleef over de genoemde dimensies, namelijk: 1. humor en het vermogen om intelligent te zijn, 2. het hart en het vermogen om lief te hebben, 3. het lichaam, dat bemind moet worden, een gezonde geest in een gezond lichaam. Spiritualiteit is om te groeien in de mensheid, om je dromen, je potentieel, je ontvangen talenten te ontwikkelen. Toegegeven, we moeten "voor ons lichaam zorgen zodat onze ziel daar wil blijven", maar we moeten ons er eerst volledig van bewust zijn dat we in de eerste plaats spirituele wezens zijn, waarvan de drie dimensies of fundamentele "componenten" (naar mijn bescheiden mening ): Intelligentie, Bewustzijn, Emoties en Gevoelens. Die harmoniëren met de andere twee toestanden van de mens: Energie en Materie. Met vriendelijke groet


Donderdag 22 april 2021 – Danie – Bedankt |
Na wat gezondheidsproblemen kon ik niet meer lezen en het maakte me uiteindelijk complexer... ondanks meerdere pogingen kon ik me niet concentreren, ongeacht het type schrijver en tijdens je optreden op televisie en vervolgens op de radio kon ik het niet meer weersta de drang om je te lezen en sindsdien lees ik... herlees zelfs je werken die me zoveel brengen... Ik waardeer je filosofische kant zo die toegankelijk en "begrijpelijk" is voor wie (zoals ik) erin geïnteresseerd is . Het is een echte verrijking voor jezelf en voor anderen... BEDANKT... en ga steeds weer verder...


Vrijdag 16 april 2021 – catherineparisot[arobase]yahoo.fr Uw tussenkomst in C' à dire van 16-04 |
Hallo meneer Lenoir, ik ben zo vrij u te schrijven om u te bedanken voor uw tussenkomst in C' à dire. Jouw manier van kijken naar de wereld, die erin bestaat eerst naar binnen te kijken om anders naar buiten te kunnen kijken, is helemaal in harmonie met wat ik leef sinds ik een tijdje geleden een burn-out kreeg.5 jaar. Terwijl ik van mijn woorden werd beroofd, terwijl ik werd verslonden door schaamte en schuld, vond ik kracht in de kleine schoonheden die elke dag ons biedt. Langzaam leerde ik weer anders te leven. Ik moest eerst de balans opmaken van mijn leven om me te concentreren op wat me een goed gevoel gaf (natuur, licht, de schoonheid van elke dag die aanbreekt...) en opzij zetten wat angst en woede bij me oproept. Ik vertelde mijn pad van introspectie en terugkeer op mijn leven in een boek “Letters for You”. Bedankt voor je verhelderende tussenkomst. Met vriendelijke groet, Katherine


Zaterdag 3 april 2021 – Sabine – Bedankt “De paden van het heilige” | Ik heb net je documentaire over Arte bekeken. Bedankt voor dit prachtige cadeau en het delen.


Vrijdag 2 april 2021 – Margot – Jouw interview bij de Grande Table op 1 april 2021 | Als ik het goed heb gehoord, is spiritualiteit voor de bourgeois? Voor mensen zoals jij die vanuit hun huis op Corsica naar de zee kunnen kijken, de natuur kunnen aanschouwen vanuit hun huis op het platteland, zichzelf kunnen regenereren dankzij bomen en watervallen, het heilige vuur van vulkanen kunnen vangen, Aboriginals kunnen interviewen, wandelen in de natuur om innerlijke stilte te herontdekken en ga de wereld rond om de getuigenissen van wijzen, goeroes, meesters te verzamelen - allemaal mensen, nietwaar? Ik woon in Parijs en een jaar lang ben ik beroofd van stilte, bossen, vulkanen, landschappen. Ik woon in rots, beton, asfalt, lawaai, menigten... nek aan nek met een gemeenschap van lijdende mensen die op de rand van een zenuwinzinking staan. Zoals de meerderheid van de mannen en vrouwen op onze planeet... Zijn wij uitgesloten van uw spiritualiteit, ongeschikt voor de ervaring van het heilige, niet in staat tot een innerlijk leven??? Ben je een wijze of een handelaar in illusies?


Zaterdag 13 maart 2021 – Véronique | Ik begon je ongeveer een jaar geleden te lezen op advies van mijn tante, omdat ik na verschillende huwelijksvoorbereidingsbijeenkomsten veel vragen over religie had en me aanraadde om The Soul of the World . Ik heb dit boek verslonden, het heeft me echt enorm geholpen. Ik ben iemand die veel angstaanvallen heeft, ze verschenen van tijd tot tijd, en toen werden deze aanvallen chronisch, mijn arts schreef me antidepressiva voor die ik heel snel stopte omdat ik het niet had Ik was mezelf niet meer, ik nee herkende mezelf al langer. Ik praat er met mijn tante over en zij raadt me aan om je boek Een kleine verhandeling over het innerlijke leven . Ik weet niet hoe ik je de gevoelens moet beschrijven die ik voelde toen ik het begin las, tranen begonnen over mijn wangen te rollen, maar geen tranen van verdriet maar van vreugde, want ik had hulp gevonden in je boek, alsof je had geschreven het voor mij. Ik vond antwoorden, oplossingen die me opluchten. Enorm bedankt


Maandag 8 maart 2021 – Giga amoroso – Bedankt voor al je geschriften |
Intieme gedachten aan alle dromers op zoek naar geluk Houd hoop,

Vaak geen wakende dromen meer hebben Leidt
ons tot afschuwelijke zinloze nachtmerries.
Dag en nacht zoeken we het licht in het donker,
Omdat geluk deels afhangt van hoop

Een levensles van Erri DE LUCA:
Wat voor mij belangrijk is, is de pagina die me wakker houdt terwijl ik hem schrijf, niet de pagina's die al geschreven zijn, nooit herlezen. »


Zondag 7 maart 2021 – Roberta | Ik luister naar de meditatie van troost tijdens uw conferentie en de emoties zijn talrijk en verrassend. Je hebt ons een prachtig geschenk gegeven, een unieke zondag vol hoop, vriendelijkheid, intelligentie, geen oppervlakkigheid maar nuttig, concreet en praktisch advies om ons vooruit te helpen in een steeds onvoorspelbare en chaotische wereld. Wat kunnen we zeggen? Wat ben ik dol op je BEDANKT


Vrijdag 12 februari 2021 – Kevin – “The Soul of the World” | Dag mijnheer ! Ik waardeer de kwaliteit van je werken nadat ik je een paar jaar geleden heb ontdekt. Ik heb in het bijzonder "gereisd" door het lezen van uw drie filosofische verhalen. In de volgorde van mijn voorkeuren staat "The Soul of the World" op de eerste plaats. Ik ben zelf "dorstig" naar ontdekkingen en kennis, je bent in mijn persoonlijke "reis" een "essentieel"! Een bewijs: omdat ik mijn interesse in filosofie wilde verdiepen, raadde mijn therapeut me aan om “Philo – strips” te lezen, waarvan ik je voorwoord ontdekte!! Ik herhaal mezelf: JIJ BENT EEN ESSENTIEEL in je vakgebied, inclusief kennis. Nogmaals bedankt !


Donderdag 11 februari 2021 – Jacques – Een mening |
Hallo, ondanks grotendeels ontoereikende voorwaarden op veel gebieden, lees ik je graag. Dit gebrek aan algemene kennis werkt een synthese door de eenvoud van uw geschriften. Geloof het of niet, ik heb het gevoel dat ik een versterking krijg van de kernideeën die me helpen het leven gaande te houden. Dankjewel.


Dinsdag 9 februari 2021 – Cartecieliste – Vergeving |
Vergeving maakt vrij Vergeving is een bron van vrijheid, vrede en welzijn.
Net zoals we geroepen zijn om anderen te vergeven,
moeten we ook onszelf vergeven met dezelfde vriendelijkheid en openheid.
Het is tijd om oude wrok te laten oplossen.
Het is tijd om het stof uit de uithoeken van ons bewustzijn te verwijderen.
Het is tijd om de stroom van vreugde in ons leven te herstellen.
Het is hoog tijd om te vergeven.
Bedankt Frédéric voor je geschriften (ik ben bij je hoofdstuk 13 over geweldloosheid en vergeving van de kleine verhandeling over het innerlijke leven) en ik zou graag willen weten wie de bovenstaande tekst heeft geschreven omdat het uitnodigt tot geweldloosheid. Zelf ben ik erg 'boos' en daarom gewelddadig tegen Mijzelf en dat al heel lang. Uw boek is een verrukking van de waarheid en moedigt gematigdheid aan. Dankjewel


Donderdag 4 februari 2021 – Yves – “Geluk” | Heel erg bedankt voor deze filosofische wandeling! ️


Zondag 24 januari 2021 – Françoise | Hallo, bedankt voor deze nugget (Leven in een onvoorspelbare wereld) die ik proefde zoals je doet met een chocoladesuikergoed, zacht, heerlijk om alle smaken te extraheren. Eerlijk


Zondag 20 december 2020 – Giga amoroso – Je nieuwe werk met Nicolas “Van de ene wereld naar de andere” | Hallo Vrolijk kerstfeest met mijn laatste gedicht en de hoop op een nieuwe “Geboorte” dankzij uw welwillendheid voor onze mensheid en ons universum.

“Maak ons ​​bewustzijn wakker

Zeg me dat het leven hier niet zal worden uitgedoofd,
Vooral dat er inderdaad een paradijs zal zijn,
Waar liefde, vreugden, verlangens eeuwig zijn,
Zonder ellende of lijden zoals onze Toren van Babel!

Hoe meer we samensmelten met het "Leven", hoe
minder we accepteren om lijden te zien, hoe
meer we onszelf dwingen na te denken,
hoe minder we falen om onverschillig te zijn.

Moge dit land, overspoeld met oceanen en zeeën,
zoveel schoonheden gevormd uit immense universa,
Met afgronden, met prachtige levende uitgestrektheid tot aan de hemel, de
mens en zijn oorspronkelijke bewustzijn ontwaken!”


Zaterdag 5 december 2020 – Marina – Bedankt voor mama | Hallo Frédéric Lenoir, ik begon je te lezen na een depressie. Ik deelde mijn readings met mijn moeder en het versterkte mijn band met haar. Dinsdag 1 december kort na 9.00 uur werd ze overreden door een auto, haar hoofd sloeg tegen de grond, en ze verliet ons. Je boek "Happiness: A Philosophical Journey" staat nog steeds op de nachtplank. Moeder was een toegewijde, glimlachende vrouw, vol leven en moed. Mijn broer vertelde me dat ze haar missie onder ons had beëindigd, maar het was iets te vroeg voor mij, ze was pas 61 jaar oud. Ik wil je heel erg bedanken voor wat je schrijft, je hebt ons dichter bij elkaar gebracht en je hebt me geholpen groeien. Hartelijk bedankt.


Zaterdag 21 november 2020 – Joan – Dankbaarheid | Hallo Frédéric, ik wilde je uit de grond van mijn hart bedanken voor al je boeken en meer in het bijzonder voor “Du Bonheur – un voyage philosophie”. Meer dan 7 jaar geleden had ik grote moeilijkheden op mijn werk. Ik zal de details overslaan, het belangrijkste is dat ik me niet kan herinneren hoe je boek in mijn handen kwam, maar het was een openbaring. Hij hielp me dit moment te overwinnen door me opnieuw op te bouwen met nieuwe fundamenten. Ook vandaag de dag lees ik het graag nog een keer, en alleen al het noemen van de titel laat me stralen en verbinden met het beste van mezelf, van anderen en van het leven. Dus gewoon: BEDANKT uit de grond van mijn HART!


Dinsdag 17 november 2020 – Sandie – Is “vrijheid” te duur? | Om onszelf te bevrijden van onze overtuigingen en onze onbewuste handelingen die 'onze' professionele en romantische keuzes bepalen, zou het goed zijn om ze te identificeren, te ontleden met de hulp van professionals zoals psychologen. Het beste zou zijn om het te gebruiken om deze "fout" niet te reproduceren op onze kinderen of onze echtgenoten. Wie kan er zoveel tijd en geld investeren in dit grote avontuur?


Woensdag 11 november 2020 – Roberta – Een wonderlijk toeval | Hallo, voor mijn verjaardag op 11/11 is zojuist een nieuw boek [De paden van het heilige] verschenen - magisch zoals alle andere - ... Immense vreugde. Eindeloos ontzag


Maandag 2 november 2020 – Giga amoroso – Gedicht voor de bruiloft van mijn dochter |
Dank aan Frédéric en Nicolas om samen te komen voor onze toekomst en "Anders leven". Voor Elsa's geluk

Elsa schat, geluk is niet overwonnen, en ook niet van de ene op
verklaard.
Beetje bij beetje wordt het tam in je handen,
Breekbaar, gevoelig, vliegt weg bij het eerste abrupte gebaar, faux pas.

Maar zo gehecht aan zoetigheid, aan geneugten,
Liefhebber van het leven, van verlangens zoals jij,
Hij komt verrast terug bij een bocht in het pad
Of wanneer de zon opkomt zoals vanmorgen...

Lang voor zonsopgang bij de Cornu Hat waar
je glimlach slaapt, je mooie ogen die je jurk verfraaien
Zo wit van licht als de flits van Liefde,
... Slechts voor een moment, maar stralend voor zijn terugkeer 💑🙏


Dinsdag 27 oktober 2020 – Eric – Bedankt ! Van de ene wereld naar de andere | Hallo Frédéric, ik ben bijna aan het einde van je boek dat ik samen met Nicolas Hulot heb geschreven en in een paar woorden... bedankt allebei. Allereerst voor het delen van je ervaringen en reflecties die zeker bijdragen aan het individuele ontwaken dat nodig is voor collectief bewustzijn. Toen sprak ik erover met mijn dochter die, vanaf haar 17e, zeer betrokken is bij de ecologische zaak (en anderen!) en die zich niet begrepen of gehoord voelt door onze generatie... bedankt voor deze generatie band die een van de drijvende krachten moet zijn achter de paradigmaverschuiving die we absoluut nodig hebben. Ik groet u beiden en beloof de echo te zijn van uw werk in Montreal. Met vriendelijke groet... Eric


Maandag 26 oktober 2020 – Emmanuelle – De troost van de engel | Hallo, ik heb je boek eerst geleend van de mediatheek in mijn dorp, daarna heb ik het gekocht om je te bedanken en om het bij me te hebben als ik praatkringen leid met slachtoffers van seksueel misbruik. Ik waardeer ook het idee om er op elk moment weer in te kunnen duiken. Ik had het niet verwacht, ik genoot gewoon van elke pagina. Toen las ik pagina's 169 en 170; Ik voelde toen iets in mij zich openbaren, iets waardoor ik voor het eerst in mijn leven kan denken dat ik misschien toch iemand goed ben, in ieder geval het waard om geliefd en gerespecteerd te worden. Ik heb je boek gelezen en vervolgens dichtgeslagen, overweldigd zonder het echt aan mezelf toe te durven geven. Bang dat het niet lang duurt, bang om tegen mezelf te liegen. Het is nu echter een aantal dagen geleden dat ik uw boek heb gelezen en het effect houdt aan! Hartelijk bedankt. Ook voor SEVE wiens pad ik volgde. Mijn enige hoop bij het schrijven van deze woorden is dat u tijd zult hebben om ze te lezen om mijn dankbaarheid te ontvangen.


Zaterdag 3 oktober 2020 – Kat – Bedankt  | Hallo, bedankt voor alle boeken die je schrijft. Ik ben net klaar met "Wijsheid uitgelegd aan degenen die het zoeken". Mijn dank gaat uit van het feit dat uw woorden, uw uitleg zo duidelijk zijn dat ze een balsem voor het hart zijn. Mijn leven is zo leerzaam geweest dat ik heb geleerd wat loslaten betekent. Vanavond had ik de gelegenheid om er nog eens over na te denken. Ik maak me klaar en je getuigenis over je incident met Chuang-Tseu's paragraaf is tot me doorgedrongen. Een lampje, dank je.


Zaterdag 19 september 2020 – Marie-Odile – Van de ene wereld naar de andere | Enorm DANK U, mijnheer Lenoir, voor uw dialoogboek met mijnheer Hulot. Ik kon niet wachten om je boek uit te lezen om mijn vrienden en kennissen erover te vertellen, zo graag wilde ik dat ze het zo snel mogelijk in handen zouden krijgen... Omdat er een dringende behoefte is aan een betere wereld kan gebeuren en , wat goed is, je gelooft erin. Er is urgentie voor ieders geluk, want uw boek is een balsem voor de geest die bekend moet worden gemaakt aan degenen van wie we houden en aan zoveel mogelijk mensen. Bedankt bedankt bedankt…. voor het onthullen van uw gedachten en ervaringen in zo'n rijke en nederige uitwisseling.


Maandag 7 september 2020 – Lionel – Télématin, fokken in Frankrijk  | Hallo, vanmorgen tijdens uw interview met Télématin, zei u een "nepnieuws" over de vleesconsumptie in Frankrijk, 80% van het Franse vlees komt niet uit de bio-industrie. Om dit te realiseren, aarzel niet om naar het platteland van Aubrac te komen, waar u kleine boerderijen zult zien die Frankrijk voeden en die vaak worden bekritiseerd door mensen zoals u.

Reactie op Lionel: Gelukkig zijn er in Frankrijk nog kleine boeren die hun dieren op een respectvolle en kwalitatieve manier grootbrengen. Helaas is 80% van het vlees dat in Frankrijk wordt geconsumeerd afkomstig van grote boerderijen, waarvan er vele uit het buitenland. Zie artikel uit Le Parisien (4/06/2018)


Zondag 6 september 2020 – Catherine – Gedachte voor de dag | Hallo meneer, ik geloof dat filosofie een leven kan redden en ik geloof dat de heer Spinoza niet toevallig schreef "niet om te spotten, niet om te klagen, niet om te haten, maar om te BEGRIJPEN". Dus bedankt, want voor mij, maar dat houdt me alleen bezig, als jij, jij schreef het wonder van Spinoza misschien op een dag, zullen wij het wonder Lenoir schrijven.


Donderdag 3 september 2020 – Michèle – Bedankt  | Hallo Frédéric, om je te vertellen dat je me het beste in dit leven brengt, een van de weinigen met Nicolas die me hoop geven. Ik hoor je graag zeggen wat ik diep van binnen denk, want ik word als een utopist beschouwd! Het is moeilijk om vreedzaam te leven in deze wereld. Net als Nicolas heb ik geen filter en voel ik alles. Bedankt allebei, ik ga je laatste boek lezen. Blijf vechten, we zijn bij je! Met vriendelijke groet


Donderdag 3 september 2020 – Françoise Mementomori – claude.gil[at]dbmail.com  | Vreemd al die complimenten. M. Lenoir ergert me wonderbaarlijk met zijn goedkope optimisme; het enige dat ontbrak was zijn samenwerking met de rijke Corsicaanse Hulot; toch lijkt hij me oprecht; hij gelooft wat hij zegt, nu herhaald en in alle media; geen goed teken. Ik ga de “troost van de engel” lezen… Dus de existentiële vraag: de zin van het leven? Er zijn geen ; een zaadcel ontmoet een eicel, soms in een zogenaamde liefdesdaad, soms alleen voor wat seks, soms, helaas, bij een verkrachting, zelfs in het geval van een huwelijk... Zie JD's "Biology of Passions" vincent. Waar gaat liefde over? maar goed, we geloofden het allemaal. Er wordt een kind geboren “en de familiekring applaudisseert”. Nou, eens kijken... wat gaan we deze kleintjes aanbieden die nergens om hebben gevraagd? De schoonheid van de natuur die niet kan worden ontkend, behalve wanneer ze in opstand komt en doodt. Een wereld waar je moet vechten op school, op je werk als je er een vindt ondanks een baccalaureaat plus 5, een wereld waar je moordt voor religies...


Donderdag 30 juli 2020 – Martine – Meditatie  | Hallo Frédéric, sinds enkele maanden mediteer ik bijna elke dag met je cd, het doet me veel goed, zowel je stem als de keuze van elk woord en muziek is gewoon PERFECT. Troost is een echte omwenteling bij elke luisterbeurt... Heel erg bedankt


Woensdag 29 juli 2020 – Pierre – Mijn dank |
Geachte heer Lenoir, ik heb zojuist uw boek "La consolation de l'ange" uitgelezen en ik machtig mezelf, zelfs als ik me kan voorstellen dat uw agenda erg vol moet zijn, u te schrijven om u dit te sturen bedankt voor de mooie momenten die je me met deze lezing hebt gegeven. Dit geldt ook voor uw andere werken die mij in staat hebben gesteld mijn denken te ontwikkelen, ik die geen andere studies heb gevolgd dan als autodidact die zich bezighoudt met het spiritueel verheffen van mezelf. Ik ben meer dan 80 jaar oud en de nadering van het einde van mijn bestaan ​​is een bewijs dat ik niet kan uitsluiten.
Uw lezing zal me zeker helpen de spiegel rustiger voorbij te gaan. Nogmaals bedankt daarvoor. Ik schrijf je terwijl ik luister naar "Allegri's miserere" en ik heb tranen in mijn ogen. Dat zou je niet moeten verbazen… ook daarvoor bedankt. Ik wens je het allerbeste van de wereld. Steen.


Dinsdag 28 juli 2020 – Marie-Amélie – Filosoferen met kinderen | Wat een geweldige ontdekking is dit boek... waardoor ik met mijn dochters over filosofie kan praten... Als ik me maar op mijn gemak had gesteld bij het onderwerp... Ik zou het leuk hebben gevonden om deze workshops te geven zoals jij met de kinderen van de school van het stuk. Ik weet zeker dat het ze vertrouwen zou geven. In ieder geval heb je ervoor gezorgd dat ik dieper wilde gaan en je andere boeken wilde lezen. Dankjewel


Zaterdag 25 juli 2020 – Marie – Bedankt  | Goedenavond, ik wilde u even bedanken voor uw schrijven. Ik ontdekte je met Het Spinoza-wonder en de prachtige ideeën die dit boek bevat. Ik ben net klaar met "Live!" en ik waardeerde de welwillendheid van deze pagina's. Bedankt voor je schrijfstijl die gewoon prettig is en voor alles wat je werken tot leven brengen. Bedankt voor je inzet, vooral voor dieren.


Zaterdag 25 juli 2020 – Jean Michel – Bedankt | Na het lezen van enkele van uw werken, met name die over het onderwerp religie, wil ik u bedanken voor hun schrijven. Ik heb zojuist L e Christ-filosoof , die een lezing en een kijk op Jezus geeft die mij goed lijkt. Evenals een interpretatie van de bijbelse geschriften waaruit een tolerantie en een open geest voortkomt die ik waardeer. Zelf een gelovige zijn, maar enigszins afwijkend van de kerken. Ik vind troost en bevestiging van gedachten die al heel lang in me opkomen… Ik durf te hopen en zelfs te geloven dat je geïnspireerd bent door de heilige geest. Nogmaals bedankt en veel succes


Zondag 19 juli 2020 – Citoyenhmida – De engel van troost | Ik ben 76 jaar oud en had L'Oracle della Luna ... net zoals ik oneindig veel respect heb voor uw werk als filosofisch pedagoog ... Dus las ik uw laatste roman: op mijn leeftijd leek het me een beetje licht maar je weet de dingen zo goed te presenteren... ik heb het aan mijn peetdochter van 22 gegeven om te lezen: ze las het met oneindig veel plezier en ze stoorde me honderd en een keer voor die of die precisie... Ze begint vandaag Het Spinoza-wonder …


Zaterdag 18 juli 2020 – Claude – Spinoza | Hallo, ik ben net klaar met Le Miracle Spinoza . Vreemd genoeg leg ik een verband met het werk van Jean E. Charon (1920-1998). Vanaf 1960 hervatte Jean Charon de theorieën van Einstein met complexe getallen; begiftigd met een reëel deel en een denkbeeldig deel (door de negatieve vierkantswortel, aangeduid met "i"). Alles is opgebouwd uit complexe elektronen. Het is het "denkende elektron". Zijn werkelijke deel (materie) is onderhevig aan destructieve entropie, en zijn denkbeeldige deel is "de Aeon", "de Geest", voortdurend groeiend door negentropie. Bij de dood bestaat de Aeon, voegt zich bij de Kosmos en de Primitieve Aeon, God genaamd, verrijkt door alle ervaringen van het Universum: "Ik heb 15 miljard jaar geleefd", "Ik ben in het Universum, ik ben het Universum". Zo kunnen we het reële deel van het elektron dichter bij Spinoza's "Nature naturée" brengen en de Aeon bij zijn "Nature naturante". Op een andere manier sluit Jean Charon zich op een bepaalde manier aan bij de gedachte van Spinoz


Maandag 13 juli 2020 – Delphine – De troost van de engel, een leespareltje | Hallo meneer Lenoir, ik heb zojuist uw roman La consolation de l'ange . Bedankt voor deze prachtige roman, het heeft me diep geraakt, op een goede manier. Door de pagina's stroomde ik met tranen. Als bevestiging van wat ik dagelijks voel, (bedankt Blanche!) zonder de woorden te kunnen zeggen. Als een reading je zo emotioneel raakt, is het geweldig, het raakte je hart, het is puur geluk! Ik lees je graag en herlees je, dank je, het lezen van de mooie dingen die je schrijft is een echte remedie om je goed te voelen. vriendelijke groeten


Woensdag 8 juli 2020 – Ludovic – Dankbetuigingen | Goedenavond, ik ben net klaar met The Oracle della Luna . Wat een leesplezier met deze roman die middeleeuwse romantiek en spiritualiteit combineert. Ik herontdekte de inwijdingsreis van de jonge ridder in Roger Mauge's roman "de ontrouwe ridder" met een toegevoegde mystieke dimensie. Ik wilde je alleen bedanken. Ik ben lid van een doopteam in mijn parochie en heb deelgenomen aan 2 WJD met Johannes Paulus 2, ik verbleef ook twee keer in Nepal om het boeddhisme te ontmoeten en uw boeken nemen indirect deel aan mijn persoonlijke reis met God.


Vrijdag 26 juni 2020 – René – De troost van de engel | Goedenavond, allereerst heb ik een aantal van je werken gelezen die ik erg leuk vond, met een "kleine" voorkeur voor het Orakel della Luna , dat ik meerdere keren heb gelezen. Uw zeer duidelijke interventies op televisieprogramma's werden gewaardeerd. Jammer dat we je niet vaker zien. Mijn aanpak is als volgt, met veel respect. In het in onderwerp geciteerde boek ben ik zo vrij u te vertellen dat Victor Hugo niet in ballingschap ging in Jersey, maar in Guernsey. Dit weerhoudt me er niet van te zeggen dat het een werk is vol gevoeligheid, tussen een generatie die met nederigheid wil vertrekken na zoveel in het vlees te hebben geleden, en de opkomende, die alles heeft om van het leven te leren. Ontvang de bewondering van een lezer en blijf ons doen dromen.


Maandag 22 juni 2020 – Sarah – Bedankt | Hallo, dit kleine bericht om je te vertellen dat ik veel van je boeken heb gelezen en dat je een persoon bent die me veel inspireert. Uw laatste boek "Leven in een onvoorspelbare wereld" is een tijdloos, rustgevend boek. Bedankt 🙂 Ik kijk ernaar uit om je volgende boeken te lezen...


Maandag 22 juni 2020 – Martine – Bedankt  | Meneer Lenoir, dank u voor al deze lessen die me op weg hebben geholpen en die me nu leiden. Bedankt voor je charisma, je nederigheid, je inzet in deze wereld, vooral voor de kleintjes die de volwassenen van morgen zullen zijn. Gewoon bedankt dat je ons hebt geholpen om te evolueren en te groeien. Ik hoop u in de nabije toekomst in Quebec te ontmoeten.


Donderdag 4 juni 2020 – Alix – Bedankt | Beste Frederik. Ik wens je een gelukkige verjaardag met een dag vertraging. was mijn bedoeling om je te feliciteren en je tegelijkertijd te bedanken voor je schatroman Het Orakel della Luna , waardoor ik een prachtige opsluiting heb doorgebracht. Tot snel, ergens en altijd met deze immense vreugde. Vriendelijke groeten !


Maandag 25 mei 2020 – Marie – Prachtige roman  | Hallo Monsieur Lenoir, ik ben net klaar met uw roman ' La consolation de l'Ange ' die me letterlijk overweldigde. Deze ode aan het leven, aan de dood, aan het geluk, heeft me diep geraakt door zijn accurate toon, die duidelijk mijn eigen overtuigingen en gevoelens weerspiegelt. Je liet me ook de poëzie van Victor Hugo en van Baudelaire herlezen... Ik heb al enkele van je werken gelezen waarin ik rust en troost vind. Bedankt voor dit alles!!!! Ik zou graag willen dat ons beleid wordt geïnspireerd door uw wijsheid, misschien kunnen we een eerlijkere en minder wrede wereld zien...


Donderdag 21 mei 2020 – Frans | Ik lees je pas sinds de opsluiting en ik geniet ervan... En dankzij jou ontdek ik Spinoza. Dankjewel.


Vrijdag 8 mei 2020 – Myriam – De troost van de engel | Hallo, ik las uw boek "La consolation de l'ange", en ik werd vooral geïnspireerd door de verwijzingen naar Hugo en Allegri. Dus ik ga Hugo's poëzie herlezen – ik herinner me nog heel goed het gedicht “met bomen” dat je citeert -, en ik was een beetje teleurgesteld door Allegri. Ik zou daarom graag een muziekstuk in dezelfde geest met je willen delen, waarvan je zeker weet, het is de Cherubijnenhymne van Tsjaikovski (hier is de link: https://www.youtube.com/watch?v=SZQzW_QfPew ) wat ik verontrustend vind. Dank u voor uw werk, maar ik geef toe dat ik de voorkeur geef aan uw conferenties die mij meer aanspreken. Beste wensen.


Zaterdag 2 mei 2020 – Isabel Mendes – Een kleine gedachte | Heel, heel lieve Frédéric, de ontdekking van je gedachte, door je geschriften of je conferenties, vervult me ​​met vreugde. Ik begrijp eindelijk de gehechtheid van de discipelen aan hun meester en het geluk dat je kunt ervaren door Spinoza te zien. Bedankt voor je licht


Donderdag 30 april 2020 – Line (line.bouchard99[at]videotron.ca) – Bedankt | Bedankt Frédéric Lenoir voor het doorgeven van je wijsheid en je licht. Ik las je boek L'Âme du monde net voor de Covid 19 lockdown... het lijkt erop dat de boodschap van dit boek een voorbode is van wat de mensheid momenteel doormaakt... Ik las het een tweede keer... deze berichten gids mij en inspireer mij... Nogmaals bedankt


Woensdag 29 april 2020 – phibaudin[arobase]yahoo.fr – Bedankt | Ik heb zojuist uw boek Christus de filosoof uitgelezen en ik heb er eindelijk de echo van mijn spirituele zoektocht in gevonden, die ik nooit had gevonden in de principes van de traditionele kerk. Dit boek lag al heel lang in mijn bibliotheek, ik vond de titel leuk, toen vergat ik het. Ik herontdekte het met opsluiting. Hoe modern, rechtvaardig en mooi is de boodschap van Christus! Ik wil nu de Evangeliën lezen.


Woensdag 29 april 2020 – Nathalie – Bedankt | je boek De Ziel van de Wereld "bij toeval" te ontdekken in een bepaalde sociaal-politiek-sanitaire context, verlicht je Wijsheid mijn pad dat al bezaaid is met spiritualiteit en innerlijke realisaties. Wat een genot om ook De troost van de engel , de genezing van de wereld en onthullende waarheden te horen (tijdens uw conferentie op 14/01/2018), waaronder die over de dualiteit tussen vreugde en verdriet in verband met de studie van Spinoza door uw begrip. Kortom, ik ontdek dat jij als auteur het pad verlicht van velen waarvan ik deel uitmaak. Hiervoor BEDANKT


Zondag 12 april 2020 – Isabelle – De troost van de engel |
Op deze heel speciale Paasdag, badend in Allegri's Miserere, heb ik zojuist de hand losgelaten van Blanche en Hugo, beiden weer tot leven gewekt na verschrikkelijk lijden. Dit prachtige boek komt op het juiste moment, er is inderdaad geen "kans": beetje bij beetje hoop ik, na een ongeluk dat zich in 2016 heeft voorgedaan, op dit pad van veerkracht te zijn, vergezeld van de troost van de engel! "Het hele pad van het leven is om van bewusteloosheid naar bewustzijn en van angst naar liefde over te gaan".
Prachtig werk, een hymne aan het leven, aan de liefde, aan de poëzie: Victor Hugo, Baudelaire en de hedendaagse dichter Christian Bobin, ik ben ontroerd, dankbaar: felicitaties en dank aan jou, Frédéric Lenoir.


Zaterdag 11 april 2020 – Giga amoroso – Bedankt voor de contacten met “Journey to the Edge of Consciousness |
De waarde van stilte Waarom deze geluiden overal om me heen
Om de notie van bestaan ​​te begrijpen?
Terwijl gelukkig mijn simpele afwezigheid
Soms zonder ruis mijn keuzes begeleidt.

Ondanks de ontberingen, mijn verschillen
. Geen tranen of extase zou logisch zijn,
Als mijn vreugde duidelijk voortkomt uit mijn vertrouwen
Mijn geluk wordt heel vaak in stilte gewaardeerd.

Wat een bescheiden geluk

Een enkele roos onder mijn dak,
Brengt mijn hart in beroering,
Maar meer nog, de eerste glimlach van een kind
nestelde zich teder, hebzuchtig in een moeder!

Ik hou zo veel van het ondefinieerbare geluk
Van echt luisteren alleen met het hart,
Van het voelen van deze goddelijke muziek die
mijn mooie, zo bescheiden ziel binnendringt.


Donderdag 9 april 2020 – Francesca – De troost van de engel |
Beste Frédéric, ik heb je roman De engel van troost gelezen (ik hou van alles over engelen)
Ik wil je vertellen dat je personages me diep hebben geraakt.
De relatie van Blanche en Hugo, hun geheimen en vooral de liefde die ze voor elkaar ontdekten.
Deze wederzijdse acceptatie maar ook deze grote behoefte om elkaar in vertrouwen te nemen, elkaar te verwelkomen en te troosten.
Hugo's nood stelde me in staat verbinding te maken met de mijne.
3 jaar oud ben ik opgenomen geweest voor een lymfeklieroperatie, tijdens dit verblijf ben ik mishandeld door een ziekenhuismedewerker.
Het is me nooit gelukt om in contact te komen met deze ervaring, het zat diep in mij begraven totdat ik je roman las.
Toen Hugo zijn trieste geheim aan Blanche prijsgaf, stond ik in contact met het mijne en gingen de kleppen open. Het lukte me eindelijk om te huilen en dit grote verdriet los te laten dat altijd in mij aanwezig was. Door uw geschriften vindt er veel genezing plaats, dank u.


Dinsdag 7 april 2020 – Roberta – Heel erg bedankt | Hallo meneer Frédéric Lenoir, ik woon in Lombardije, de regio van Italië die het meest is getroffen door het coronavirus en vandaag wil ik je gewoon bedanken.


Maandag 6 april 2020 – Philippe – De belofte van de engel | Hallo meneer, De opsluiting die bevorderlijk is voor het lezen stelt u in staat om de tijd te nemen. Ik geniet van je roman, geschreven in samenwerking met Violette Cabesos "De belofte van de engel". Ik zal de Mont Saint-Michel niet meer met dezelfde lichtheid zien, maar verlicht door je pagina's en dit prachtige verhaal tussen Moïra en Roman. Bedankt voor deze hoogvliegende roman. vriendelijke groeten


Maandag 6 april 2020 – Géraldine – Evaluaties | De huidige situatie vraagt ​​van ons om verandering en acceptatie onder ogen te zien. Als een luchtbel van zuurstof definieren je berichten me, terwijl de beeldhouwer alles uit zijn beeld weet te verwijderen wat niet lijkt op de schoonheid die hij zoekt. En hier sta ik voor een dilemma. Ik moet de schoolopvolging van mijn 10-jarige kind regelen en ik besef mijn hulpeloosheid tegenover zijn verveling. Het "het zou genoeg zijn voor de leraren om dit of dat te doen voor het kind om perfect te zijn" liet me goed ... Het is terwijl ik je hoor op Spinoza, dat er een glimp door me heen gaat: is verlangen de drijvende kracht? actie? Het zou daarom voldoende zijn om zijn verlangen te vinden om zijn motivatie maximaal te laten zijn. Geen behoefte meer aan beoordelingen die hele generaties rangschikken of degraderen. Alle kinderen hebben talenten in zich. Pak eerst het verlangen aan en niet de vaardigheid. Ik moet een experiment uitvoeren. Dankjewel


Maandag 6 april 2020 – Brigitte – De troost van de engel |
Hallo, ik heb net je laatste boek gelezen en ik herinnerde me mijn BDE op 19-jarige leeftijd. Ik ben vandaag 63 jaar oud en ik bevestig dat God Liefde is en dat zolang de oefening niet in zijn Hart wordt begrepen, hij zichzelf keer op keer vertegenwoordigt. Toen ik uit mijn lichaam was, maakte ik deel uit van een collectief bewustzijn en hoewel ik liever was gebleven, begreep ik en accepteerde ik om terug te komen omdat ik andere dingen te doen had. En elke dag verbind ik me opnieuw met deze oneindige Liefde om mezelf te voeden en te delen met zichtbare en onzichtbare creatie. Ik begreep dat wat de mens heeft gecreëerd, ten goede of ten kwade, hij daarvoor verantwoordelijk is en het kan of moet veranderen voor het hoogste goed van allemaal. Bedankt Frédéric voor het delen van je geschriften. Met vriendelijke groet, Brigitte


Zaterdag 4 april 2020 – Sugundhi – De troost van de engel | Het is een jaar geleden dat ik in de boeken van Frédéric Lenoir heb gezocht naar aanwijzingen over romantische relaties en eindelijk heb ik ze in deze roman! Dit boek behandelt ook andere onderwerpen zoals de zin van het leven, de dood, geluk, religie, bijna-doodervaringen, familiegeheimen... Het lezen ervan interesseerde me erg en bracht me zelfs als het begin van de roman naïef en onrealistisch leek ik: Hugo, die uit een pijnlijke ervaring komt, stemt ermee in om vanaf het begin en zonder terughoudendheid met Blanche te praten... Ik ken veel jonge mensen van deze leeftijd, inclusief mijn kinderen, en ze zouden nogal terughoudend zijn geweest en "chagrijnig ”…


Vrijdag 27 maart 2020 – dominique.landrin[at]orange.fr – Bedankt | Je warme en zorgzame bericht heeft me enorm geraakt. Uw woorden en uw geschriften zijn dragers van hoop, menselijkheid, sereniteit. Zorg voor jezelf. Respectvol.


Vrijdag 27 maart 2020 – Jean-Philippe | Beste Frédéric, bedankt voor dit geweldige moment van emotie dat je hebt kunnen overbrengen via "La consolation de l'ange".


Woensdag 25 maart 2020 – Corinne | Mijn familie, mijn vrienden noemen je mijn schat... en ja! Ik heb je al die jaren met vreugde gelezen... BEDANKT voor het schrijven, voor het zo precies uitdrukken van wat ik voel, wat ik bescheiden leef toen ik dacht dat ik alleen was in mijn universum. Jippie!! Vol licht en lang leve je creativiteit... BEDANKT


Woensdag 18 maart 2020 – madameT1963[at]gmail.com – Dankbaarheid… |
Heel erg bedankt voor het hebben van dit geschenk en voor het delen met de wereld. Moge je gelukkig
zijn, moge je gezond
zijn, moge je veilig zijn


Zondag 15 maart 2020 – Jean-Louis | Hallo meneer, als ik hier vandaag kom, is het om DANK U te zeggen! Ja, "The Angel of Consolation" heeft mijn leven gered, ja echt! Aan de rand was ik, en tegen het einde van de lezing was ik op, levend en willend leven. bedankt


Vrijdag 6 maart 2020 – alanpuech[at]orange.fr – Geluk… | Bedankt voor Dicht maar nooit saai geluk. Je kunt op de hoogte zijn en toch toegankelijk. Gefeliciteerd vanuit Font Romeu waar ik ski met mijn kleinzonen.


Donderdag 5 maart 2020 – Thiphaine – Dankbaarheid | Hallo, ik kende Frédéric Lenoir bij naam. Ik ontdekte het voor het eerst op video, bedankt Facebook! Mijn moeder gaf me "De troost van de engel", wat een prachtig cadeau. Gedurende 10 jaar evolueer ik in persoonlijke ontwikkeling, ik groei en heb een mooi en rijk pad afgelegd. Ik verslond deze roman, voelde zoveel emoties, realiseerde me hoe goed ik ben afgestemd op deze visie op het zijn en de wereld. Dankzij het leven, dankzij Frédéric voor dit geschenk. Ik wens je een mooie dag vol glimlachen en dankbaarheid.


Maandag 10 februari 2020 – Mounia | Hallo meneer Lenoir, ik heb uw laatste roman "La consolation de l'ange" gelezen, beide ontroerend maar het is ook een heel mooi boek, terwijl ik het las, kwam ik zelfs in andere van uw werken terecht, zoals "Wijsheid uitgelegd aan degenen die zoek het" of "Het Spinoza-wonder". Van mijn kant zou ik van deze roman "een ode aan het leven of zelfs aan de liefde" zeggen, gewoon subliem. juichen. Al snel val ik "Mediteer met een open hart" aan.


Zondag 12 januari 2020 – Roger – De troost van de engel | Frédéric, ik zie je weer in deze idyllische roman die Le noir d'une Blanche compleet maakt door me eraan te herinneren dat een halve noot twee kwartnoten waard is, vooral in engelachtige muziek. Ben ervan overtuigd dat de mens een geestelijk wezen is dat zich bezighoudt met een tijdelijke incarnatie als “God” in Jezus Christus, de zoon van de Mens-zoon van God. Deze incarnatie is politiek, sociaal, enz., afhankelijk van onze vrijheid. De ideale wereld moet elke dag, geduldig en bescheiden worden opgebouwd.


Zondag 5 januari 2020 – Isabelle Le Miracle de Spinoza, presentatie in Crans-Montana | Ik heb je net ontdekt. Drie dagen geleden kende ik je niet. Ik heb geluisterd naar uw presentatie op Montagn'Arts in januari 2018, in Crans-Montana, getiteld "The Miracle of Spinoza". Je kunt je niet voorstellen welke impact je woorden op mij hadden. Ik ben 61 jaar oud. Toen ik 5 jaar oud was, zei ik bijna alles wat Spinoza zei, zonder het te weten. En ik schreeuwde toen de volwassenen om me heen me van het tegendeel probeerden te overtuigen. Alleen schreeuwend gaf ik het uiteindelijk op en omarmde hun leven van verdriet om te overleven. Je woorden hebben zo'n effect op me dat ik het gevoel heb dat mijn leven begint en dat ik niet meer alleen ben. Een simpel dankjewel kan niet al mijn dankbaarheid uitdrukken.


Vrijdag 3 januari 2020 – Fabienne – Bedankt | Mijn metgezel gaf me "De troost van de engel" met Kerstmis.
Toeval, hij vertelde me... Ik geloof het niet; het komt perfect overeen met wat ik heb meegemaakt en wat ik al een tijdje aan het ontdekken ben. Ik wil het natuurlijk gewoon delen en Frédéric Lenoir bedanken voor alles wat hij produceert en bijdraagt. Zowel kinderen als volwassenen van alle leeftijden!


Zondag 29 december 2019 – Gigi amoroso De troost van de engel | Mijn eerbetoon aan het leven op onze mooie aarde en om zelf te handelen.

'Om in haar te smelten

Voel al deze energie in je,
bewaar je ware aard, het leven,
schoonheid van elke ochtend die
de zachte zonnegloed op je kusten doet herleven.

Op het hoogste punt, maar zal nooit te veel zijn,
Je handen stijgen op van de golven naar de lucht,
Bevrijd je, verzamel het zuiverste water,
Om eindelijk herboren te worden en je erin te smelten.

Waarom ligt deze liefde van toen in exegese
aan de oorsprong van zo'n ernstig onbehagen?
Uit trouw aan uw universele land
Maar zijn werk voortzettend, plechtig mysterie,

Je wezen op zoek naar geluk
Tussen de rouwende en huilende menigte,
Dwingt je om verder te gaan, om in je zuster te geloven
In de zuiverheid van de geest, van het hart.

Het is dus je enige uitweg ten tijde
van het verstrijken van de tijd, met al zijn lokken,
zijn verlangens, zijn zeer bedrieglijke fantasieën,
omdat je ziel zal weten hoe je je angst moet domineren.


Dinsdag 24 december 2019 – fc.harmonie op free.fr De troost van de engel | Een klein acrostichon voor je boek waar ik van hield en dat ik met kerst aan mijn dochter geef...

De ontmoeting tussen Blanche en Hugo is een toevallige ontmoeting
. Geniet dus van deze prachtige roman!

Elk van de personages draagt ​​hun gedachten bij.
Met veel advies, gaat Blanche vertrekken
. Omdat hij weinig tijd en liefde heeft om te geven...
In de ban van Hugo, verdrietig maar overlevend,
gaan we haar ontdekken, snel om hem te troosten;

met delicatesse iemands vroegere emoties
te bestendigen om de wijsheid van opgebouwde jaren over te brengen
een ​​ziel te verlichten in gebeitelde woorden,
waar de blik van de ander verlicht zal zijn,
gevoed door wat tot gelukzaligheid leidt.

Van de schemering van Blanche tot de toekomst van Hugo
Tussen deze oplevingen, wat een geweldig duo!

De auteur van dit boek is echt een bezoekje waard

Op de drempel van de wake, zoals een echte
kersttroubadour aan je voeten ligt en op deze gelukkige dag,
wedden dat Frédéric Lenoir "hallo" tegen je zal zeggen
zal uitnodigen om te bewegen... van angst naar liefde...


Zondag 15 december 2019 – André Het SPINOZA-wonder | Hallo, na De troost van de engel heb ik zojuist "Het Spinoza-wonder" gelezen. Ik had al boeken over Spinoza gelezen, maar te complexe lezingen. Dankzij jouw boek leek lezen deze keer veel toegankelijker voor mij. Ik heb zelfs de roman "Het geheim" gelezen, een andere geweldige roman. Een mooi verhaal over waarden. Precies het soort roman waar ik van hou. Ah… wat een mooi verhaal, ook al is het een beetje droevig! Ik hoop dat je deze stijl zult behouden en dat je ons geweldige verhalen blijft vertellen. Dankjewel.


Zondag 15 december 2019 – Leya Open hart meditatie | Hallo, ik heb net je boek Mediteren met een Open Hart . A priori mediteerde ik zonder het te weten, maar je boek geeft me een nieuwe look om verder te gaan; Ik specificeer dat ik een positief persoon ben ondanks alle grillen van het leven, omringd door dieren sinds mijn jongste leeftijd.


Vrijdag 13 december 2019 – Jean-Jacques De troost van de engel | Prachtig werk! Vrijwel alle concepten en/of ideeën die ons vandaag de dag naar onze innerlijke vrijheid kunnen brengen (die, vergezeld van welwillendheid en mededogen, de gids is naar onze uiterlijke vrijheid) worden daar besproken. Wat een lange en prachtige reis heb je gemaakt om tegelijkertijd zo'n aantrekkelijke, lichte, rustgevende en leerzame tekst te schrijven. Moge uw boek gelezen worden door de grootste wereld en de nieuwsgierigheid van zijn lezers prikkelen. Zorg dat ze meer willen weten. Geef ze de moed, de kracht om te blijven verbeteren en daarmee ons allemaal te verbeteren. Bravo en bedankt, gewoon.


Vrijdag 15 november 2019 – André De troost van de engel | Meneer, ik wil u bedanken dat u mij kennis heeft laten maken met uw boek "The Consolation of the Angel". Ik ben 70 jaar oud, ik heb een heel zwaar verleden gehad sinds mijn kindertijd. Mijn ontwortelde verhaal, verankerd in mijn geheugen, duikt te vaak op. Ik las enkele boeken van andere auteurs, in de veronderstelling dat ik antwoorden zou vinden. Voor het eerst in mijn leven heb ik een boek in 2 dagen uitgelezen en dit boek heeft me echt geraakt en ontroerd. Je roman "De troost van de engel" maakte me aan het huilen. Dan bevestig ik dat de "engel van troost" echt bestaat. Ja, er is iets nadat ik het heb bevestigd. Nogmaals dank aan jou. Ik zou je graag volgen, zelfs om andere werken te lezen... Dank je uit de grond van mijn hart.


Maandag 4 november 2019 – Olbro Het goddelijke wonder Spinoza | Beste monsieur Lenoir, u zou uw boek aan alle christelijke priesters moeten aanbieden. Je vriend Spinoza en jij hebben mij in een paar uur tijd de boodschap van Christus laten begrijpen, waarvan de katholieke kerk me in veertig jaar tijd beetje bij beetje had weten te verwijderen. Bedankt voor deze goddelijke lezing!


Vrijdag 4 oktober 2019 – Roger Boek L'Oracle della Luna | Hallo Frédéric Lenoir, ik heb net dit boek uit, dat me ontroerde vanwege de inhoud, alles wat ik ervan heb geleerd, het fascinerende plot, alles wat met andere religies te maken heeft, de gevoeligheid, de tolerantie die ik ervan ervaar. Ik hoorde je op een conferentie in Fribourg op het Saint Michel College, ook meerdere keren op tv. Ik heb een aantal van uw boeken gelezen, waaronder dat over filosofie met schoolkinderen. Ik ben er gevoelig voor omdat ik met veel plezier leerkracht ben geweest, vooral met kinderen met leermoeilijkheden. Ik betuig mijn diepe dankbaarheid aan u voor al uw delen die me vooruit helpen. Met mijn diepe emotie.


Maandag 9 september 2019 – Sandrine Bedankt | Ik ontdekte uw werk door uw werk op Spinoza te lezen en ik had de goede verrassing om te leren over uw omgang . Samen met de dieren , ik die naar mijn vermogen toegewijd ben aan een aantal van hen; Ik ontdekte ook je boeken over wijsheid en geluk; Nogmaals bedankt, het is goed om te weten dat er mensen zijn zoals jij.


Maandag 2 september 2019 – Patricia Hart van Kristal | Ik heb net "Crystal Heart" gelezen, een echt juweel rijk aan berichten en reflecties van wijsheid! Dit verhaal, waarvan het onderwerp de zoektocht en de angst voor liefde is, deed mijn hart smelten (kristal?!?)!


Dinsdag 27 augustus 2019 – Jacqueline Jouw boek “La Sagesse” | Frederic Lenoir, hallo. Het was in het televisieprogramma C dans l'air dat ik je ontmoette. Ik heb toen een aantal van uw geschriften gelezen, zoals: "Het Spinoza-wonder", "De genezing van de wereld", "De nieuwe gemeenschappen", "De filosoof Christus", "Kleine verhandeling over het innerlijke leven", "Over geluk een filosofische reis”, hebben ze me allemaal veel gebracht in mijn zoektocht naar vooruitgang en evolutie. De laatste "La Sagesse" heeft me betoverd, zeer leerzaam, zeer gedocumenteerd en vooral "klaar voor gebruik" voor diegenen die willen proberen toegang te krijgen tot de enorme "wijsheid" van het leven of "van hun leven een kunst te maken". Het is zo dicht mogelijk bij wat ik ambieer, ik heb me erin verdiept door veel passages te lezen. Kortom, een waar geluk en gefeliciteerd met je manier van schrijven. Veel dank voor wat je deelt. Ik ben geïnteresseerd in de bioanalogie van Jean-Philippe Brébion en vond overeenkomsten in benaderingen. Dankjewel, Jacqueline C


Zaterdag 24 augustus 2019 – Talitha Het Spinoza-wonder | Magisch boek opgelet 🙂 voor degenen die hun ziel willen helen, uit verdriet komen, open dit boek!! Ik struikelde erover, denkend dat het "gewoon filosofie" was en tja, ik ben overweldigd door wat ik in de geest heb ontvangen, het is een mooie ziel die krachtig een echte genezing overdroeg door zijn helende woord... Ik ontmoette 2 engelen: Spinoza en Frédéric Lenoir <3


Zaterdag 17 augustus 2019 – Marie-Pierre Bedankt | Heel erg bedankt dat je me hebt begeleid in een gecompliceerde periode van mijn leven en dat je door het lezen van "De kracht van vreugde" hele mooie perspectieven hebt geopend.


Maandag 12 Augustus 2019 – Fredou Universele reactie | Hallo, ik wil je bedanken voor de kwaliteit van je werk, Du bonheur . Dit was een schat aan ongelooflijke informatie over de visie van geluk en deze stromingen. Ik zou dit boek aan iedereen om mij heen aanraden, zodat zij zelf hun antwoorden kunnen vinden.


Dinsdag 23 juli 2019 – Andrea De ziel van de wereld, wat een wonder | Ik wilde je bedanken voor het meesterwerk dat de Ziel van de wereld . Je hebt alles onder woorden gebracht wat ik in het diepst van mijn hart voel en nog nooit zo duidelijk heb kunnen formuleren, inclusief mezelf! Wat een ongelooflijke getuigenis van vrede, geluk, betekenis! Dit boek moet over de hele planeet verspreid worden. Omdat ik niet slim ben met mijn woorden, hoop ik je te laten zien hoezeer dit boek me heeft geraakt, van streek raakt, hoezeer het getuigt van alles waarin ik geloof. Dit is de eerste keer dat ik mezelf toesta de heiligheid van een boek te schenden en alle passages te markeren die me uitdagen, aantekeningen te maken en de berichten "in kaart te brengen" die ik wil onthouden en die eigenlijk principes zijn waarmee ik wil leven. Bedankt, het was een echte connectie met de Ziel van de wereld om je te lezen!


Zondag 30 juni 2019 – Vicky Dankbaarheid | Hallo meneer Lenoir, een kort briefje om u al mijn dankbaarheid te tonen voor de prachtige meditaties in Méditer à cœur Ouvert . Ze geven me veel welzijn en innerlijke rust. Je stem, je lessen, de muziek en de thema's die aan bod komen zijn magnifiek. Heel erg bedankt voor je grote wijsheid en vrijgevigheid! Namasté!


Vrijdag 28 juni 2019 – Trypto5927 De kleuren van de regenboog: Groen van woede voor het milieu, Rood van woede voor gevaarlijke drugs, Blauw van woede voor ons vervuilde water… | Hallo, ik wil graag reageren op het onderwerp van de krachtige lobby's voor farmaceutica en agrovoeding die onze planeet en ons land vergiftigen, ons langzaam doden en op tryptofaan, een van de 8 essentiële aminozuren in de menselijke voeding. Het regelt onze fysieke en mentale gezondheid en toch hebben we er allemaal een tekort aan vanaf de geboorte en gedurende ons hele leven. Ik ben een moeder van 4 kinderen en sinds 2010 werk ik als kleuterleidster met kinderen van 3 tot 6 jaar oud. Ik ben verbaasd en erg verdrietig om te zien dat onze studenten constant ziek zijn van september tot het einde van het lopende schooljaar...


Zondag 23 juni 2019 – Marie José Jouw boek “the healing of the world” | Hallo, even een paar woorden om je te vertellen dat ik je boek "The Healing of the World" erg leuk vond. Heel interessant, het hield mijn aandacht vast tot het laatste woord. Dit boek laat echt een spoor na in mijn interieur. Ik zal tijd nodig hebben om het te verwerken, maar ik heb nu al het gevoel dat veel van de berichten mij hebben bereikt. Bedankt voor deze oprechte en krachtige bijdrage die, in zekere zin, mijn geest opende voor "andere werelden". Het woord 'wereld' deed me besluiten het te lezen. Ik heb een tentoonstelling gemaakt die de titel “the world Turns” draagt. Nogmaals bedankt voor het overbrengen van zoveel positieve dingen "naar de wereld". Ik voel dat er weer een wereld in mij is opengegaan.


Maandag 17 juni 2019 – Pascal Mindfulness artikel Hoe zouden Frédéric Lenoir en overigens de new age-gidsen van de SEVE Foundation, of zelfs de “volledig bewuste” journalisten van het tijdschrift Le Monde des Religions, zich positioneren bij het lezen van het recente artikel in de Guardian (14 juni), getiteld “ Het mindfullness-complot?” Het onderwerp van dit artikel is merkwaardig in lijn met mijn aanvankelijke kritische benadering van deze “onwetenschappelijke” technieken (zoals Jon Kabat-Zinn toegeeft), die de neiging hebben om elk politiek protest te evacueren van burgers in een veronderstelde staat van “volledig bewustzijn” (openhartig en passief). Deze mode stigmatiseert ook vreemd genoeg, volgens een willekeurige a priori, gewone stress (gezonde reactie van de psyche op een agressieve context) als een pathologie die moet worden behandeld met een therapeutische techniek. Bij voorbaat dank voor uw verduidelijking.


Donderdag 30 mei 2019 – malula Mediteren met een open hart | Ik wilde je gewoon zeggen hoeveel ik je boek "Méditer à coeur cœur open" waardeer, de cd met meditaties laat me momenten beleven die zeer rijk zijn aan emoties, dank je.


Dinsdag 7 mei 2019 – Gigi amoroso Voor mijn zielsbroeder | Weinig aan mijn nacht gedacht
"In vreugde

Jaar na jaar
openbaart Onze ziel zich,
Onder de gebroken harten,
negeert en rebelleert.

Het is de lucht die hem interesseert,
Zeer hoog in pure vreugde,
Waar de tijd niet meer telt,
Liefde als de enige deugd,

Ze voltooit haar reis,
In de hoop op een terugkeer
naar haar allereerste tijdperk,
Haar creatie van een dag.


Vrijdag 3 mei 2019 – Een Europeaan observeert uw land Oproep tot kalmte | Zou het niet tijd worden voor Fransen die geloven in de deugden van de rede, matigheid van emoties, reflectie en die de ernstige risico's begrijpen van het gedachteloze optreden van een menigte in haat en woede, tijd voor deze Fransen om te mobiliseren om te durven de gele hesjes aanspreken die blijven demonstreren en zo haat en gebrekkige ideeën over de oorzaken van hun situatie cultiveren. Wat hebben de prachtige boeken over vrede, de cultus van meditatie voor zin als degenen die overtuigd zijn van deze manieren van kijken niet publiekelijk de relevantie van de meningen van de gele hesjesdemonstranten in twijfel durven trekken door ze niet aan te spreken om ze te diskwalificeren, maar om ze uit te nodigen om het vermogen herontdekken om anders te denken en te leven dan als arme slachtoffers?


Maandag 22 april 2019 – Séphora – Getuigenis | De ziel van de wereld!!! Ik denk niet dat ik echt woorden vind of waarschijnlijk niet de juiste woorden om uit te drukken wat ik voelde tijdens deze lezing. Ik heb nog nooit een boek zo snel uitgelezen, in 3 keer, wat een prestatie is voor mij die nauwelijks leest. Maar wat een geluk. Dit boek zou in het Nationaal Onderwijsprogramma moeten staan. De hele planeet zou het moeten lezen. hartelijk bedankt


Zondag 21 april 2019 – perrin.toinin[at]gmail[dot]com – Filosofieworkshops op school | Mooi initiatief van F. Lenoir dat deze filosofische workshops! Houd er echter rekening mee dat deze praktijk vaker voorkomt op school dan het lijkt. Als leraar heb ik het mijn hele carrière in praktijk gebracht. Hoe dan ook, kinderen stellen natuurlijk vragen en reageren, wat aanleiding geeft tot een permanent debat en niet alleen over filosofische vragen. Het begrip van een literaire tekst, de verschillende methoden om een ​​wiskundig probleem op te lossen, de strategieën die moeten worden toegepast om een ​​sportwedstrijd te winnen, op elk moment vindt het debat plaats en samen worden de meest geschikte en begrijpelijke oplossingen gevalideerd door de groep. . Leren is niet alleen kennis inslikken, het is ook en vooral een mening kunnen hebben, leren verdedigen, luisteren en die van anderen respecteren. Kortom, de obsessie van een leraar moet naar mijn mening worden geplaatst in een permanente zoektocht naar toegang tot autonomie voor al zijn studenten.


Zondag 21 april 2019 – Roberta – Nogmaals bedankt | Toen Papa Francesco vanmorgen zei dat we "vredestichters" moeten worden, dacht ik aan jou en aan al het goede dat je voor ons doet met je boeken en ik wil mijn gedachten met je delen. Een paar maanden geleden schreef ik dat alle inspanningen om te streven naar diepe en blijvende vreugde en geluk een vergeefse zoektocht waren... In 2017 moest ik een uiterst pijnlijke gebeurtenis onder ogen zien. Na een lange periode van totale afsluiting heb ik vandaag ondanks mijn vele zwakheden, dankzij gebed, dankzij het lezen van uw prachtige boeken, dankzij uw visie op het leven (die ik de mijne heb gemaakt), de kracht om te proberen het leven te aanvaarden zoals het is met zijn beproevingen en pijnen en met bewustzijn, bedank ik het elke dag. Uit de grond van mijn hart, bedankt.


Dinsdag 2 april 2019 – Burgenpsy – The Soul of the World: Over Introspectie | Hallo, ik ben dit boek aan het lezen en - als psychoanalyticus - werd ik getroffen door de passage over de noodzaak van het werk van introspectie dat - zo ontvang ik het - een pleidooi voor het werk dat ik realiseer met mijn patiënten.
Dus nam ik de vrijheid om een ​​paar zinnen uit deze passage in mijn blog te citeren, waarbij ik natuurlijk de bibliografische referentie aanhaalde. Dank u voor deze tekst die - oorspronkelijk aan mijn vrouw was aangeboden - die ik tussen twee geschriften van Freud en zijn discipelen door de tijd heb genomen om te lezen, die me van mijn oriëntatie Jocelyne Beguery tijd heeft overtuigd om het te kunnen verwerken, maar ik heb al voel dat veel berichten mij hebben bereikt. Bedankt voor deze oprechte en krachtige bijdrage die, in zekere zin, mijn geest opende voor "andere werelden".
Het woord 'wereld' deed me besluiten het te lezen. Ik heb net een tentoonstelling gedaan die de titel "the world Turns" draagt. Nogmaals bedankt voor het overbrengen van zoveel positieve dingen "naar de wereld". Ik heb nog steeds het gevoel dat er een andere wereld in mij is opengegaan.


Zondag 3 maart 2019 – Cathia – Bedankt | Hier ben ik net klaar met het lezen van uw boek "Wijsheid uitgelegd aan degenen die het zoeken", ik waardeer nog steeds de energie die uit uw geschriften voortkomt. Ik hield van de relevantie van de vragen, de rijkdom van de citaten, de humor en de oprechtheid door de pagina's heen. Tot slot was ik vooral ontroerd door het laatste deel “De wijsheid van kinderen”. Heel erg bedankt


Vrijdag 15 februari 2019 – Samia – De boodschap van de engel | Goedenavond, dit is de eerste keer dat ik schrijf voor iemand die voor mij schrijft. Ik heb je boek De belofte van de engel . Vanmorgen met de trein en vervolgens de metro heb ik de marteling en dood van Moïra meegemaakt, onverbiddelijk. En toen ik aankwam op het station van mijn bestemming, las ik met plezier en tegen alle verwachtingen in dat Roman zijn woord hield in de laatste momenten van zijn leven. Ik bracht na deze gebeurtenissen, fictief als ze zijn, een dag door met vragen over vleselijke liefde, niet vleselijke, kinderlijke, vriendschappelijke of andere, die uiteindelijk neerkomen op één, namelijk: ” Maar wat de fuck is deze liefde? Het is vrijdag en ik kan niet wachten tot maandag en een zitplaats vinden in de trein van 20:02 om meer te lezen. Als ik dit boek lees, heb ik de indruk tegelijkertijd verleid en gedwongen te worden. Die indruk kreeg ik al tijdens het luisteren naar Mozart en zijn muziek, die in één keer even flamboyant als intiem kan zijn. Sami


Vrijdag 1 februari 2019 – Sébastien – Bedankt | Hallo Frédéric, ik ben 34 jaar oud en lees al zo'n tien jaar spirituele boeken. Ik begon met Krishnamurti, daarna boeken over het boeddhisme en nu ben ik meer georiënteerd op de westerse spiritualiteit. Het is in deze context dat ik je begon te lezen omdat je in je werken bruggen bouwt tussen Oost en West en het is een invalshoek die ik erg leuk vind. Ik wilde je bedanken omdat ik dankzij jou Pierre Hadot ben gaan lezen naar wie je vaak verwijst, hem lezen was een echte openbaring voor mij. Zijn benadering van filosofie als een manier van leven is fascinerend en ik lees zijn werken graag. Je liet me mensen lezen die denken zoals ik en me daardoor minder alleen voelen. Hartelijk bedankt !


Zaterdag 26 januari 2019 – Pascale Dor – 4 uur vrolijkheid | Gewoon om u te bedanken, een TGV Parijs-Toulouse, 4 uur, met Le Miracle Spinoza , gekocht in een kiosk op het station. Het weerspiegelt zoveel wat ik voel, leef en denk... Gewoon een serieus filosofisch meningsverschil, chocolade is per definitie goed intrinsiek, het kan niet anders. Dus gewoon bedankt voor zoveel vreugde!


Donderdag 24 januari 2019 – Laurence – Wat doen we? | Hallo allemaal, ik had graag met deze paar woorden van de zon willen brengen. Helaas, hier is de realiteit: ik kom tussen in een familie genaamd "sociale zaak", ik ben een psychiater en ook opgeleid om op te voeden wie?? Ik kom ter zake. Mijn eerste stappen in deze familie vervullen me met afschuw. Ik zie dieren: drie uitgehongerde honden opgesloten in een kamer, ze plassen op de grond, huilen dood, ze bewegen langzaam als ze eruit kunnen, maar nooit naar buiten. Ik schrijf meteen naar de SPA, ik daag de burgemeester uit, de gemeentepolitie grijpt in, maakt foto's, de accommodatie ligt bezaaid met kakkerlakken, er wonen ook vier kinderen. Twee maanden gaan voorbij, de katten zijn geplaatst. Sindsdien niets meer. Ik heb ook een brief gestuurd naar L'assoc de Brigitte Bardot, 30 miljoen jaar, niemand kan iets doen. De proc ook en niets! Wie kan mij helpen deze drie hondenslachtoffers te redden en door toedoen van deze patiënten? Dit verhaal spookt door mijn nachten, ik kan de wanhopige blik van een van de honden niet vergeten.


Zondag 20 januari 2019 – Jean – Titel van canto 7 van de meditatie-cd | Bedankt voor het mooie boek en de cd van “Open Hart Meditatie”. Ik zou graag willen weten waar de prachtige stem en het prachtige lied van meditatie nummer 7, dat "troost" wordt genoemd, vandaan komen. Dank u voor uw geschriften die ons helpen om beter te leven. Jeans


Maandag 14 januari 2019 – Laurence | Hallo meneer Lenoir, ik kende uw geschriften niet en kwam "Kleine verhandeling over het innerlijke leven" tegen. In volledige afgescheidenheid, vol twijfels en angst in het aangezicht van het nieuwe leven dat mij wacht, verslond ik je boek. Ik denk dat het een springplank is naar andere even lonende lezingen, en het deed me nadenken over mijn eigen reis. Hartelijk dank om dit te delen. Vriendelijke groeten.


Zondag 13 januari 2019 – Fred – Getuigenis | Hallo, ik heb net het boek "Open brief aan dieren ..." uit, na een moeilijk einde van het jaar 2018 voor mij, (vooral vanuit psychologisch oogpunt). De kwestie van een professionele heroriëntatie wordt na deze lezing duidelijker, en vooral de keuze van de oriëntatie. Dank aan hen en aan jou.


Woensdag 28 november 2018 – Diane (dianetremblay53[at]icloud[dot]com) – Aankoop van een boek | Hallo meneer Lenoir. Ik heb naar je geluisterd in het programma Tout le monde en parle in Quebec. Ik vond het heerlijk om naar je te luisteren. Ik heb je boek ''Meditatie met open hart'' gekocht met de cd met 10 meditaties. Ik vond het geweldig en begon de meditaties. Ik ben een beginner. Gefeliciteerd met dit mooie boek. Ik hoop dat je er meer gaat maken. Ik volg je op je site. Hallo en nogmaals bedankt.


Dinsdag 13 november 2018 – Roberta – Bedankt Monsieur Lenoir | Hallo Monsieur Lenoir, ik ben Italiaan, schrijf niet goed in het Frans, maar aangezien ik uw boeken bij toeval lees, ben ik gemotiveerd om dit te doen. Je communicatieve vaardigheid is een geschenk. In een wereld waar persoonlijk egoïsme, oppervlakkigheid en uiterlijkheid de boventoon voeren, ben je een zeldzaamheid. Als ik de behoefte voel om me los te koppelen van de realiteit, zoek ik mijn toevlucht tot wat je schrijft. Ik probeer de wijsheid waarin je gelooft zo goed mogelijk te verwerken, maar als ik het boek sluit, is de realiteit met een groot deel van de pijn iets heel anders. Ik hou van en geloof in God en bedank hem elke dag. Het probleem is dat het hele bestaan ​​een raadsel is en dat zelfs met de inspanning van redeneren en onderscheidingsvermogen, met helderheid en aandacht, met vrijgevigheid en dankbaarheid, het streven naar opperste vreugde en diep en blijvend geluk een vergeefse bezigheid is. De volheid van het leven is een voorrecht van God. Hartelijk bedankt.


Maandag 12 november 2018 – Sandie – De Nobelprijzen voor de Vrede van 5 oktober 2018 zijn… | Hallo, af en toe een lezer van uw boeken die ik erg interessant vind over geluk, vreugde, enz. Ik wilde deze informatie met u delen die een beetje laat mijn oren bereikte: de Nobelprijzen voor de Vrede dit jaar zijn: Nadia Murad en Denis Mukwedge. Als je niet weet wie zij is en wie hij is, doe dan wat onderzoek op internet en je zult zien... Ik vind ze sterk en geweldig. Wat een vreugde om te weten dat ze optreden om de afschuwelijke daden te herstellen die de mens soms in bepaalde contexten kan begaan.


Maandag 5 november 2018 – Danièle – Tampon Conference (Meeting) | Hallo, ik had de kans op 2 november om de conferentie over "Religie en spiritualiteit" bij te wonen aan de Universiteit van Le Tampon, waardoor ik eindelijk de betekenis van elk van hen kon begrijpen. Dat was mijn doel, antwoordde je met een glimlach toen ik je op het einde heimelijk benaderde. Ik heb lang naar antwoorden gezocht, maar zonder helemaal tevreden te zijn. Inderdaad, de mensen om me heen die hun spirituele ervaring deelden, konden het me niet eens uitleggen, afgezien van het feit dat dit dingen zijn die met de geest te maken hebben. Ik ben hier dus een heel eind mee gekomen. Je lezing heeft me verlicht en aan het denken gezet. Als religie en spiritualiteit maar tot één doel leidden: de zoektocht naar geluk, hoe vluchtig ook, die deze materiële en egoïstische wereld ons niet brengt? Iedereen moet zijn reden vinden. Massamaterialisme in het aangezicht van gelukkige nuchterheid verwerpt verschil en begrijpt onze overtuigingen niet. Dankjewel.


Donderdag 18 oktober 2018 – Marylene49 – In totale harmonie met je hart en je gedachten | Een grote en warme DANK JE WEL allereerst voor de Fee en de Hemel die je op aarde hebben gezet Frédéric LENOIR! Autodidact na een bescheiden niveau van algemene schoolcultuur - momenteel bijna 69 jaar oud - kreeg ik de kans om je te ontdekken via een aantal boeken die je hebt geschreven en gepubliceerd. Ik luisterde – via YouTube – naar een aantal conferenties waar je filosofeert over de zin van het leven, de gunstige richting om het te geven, de wegen om het te bereiken, ik was geïnteresseerd in je mentoren die je citeert, Spinoza en anderen… Met jij, ik leef weer, zo ruimdenkend ben je gebaseerd op onuitputtelijke kennis die je heeft verrijkt met alle denkrichtingen uit verschillende religies. Je hebt gelijk als je voorstelt om diep in jezelf te graven om daar God en vreugde te vinden, en om voor anderen wezens van wijsheid te zijn die ja zeggen tegen het Leven, tegen alles wat LEVEN is. Dank u voor de kinderen die u leert denken. DANKJEWEL


Woensdag 24 september 2018 – Pierrette – Emission C Politique (Frankrijk 5) | Ik ontdekte je en ik was absoluut dol op aanbeden. Ik ben het helemaal met je eens en bewonder je.


Maandag 15 September 2018 – Marianne – Reageer op Mélanie | Hallo Mélanie, om te antwoorden op uw bericht dat u aan Monsieur Lenoir hebt gestuurd. Ter informatie wil ik u even meedelen dat Frédéric Lenoir bijzondere belangstelling hecht aan het welzijn en de ondersteuning van oudere mensen, en aan de vermenging van generaties, aangezien hij al jaren de sponsor is van een zeer mooie vereniging met de titel "Le Pari Solidaire" die precies inspeelt op de behoeften van jongeren en senioren met als doel het woningaanbod voor studenten te ontwikkelen en het gevoel van onveiligheid van senioren tegen te gaan en zo bij te dragen aan hun onderhoud zo lang mogelijk thuis. Vriendelijke groeten.


Dinsdag 4 september 2018 – Melanie (melanie.vanmuyden@gmail.com) – Death Today | Geachte heer. Momenteel is meer dan 9% van de Franse bevolking 75 jaar of ouder. Een noviteit in ons land die pleit voor mensenrechten. Maar het is in feite een bevolking zonder echte rechten. Geïsoleerd omdat ze zich niet kunnen aanpassen aan de ontwikkeling van technologie. Het is niet productief en dus interessant voor de samenleving. Hoe moet Frankrijk in een rijk land met een christelijke cultuur handelen om zijn hoge leeftijd te eren? Schenk hem een ​​mooie, vrij gekozen dood! DRINGEND ! Dank u voor uw interesse in dit brandende onderwerp dat onverenigbaar is met uw jeugd.


Zaterdag 1 september 2018 – Carole – De belofte van de engel | Heel erg bedankt voor je toewijding, voor je aanwezigheid in Morges, en je woorden... ongelooflijk hoe ik mezelf hierin vind, deze ideeën die ik deel maar waarvan ik niet weet hoe ik ze moet uitdrukken... Bedankt voor de kleine verhandeling over het innerlijke leven dat zoveel heeft gebracht en De open brief aan dieren … Ik ga binnenkort beginnen aan Het Spinoza-wonder , hoewel ik niet gewend ben aan literatuur, maar toen ik je erover hoorde praten, kreeg ik er zin in. Zorg goed voor jezelf...


Vrijdag 31 augustus 2018 – Jean – L'Oracle della luna | Wat een prachtig werk, zo rijk, overvloedig, met deze lange presentaties over de drie monotheïstische religies, astrologie, onafhankelijk van het romantische plot.
Kleine opmerking: heette Kaap Matifou in Algiers voor 1830 zo? Het is nog 28 km van de Kasbah en er waren geen wegen, dus een avond lijkt me een korte trip. Dan de boottocht van Oran naar Toulon voor Georges, waarom niet Marseille of nog beter een havenstad in Spanje? Met vriendelijke groeten.


Zaterdag 28 juli 2018 – Jacques-Emile ( je.milhau@laposte.net ) – Spinoza | Duizendmaal dank voor uw werken/leringen over filosofie en over Spinoza. Je belicht in de diepte bepaalde essentiële aspecten zoals vreugde en verdriet. Laten we met Joy deze filosofische school betreden en eraan deelnemen: we zullen daar ontdekken en nuttige rijkdom putten uit al onze activiteiten en ervaringen.


Woensdag 18 juli 2018 – Isabelle – De ziel van de wereld | Wat een prachtig boek L'ÂME DU MONDE…. Ik ontdekte onlangs uw werken M. Lenoir en begon met "Du bonheur, un voyage philosophie" door in de schappen van mijn kleine en zeer aangename dorpsbibliotheek te bladeren. Dit scherpte onvermijdelijk mijn nieuwsgierigheid aangezien ik verder ging met “L'Âme du monde” en wat een genot! De verhalen en illustraties zijn heerlijk en leiden tot essentiële existentiële reflecties. Op 45 is er altijd tijd….. Het leven bestaat inderdaad uit veel veranderingen. Nogmaals bedankt, ik kijk ernaar uit om je weer te lezen


Maandag 16 juli 2018 – Richard – De filosofie van Christus | Ik heb net dit boek gelezen dat me fascineerde. Toen ik het dichtsloeg en weer door de pagina's bladerde over de inquisitie en andere verschrikkingen begaan in de naam van God, dacht ik meteen aan dat aforisme van Woody Allen: "Als God bestaat, hoop ik dat hij een goed excuus heeft!". Dank u meneer


Zondag 1 juli 2018 – Michel – Commentaren op Spinoza | Toegankelijk en het geweten wakker maken van uw werk aan Spinoza.
Hij liet me het ontdekken. Een genot. 1. Het lijkt mij dat Spinoza, in tegenstelling tot Socrates, niet persoonlijk de zaligheid bereikte die hij voor anderen wenste.
Leefde hij als een kluizenaar? 2. In navolging van uw citaten over Jezus, is het geen wonder dat hij werd afgewezen door de Joodse autoriteiten.
Het geloof in het bestaan ​​van God blijft onopgelost. 3. '...handelen naar onze eigen natuur...' doet me denken aan de theorie van de liberale economie: wanneer iedereen zijn individuele belang nastreeft, bereikt de samenleving haar maximale efficiëntie.
Maar wat zijn de waarborgen tegen machtsmisbruik en asociaal gedrag? Is Spinoza blind voor de onvolkomenheden van de menselijke natuur, voor de overlevingsmechanismen? Niet alle mannen denken als filosofen. Laten we teruggaan naar de aarde. Religies, wetten, beleid hebben tot doel hiertegen te beschermen.


Donderdag 31 mei 2018 – pascal – Spinoza, de valse filosoof | Spinoza spreekt het hedendaagse bobo-publiek aan omdat zijn karikatuur van filosofie hem tot een voorloper maakt van de huidige pseudowetenschappelijke auteurs en andere grote populariseerders, die ideeën corrumperen om er marketingproducten van te maken.


Dinsdag 29 mei 2018 – Aurélie – Joy | Hallo, ik heb je werk en je aanpak in The Power of Joy . Het is heel prettig om op een eenvoudige en diepgaande manier zo'n essentieel en universeel thema te kunnen bespreken. Ik bevind me in uw interessecentra, zoals vele anderen, wat in mijn ogen een mooie golf van hoop vertegenwoordigt. De jouwe, nogmaals bedankt


Zaterdag 21 april 2018 – stephane.mathieu@afnor.org – Kleine verhandeling over innerlijk leven: een echte “literaire therapie” | Hallo Frédéric, ik ben 51 jaar en sinds begin vorig jaar onderga ik een chemokuur voor alvleesklierkanker. De strijd is lang, bitter en moeilijk, maar ik blijf diep optimistisch, zelfverzekerd en vastbesloten om dit enige doel te bereiken: genezing 🙂 Ik ontdekte bij toeval (maar is het echt toeval?) bracht me een hele reeks sleutels en oriëntatiepunten om verder te gaan op mijn pad van leven en licht. Je bent een bouwer van geluk en een verzamelaar van mogelijkheden: ik wil je heel erg bedanken voor deze "literaire therapie" die me eenvoudig in staat heeft gesteld te begrijpen wat het leven is.


Donderdag 12 april 2018 – ACB – Dankbetuigingen | Bedankt voor "Het Spinoza-wonder"; Ik las je werken met plezier, maar daar was het een speelse vreugde en een zekere eetlust. Ik was lang geleden erg uitgedaagd door de werken van Damasio, als arts lieten ze me andere horizonten zien, ik leerde Spinoza een beetje kennen met het werk van Yalom, en daar was ik verheugd, bedankt om deze buitengewone gedachte populair te maken. Ik ben 3 uur geleden aan je boek begonnen en heb 3/4 gelezen. Lang leve morgen!


Maandag 9 april 2018 – AM – Bedankt voor het delen van ervaring | Hallo, ik ontdekte uw geschriften pas drie en een half jaar geleden. Uw geschriften hebben me ertoe gebracht video's (conferenties, interviews...) te bekijken naar andere lezingen, naar andere auteurs (zoals Laurent GOUNELLE bijvoorbeeld), naar een van uw conferenties vorig jaar in LA GARDE (83 ). Al dit werk van begrip gedurende drie en een half jaar en het kruisen van gezichtspunten met convergenties hebben veel sloten in mij afgebroken om in mij een staat van "vreugde" te vinden die ik al in mij had, er is een zeer lange tijd maar goed "vervuild" sindsdien door externe oorzaken. Ik wilde je gewoon bedanken dat je de trigger bent geweest voor dit lange werk aan mezelf, dat slechts het begin is van een lange reis. Eerlijk. BEN


Dinsdag 4 april 2018 – Aurélien – Het Spinoza-wonder | Bedankt voor dit mooie, zeer toegankelijke boek dat me in staat stelde om Spinoza's filosofie te ontdekken en dat in mij weergalmde. Zeer geïnteresseerd in filosofie, dit boek was ook de aanleiding voor mijn aanvraag om leraar filosofieworkshops voor kinderen te worden. Proficiat voor uw werk, voor uw daden, voor uw inzet die een echte adem van welwillendheid uitstraalt.


Woensdag 28 maart 2018 – Isabelle – Spinoza | … hangen met een paar goede vrienden… en… boeken… om diepgaande ideeën uit te wisselen in een prachtige tuin: we delen dezelfde waarden.


Dinsdag 6 maart 2018 – Hiémale – Leuk ! Een wonder ! | Ik wist nooit waar ik mezelf moest plaatsen in deze spirituele zoektocht. Uiteindelijk koos ik de kant van een atheïst, maar ik bleef aan God denken. Bestaat God? Ik antwoord gewillig, geïnspireerd door wat EE schrijft. Schmitt in The Night of Fire : Ik weet het niet, maar ik denk het niet. Op een dag had ik het aangedurfd mezelf een christelijke atheïst te noemen om mijn gehechtheid aan Christus aan te geven op een religieus discussieforum. Of nogmaals om Einstein en zijn tekst over kosmische religie te citeren tijdens een conferentie met een vergadering van rationalisten. Elke keer produceerde ik het effect van een hond in een bowlingspel. In andere tijden had ik misschien de inzet als mijn lot gehad. Ik heb echter altijd willen geloven dat er een ander pad zou kunnen zijn dat al uitgestippeld is. Heel erg bedankt voor het verhelderen van de weg/stem van Spinoza. [Het is niet gemakkelijk om maar duizend tekens te hebben om duizend bedankjes door te geven..]


Maandag 5 maart 2018 – Annedc – Joy video | Ik ben het helemaal met je eens over de cultuur van vreugde. Van mijn kant wilde ik ook over dit onderwerp getuigen. Eerlijk gezegd heb ik er na mijn vertrek heel bewust voor gezorgd dat ik na mijn vertrek een nieuw leven opbouwde, na een opeenstapeling van talloze familieproblemen die me ertoe brachten het huis te verlaten toen ik student was. En ik herinner me dat ik een mooie zin in mijn hoofd herhaalde: 'Je gaat nu positieve herinneringen voor jezelf creëren. Op die manier leun je op hen als je in de toekomst verdrietig bent”. Ik weet niet waar het vandaan kwam, het is een kracht die ik heel vaak en niet zonder moeite heb moeten volhouden, maar die vruchten heeft afgeworpen. Dankjewel.


Zondag 4 maart 2018 – Liline – Commentaar op het Spinoza-wonder | Hallo, betoverd door de correspondentie die je maakt tussen schrijven, door Spinoza, en schilderen, door Vermeer... als ik dit lees, krijg ik tegelijkertijd, en op een verontrustende manier, het licht van de koperblazers van JB's muziek Lully....a perfecte triade om onze ziel te verheffen. Bedankt voor de verrijking die je geschriften hebben gegeven.


Vrijdag 2 maart 2018 – François – Nog verder | Als we uw werken lezen, begrijpen we uw populariteit. Je brengt heel natuurlijk je liefde voor het leven en de mensen over. Het is leuk, maar ook stimulerend om een ​​geschrift te ontdekken dat zo nieuwsgierig is naar deze nieuwe pagina's, dat we verrast willen worden. En toch, je drukt het zelf uit, de kritiek prikkelt je op deze populariteit, deze beroemde 'popularisering' van het denken over stromingen en auteurs die niet per se toegankelijk zijn. Deze extensie vind ik beroemd! Je wekt bij ons lezers het verlangen om een ​​beetje te groeien, door deze gaten in onze dagelijkse cultuur te gaan ontdekken. Maar vanaf de eerste hoofdstukken van Nietzsche of Epicurus raak ik ontmoedigd. Wat ik uiteindelijk in je werk zoek, is niet de gedachte van andere auteurs of de universele gedachte die je weet te extraheren, maar de uitnodiging tot openheid buiten onze mechanismen. Laten we "nog verder met u" gaan, voorbij onze mechanismen en uw universitaire cultuur.


Maandag 26 februari 2018 – Raynald – Atheïst Spinoza? | Ik groet uw heldere presentatie van Spinoza's gedachte. Je hebt het zeker niet vanuit een opportunistisch perspectief geschreven, want het is waarschijnlijk de filosoof die het meest gekant is tegen de intellectuele houdingen die momenteel in zwang zijn. Het is duidelijk dat Spinoza niet de interesse kan wekken van religieuzen, atheïsten of agnosten. De eersten hebben het alleen voor het geloof en de min of meer blinde aanvaarding van een openbaring. Deze laatste willen niets van God weten. De derde ervaring is een absolute afkeer voor alle metafysica, die ze voortdurend verordenen, gaat voorbij. Nu was Spinoza verliefd op een God die niets met geloof te maken heeft en wiens bestaan ​​hij probeert aan te tonen met de rationele nauwkeurigheid van een meetkundige. Ik zou wat gedachten willen hebben over Spinoza's vermeende atheïsme, maar bij gebrek aan ruimte kon ik ze hier niet kopiëren...


Donderdag 22 februari 2018 – Christiane – Getuigenis | Dank aan Frédéric Lenoir voor zijn inzet voor kinderen en voor deze vele initiatieboeken die ons in staat stellen om ons bewust te worden van de waarden van het bestaan ​​en ons aanmoedigen om samen te werken voor een betere wereld.


Woensdag 21 februari – Roger – Bedankt! | Even een kort bericht om u te bedanken voor de nauwkeurigheid van uw werken. Uw boek "Kleine verhandeling over het innerlijke leven" is mijn bedboek, dat ik regelmatig herlees en dat me bij elke lezing zoveel brengt. Vandaag ben ik jarig, het eerste cadeau dat ik mezelf geef is om dank je wel te zeggen en het tweede is om me je boek over Spinoza te geven. Blijf uw kennis en uw vriendelijkheid met ons delen, mijnheer Lenoir! Goeiedag !


Zondag 18 februari 2018 – Alain – Tevredenheid | Ik ben net klaar met "God", het is een mijn die moet worden uitgebuit, ik zal daar terugkeren. U bent agnostisch van deïstische neigingen, het is uw recht en ik denk zelfs dogmatisch (rationeel) dat men alleen agnostisch kan zijn. Ik doe je recht. Persoonlijk ben ik een atheïst, maar dat is geen probleem. Ik had heel laat ontdekt dat Jean d'Ormesson ook een agnost was. Ik hield van. Ik realiseerde me dat ik mijn atheïsme niet kon bewijzen. We geloven allemaal in alles, in niets, wat er ook gebeurt. Spiritualiteit, het leven van de geest, is belangrijk voor mij, en ik ga zelfs zo ver om te spreken over de God van de atheïsten, zonder duidelijk te weten hoe ik hem moet definiëren.


Zondag 4 februari 2018 – Mila – Synchroniciteit | Hallo, ik was een Spinozist, ik wist het niet, bedankt dat ik het mocht ontdekken. Ik deel bijna al je ideeën behalve over synchroniciteit. Ik hou echt van Wagner, ook al was hij antisemitisch, maar er zal altijd iets zijn dat me op de achtergrond stoort als ik naar zijn muziek luister. Wat Jung betreft, hij was racistisch tegenover Afrikanen en antisemitisch. Ik denk niet dat muziek racistisch kan zijn, woorden wel. Wat synchroniciteit betreft: van de 200 mensen die vliegen, zullen sommigen dromen dat het zal neerstorten. Bijna alle vliegtuigen crashen niet, dus er is geen synchroniciteit. En als er helaas een vliegtuig neerstort en een overlevende van dit ongeluk had gedroomd, kunnen we dan spreken van synchroniciteit? Mensen zijn hyperactief en duizenden gedachten gaan door hen heen, wat tot ongelooflijke gevaren leidt. We kennen de zin van ons leven niet, we worden geboren, we reproduceren, we sterven, we dienen de natuur. Geloven in…


Vrijdag 26 januari 2018 – Socratisch – Spinoza | Dank u, mijnheer Lenoir, voor uw bijdrage aan het wereldwonder. Dankzij jou heb ik Spinoza eindelijk ontdekt als man en als visionair. Het is vanwege wie je bent en wat je doet dat ik besloot om meer over deze filosoof te weten te komen. Net als jij houd ik niet van zijn kijk op vrouwen of dieren. Evenmin onderschrijf ik zijn absoluut rationalisme. Maar wat een helderheid, wat een openheid en wat een intuïtie! je boek kreeg ik zin om Ethics beoordeeld en herschreven door Bruno Giuliani. Tot slot dank ik u voor uw humanistische inzet, een weerspiegeling van uw steun aan de man die u beschrijft als de grootste filosoof aller tijden.


Maandag 15 januari 2018 – Corine – Masters of life Psycho mag | Ik ben een CP-meesteres. De eerste keer dat ik in een klas zat, was ik 18 jaar oud en vandaag ben ik 54. Dit zorgt voor vergaderingen en urenlang leren leven. Hoe kun je denken dat ik alleen de programma's heb toegepast: lezen, schrijven, tellen? Hoe kun je je voorstellen dat we 6 uur per dag samen kunnen zijn zonder te leren onze emoties te beheersen om ons open te stellen voor onszelf en voor anderen, zonder te zoeken naar betekenis en vreugde in elke kleine evolutie en in het pad dat ernaartoe leidt? ? Ik pretendeer niet de minnares van het leven te zijn, ik heb gewoon geprobeerd mijn kleintjes vertrouwen te geven in de relatie met volwassenen om ze precies voor te bereiden op de ontmoeting met de Ander. Dank aan al mijn kleine studenten, want ze waren mijn Masters of Life lang voor de oudere. Als je je eigen oproept, spijt het me als je nooit de stem van een van je leraren hebt gehoord, want dat betekent dat we allemaal hebben gefaald.


Zondag 14 januari 2018 – Alain PIQUEREY – Het wonder | Hallo Frédéric, 89 jaar geleden uit de eeuwigheid getrokken, de terugkeer kan niet ver zijn. Het is onvermijdelijk dat de innerlijke bevraging een beetje wordt geïntensiveerd. Ik kocht "Le Miracle SPINOZA" en had zin in een spannend gesprek met een vriend. Bedankt Frederik! Verwondering over het bestaan, ondanks de avatars van het leven, is mijn eigen kleine filosofie en daarom was ik blij deze gedachte "gebaseerd op verlangen en vreugde" beter te leren kennen. Zelfs als ik enige moeite had met het volgen van de redenering die determinisme en vrijheid probeert te verzoenen. Persoonlijk zou ik dichter bij Teilhard de Chardin staan ​​"de mensheid is op weg naar zijn God" (The Human Condition) die ik me (als concept) voorstel in een dichte mist op de top van een berg die mensen beklimmen via verschillende paden, met verschillende gidsen, maar een breed gedeelde overtuiging dat het moet worden bereikt. Terwijl je de vrijheid hebt om min of meer serieus los te schroeven. - Met vriendelijke groeten !


Zondag 14 januari 2018 – Alain PIQUEREY – Het wonder van SPINOZA | Meneer, u schrijft aan uw vriend Robert Misrahi dat uw ambitie - om SPINOZA'S WONDER te schrijven - niets anders is dan een breed publiek kennis te laten maken met het leven en denken van de man die u beschouwt als de grootste filosofen. Je hebt me het laten ontdekken en op een mooie manier. Dank u.


Donderdag 4 januari 2018 – Josiane – De kracht van vreugde | Hallo, ik heb dit boek gekocht, vastbesloten om het snel te lezen, en ik hoop veel van deze lezing. Maar na een aantal weken kwam ik niet verder dan de helft. Ik ben echter best een goede lezer. En het is goed geschreven. Na bezinning moet ik mezelf ertoe brengen om tegen mezelf te zeggen dat vreugde niet voor iedereen is weggelegd. Je moet in je jeugd een paar gelukkige wortels hebben gekend om het te geloven, vind je niet?


Dinsdag 2 januari 2018 – Jean Jisset – Gedicht | Een pad om te volgen Voor Frédéric Lenoir Ik heb besloten om gelukkig te leven En ik ontdek in Spinoza, Door uw expertise, meneer, Het pad dat hier beneden moet worden gevolgd!


Zondag 31 december 2017 – Plevig – Bedankt | Wij moeten u onder meer bedanken voor dit schitterende licht op Spinoza. Geen ander woord. Gewoon bedankt. Dit alles is zo belangrijk.


Zaterdag 16 december 2017 – Murielle – Interview C nieuws van 16/12 | Ik heb net naar je geluisterd op C nieuws, helaas pas het einde. Maar wat leuk om van je te horen! Absoluut al uw observaties zijn verstandig, eerlijk en mooi. Ik die alleen cynische mensen ontmoet, het deed me veel goed om naar je te luisteren. Net als jij heb ik op zeer jonge leeftijd de katholieke religie verlaten, ik raakte geïnteresseerd in het boeddhisme, toen las ik een paar passages uit de evangeliën en ik voelde hetzelfde als jij. Ik denk dat de sleutel tot harmonie tussen mannen en innerlijk geluk daar ligt. Ook verdedig je de conditie van het dier en dat is heel belangrijk. Over minder dan een decennium zullen we ons waarschijnlijk afvragen hoe we op zo'n barbaarse manier tegen hen hebben kunnen handelen. Gefeliciteerd en bedankt dat je bent wie je bent en doet zoals je doet.


Zaterdag 16 december 2017 – Robert Morane – Interview gepubliceerd in Le Soir van 16 december 2017. “Spinoza leidt ons naar vreugde” | DE VRAAG VAN DE VRIJE WIL (artikel 1) De wetenschappelijke benadering op macrofysisch gebied is in de regel gebaseerd op een strikt deterministische benadering. Deze benadering stelt de mogelijkheid ter discussie dat verschijnselen daar ex nihilo optreden, namelijk verschijnselen die ontsnappen aan elke draad van causaliteit. De vrije wil, zoals die ons gewoonlijk wordt voorgesteld, is een van deze verschijnselen. Het aanvechten ervan resulteert in het beroven van de mens van zijn vermogen tot zelfbeschikking, een vermogen dat verband houdt met het vermogen tot keuze en besluitvorming. De kwestie van de vrije wil heeft een lange geschiedenis. Zo bevestigde B. Spinoza al in een werk uit 1677 (Ethics, Pars 1, stelling 32) dat “de wil geen vrije oorzaak kan zijn, maar slechts een noodzakelijke oorzaak (…) omdat de wil, zoals alles, een oorzaak die bepaalt dat het bestaat en op een bepaalde manier handelt”. https://www.facebook.com/revuetcorrige/


Donderdag 14 december 2017 – Catherine – Kleine verhandeling over innerlijk leven | Na de show Rendez-vous in onbekend land merkte ik dat Frédéric Lenoir niet alleen een historicus van religies is!!! Ik heb Kleine verhandeling over het innerlijke leven en daar moet ik zeggen: dank je. Dank u meneer Lenoir, zowel voor het bevestigen van mijn keuzes die ik heb gemaakt om mijn leven te leven als voor het meer informeren over dezelfde keuzes die tot nu toe nogal intuïtief waren...


Vrijdag 8 december 2017 – Marianne – Dieren Bedankt meneer Lenoir voor uw boek “Open Brief aan Dieren” maar ook enorm bedankt voor uw deelname aan het FLAC Honorary Committee. Om het citaat van Émile Zola te gebruiken: "Stierenvechten, noch een kunst noch een cultuur, maar de marteling van een aangewezen slachtoffer". Vriendelijke groeten.


Woensdag 6 december 2017 – Carole (carole.czmil@laposte.net) – Conferentie van 5 december 2017 Wat een genoegen u gisteren te ontmoeten en naar u te luisteren, tijdens uw conferentie over weten hoe samen te leven! Ik heb de meeste van uw werken gelezen, ook ik had het vreemde gevoel naar een vriend te luisteren terwijl ik u las. Ook ik heb je ontdekt tijdens het zoeken zonder erin te geloven, een boek dat me de moed kan geven om verder te gaan, de vriendelijkheid en welwillendheid om mezelf te vergeven en te vergeven, en waarom niet, de vreugde van het leven herontdekken, want, ik ook, Ik was erg slecht. 'The Little Treatise on the Inner Life' betoverde me en... verlichtte me. Ik was benieuwd om je weer te lezen. Met dezelfde voldoening, dezelfde verbazing van zoveel wijsheid en zoveel eenvoud. Binnen ieders bereik. De paden naar vreugde en geluk zijn niet gemakkelijk, maar ze zijn de moeite waard. Telkens als de vaagheid intreedt, duik ik in je essays, op zoek naar passages die me ongetwijfeld goed zullen doen. Petje af en respect Monsieur Lenoir!


Maandag 20 november 2017 - Catherine - Het Spinoza-wonder Volgens Spinoza is alles wat er gebeurt nodig. Het was dus nodig dat ik van 11 tot 13 november 3 korte dagen in Frankrijk ging doorbrengen, dat ik Le Furet du Nord in Lille bezocht en dat ik 'val' op dit boek. Na bijna 20 jaar geleden Vedanta te hebben ontdekt en veel over het onderwerp en over andere oosterse wijsheden te hebben gelezen, ontdekte ik niet dat een 17e-eeuwse Europeaan hetzelfde had ontdekt! Kortom, dankzij jouw boek ben ik een grote 'fan' van Spinoza geworden. Het meest vergeleken met oosterse wijsheid is dat Spinoza uitlegt hoe deze 'wijsheid' in het dagelijks leven kan worden toegepast. En staat erop onze psyche en onze projecties te zuiveren. Opwindend. Heel erg bedankt.


Vrijdag 10 november 2017 – Romina – Kleine verhandeling over innerlijk leven Dit boek "Kleine verhandeling over innerlijk leven" gaf me mijn glimlach terug, hoop en gaf me het verlangen om het leven weer ten volle te kraken en vooral om eindelijk te durven LIEFDE en WORD GELIEF! Op een moment in mijn leven dat ik het echt heel erg slecht had. Ik had de indruk een vriend te lezen en ik kreeg een monumentale klap! Ik begreep het eindelijk en zodra ik me verdrietig voelde, las ik het opnieuw. Vandaag ben ik getrouwd met een geweldige man, leid ik een sereen en vredig bestaan ​​en probeer ik van elk moment te genieten. BEDANKT dat je me door dit boek hebt toegelaten, dat je MIJ bent en dat je me leert leven en meer dan wat dan ook OM VAN TE HOUDEN.


Donderdag 9 november 2017 – Alexandra – Het Spinoza-wonder Na een aantal jaren te hebben gewacht om je “favoriete filosoof” te ontdekken, is het wonder eindelijk gearriveerd… in de boekhandel. Inderdaad, ik heb zojuist -als een goede thriller- je laatste werk “Le Miracle Spinoza” verslonden. Om het substraat samen te vatten van uw magnifieke werk dat handelt over het chaotische leven van een visionaire filosoof die bijna 4 eeuwen geleden leefde, zal ik Pericles' motto "er is geen geluk zonder vrijheid, noch vrijheid zonder moed" opnemen. Hartelijk dank voor deze filosofische nugget. Om te lezen en te herlezen.


Vrijdag 13 oktober 2017 – pierreturgeonxyz[at]gmail.com – Hoe Jezus God werd Wat een prachtig boek. Ik beschouw mezelf als een voorrecht om je te lezen. Ik bewonder het onderzoek dat je hebt gedaan. Het is een lezing over het begin van het christendom, maar meer bepaald van het katholicisme. Wat een nutteloze ruzies om macht door religie. Zoals je zo goed aan het einde van je werk citeert: "God is liefde" en "wie liefheeft, is uit God geboren en kent God" (1, Johannes, 4). Dit is de ware en enige religie: LIEFDE. Bedankt voor je gedachten.


Zondag 8 oktober 2017 – Etteile – Open brief aan dieren Ik heb zojuist uw boek “Open brief aan dieren” gesloten en ik kreeg meteen de flits van dit stel Syrische vluchtelingen dat ik een paar dagen geleden ontving en die ik met bescheidenheid zei en waardigheid "het is verschrikkelijk". Toch had ik graag jouw utopie willen delen, ook al begrijpt Mimine nooit dat ik de muizen van haar pootjes haal...


Donderdag 14 september 2017 – Jacques – Geluk… alleen maar geluk Ik nam dit boekje tijdens de vakantie, kocht het bij een willekeurige garage sale… Het is het soort boek met bolletjes garen waar je aan wilt trekken aan de strengen die hangen… Elk onderwerp geeft aanleiding tot het hervatten van het lezen van bepaalde klassiekers of filosofen of tot het snuffelen in bepaalde scholen die nooit persoonlijk zijn benaderd, zoals de epicuristen. Ik was verheugd om Tchouang-Tseu en zijn stille brutaliteit te vinden. Dus van 's middags tot middernacht dwaalde ik naar believen op dit stralende strand van plezier en welzijn, waar de auteur zijn grote gevoeligheid destilleert met grote nederigheid en een welwillendheid om op te mediteren. In de zachtheid van de geest... Een boek dat goed voelt. Dankjewel.


Woensdag 30 augustus 2017 – Sophie – Kleine verhandeling over het innerlijk leven Ik heb net dit boek uit, dat een waar genoegen is geweest voor mijn geest, mijn hart en mijn wezen. Ik waardeerde echt de resonantie die je maakte tussen de verschillende religies, hun spiritualiteit, psychologie en filosofie. Ik was ook erg geraakt door het delen van je leven en het geschenk van je ervaring over de sleutels tot een gelukkig leven.


Maandag 28 augustus 2017 – Olga – Bedankt! Beste Frédéric Lenoir, je bent een ongelooflijke persoonlijkheid, zo stralend, diep, positief en vriendelijk! Zo zeldzaam. Dank u voor het delen van uw ervaring, uw lezingen en uw reflecties, in het bijzonder over welzijn en samenleven. Kom naar België met een congres! We hebben je hier ook nodig.


Vrijdag 25 augustus 2017 – Martika – Laten we een utopie zijn, het is goed voor je gezondheid 😉 Ik kan niet wachten je te ontmoeten op 5 november! Ik heb je veel gelezen voordat ik "in actie kwam" (!) en dit jaar de SEVE-training volgde. Vandaag weet ik dat deze eerste stappen in filosofieworkshops, naast de vreugde die ze me schenken, de intrede in een nieuw tijdperk markeren... dat vooral dankzij jou collectief, bewust en ontwaakt zal zijn. Je hebt dit opmerkelijke vermogen om eenvoudig te formuleren wat velen van ons in het diepst van onze ziel raden, zonder het echt te vatten. En je woorden hebben vooral impact, want voor mij ben je wat je zegt: congruent, welsprekend, inspirerend. Bedankt Frederik! Je bent voor mij een onuitputtelijke inspiratiebron


Vrijdag 18 augustus 2017 – Isa Deze zomer las ik het boek “L'Oracle della luna”. Ik kan niet eens de woorden vinden om uit te drukken hoe geweldig dit boek is. Tijdens mijn lezing reisde ik in de geschiedenis, in wereldculturen en religies en ook in mijn hart. Dit boek raakte mijn hart! Bedankt Frédéric Lenoir voor deze fantastische filosofische reis!


Woensdag 26 juli 2017 – antoine.notari@orange.fr – Innerlijke vrede Op een dag keerde ik me tot God en volgde de stem van mijn hart, die liefde is. Ik wendde me tot de leer van Jezus en mijn leven werd volledig getransformeerd. Zie het eindeloze leven. Door dit spirituele werk te doen door God in jezelf te zoeken, opent zich de eeuwigheid voor je, dat je je opent voor deze universele liefde, voor de liefde van je naaste, voor dit wonderbaarlijke geluk, voor jezelf, voor nederigheid, voor mededogen, voor vriendelijkheid. En dankzij mijn eigen spirituele werk een zuiver hart. Ik kan zeggen dat totdat ieder mens de betekenis begrijpt die god heeft gemaakt, hij de ware waarden van het leven niet zal kennen. Bedankt voor je boeken.


Woensdag 26 juli 2017 – Colette (colettepalatte@skynet.com) – Dank u voor zo'n positieve filosofie die uw boeken en interviews aan de wereld onthullen, de hoop stroomt overal met u mee en het is alsof het leven elke keer opnieuw wordt geboren ochtend, met zijn processie van hoop, geloof en liefde……. het is nieuw leven inblazen en herbevestigen... Met vriendelijke groeten... u bent degene die de complexiteit van de mensheid heeft begrepen... Met vriendelijke groet.


Zaterdag 15 juli 2017 – Adrien – Terug naar het lezen Beste Frédéric, een jonge christen bekeerd op 20-jarige leeftijd, ik ben nu 22 jaar oud en je boeken hebben me in de tussentijd veel gediend, om mijn kritische, filosofische en religieuze gedachte. Ik herkende mezelf ook in je persoonlijke verhaal, je zoektocht naar zingeving, naar het absolute en je gevoeligheid voor de armen. Uw filosofische verhalen, uw verhandelingen over innerlijk leven, vreugde of geluk, evenals uw romans en uw essays ( Christus de filosoof, Kleine verhandeling over de geschiedenis van religies, Socrates-Jezus-Boeddha, Open brief aan dieren, enz. ) vormen een hele fascinerende filosofische gedachte die ik met plezier deel met mijn vrienden, die zich vaak abonneren op je analyses. Ik wil je bedanken voor je werk en je verenigingen. Je hebt me ertoe aangezet om ook te schrijven, op mijn bescheiden niveau, om als de kolibrie mijn druppel water te brengen, ook al weet ik niet echt hoe en ik zal zeker advies nodig hebben. Nogmaals bedankt!


Zaterdag 8 juli 2017 – Jean Lago – Open brief aan dieren Ik heb net “De open brief aan dieren” gelezen. Ik heb er erg van genoten. Ik ben 80 jaar geleden op het platteland geboren en ben opgegroeid op een boerderij. Daar werden varkens geslacht, elke dag of bijna een kip of een konijn werd geofferd... Deze dieren werden geslacht, alleen de konijnen werden verdoofd voordat ze werden geslacht. Ik hoor nog steeds de kreten van het bloedende varken. Ik ben tegen de terugkeer van het slachten naar de boerderij, het zou geen stap vooruit zijn omdat ik niet zie hoe voorafgaande verdoving kan worden toegepast. We moeten serieus aan dit onderwerp werken.


Donderdag 22 juni 2017 Viviane – Enorm BEDANKT!!! Beste Frédéric, dankzij de Mediabibliotheek van Bourges, ontdekte ik in grote letters (ik ben slechtziend slechts 1/20e...) je prachtige boek "Kleine verhandeling over het innerlijk leven". Het was een totale ontdekking van filosofie, toegankelijk en speels, hoewel grondig, en je zorgde ervoor dat ik vooruitgang wilde boeken op mijn spirituele reis (alleen dat!!). Ik haast me naar mijn mediabibliotheek waar nog een van je werken aanwezig is in BIG PRINT: "The Soul of the World". Nogmaals duizendmaal bedankt voor het denken aan blinden en slechtzienden en een dikke knipoog naar jou voor wie je bent. Viviane GOULAUX (goulaux.pianos@orange.fr)


Maandag 12 juni 2017 – Thalie – Open brief aan dieren Hallo, ik heb zojuist je laatste boek uitgelezen en wat een geluk, wat een geluk om te zien dat anderen dezelfde ideeën, dezelfde emoties, dezelfde vibraties over de liefde voor dieren delen. Ik heb net mijn hond verloren na 13 jaar samen en ik herkende mezelf in wat je schrijft. De liefde voor dieren is uniek, waar, ondubbelzinnig, het is liefde in zijn puurste vorm, die ons elke dag meer mens maakt. Ik ben een van degenen die kleine dieren in zwembaden redt, die spinnen vangt en weer buiten zet (ik heb een geweldige techniek ...), soms waardeer ik het gezelschap van mijn katten meer dan bepaalde mensen en wat betreft mijn dieet, ik eet minder en minder vlees en ik ben er niet slechter van. Kortom, je boek heeft me veel goeds gedaan, ook al kwetste het me soms en bracht het me tot tranen... Ik bewonderde ook de prachtige illustraties tijdens deze lezing. Ik vind je een mooi mens. Dankjewel


Donderdag 8 juni 2017 – Sandie – Conferentie “re-betovering the world” met P. Rabhi Ik heb geen “Facebook”-account en wil er geen hebben, daarom plaats ik hier mijn commentaar over uw conferentie die ik graag zou willen zien, maar niet op mijn computer. Toen ik een paar jaar geleden begon met mijn lezingen genaamd "spirituele bronnen en bronnen die me in staat stellen een levensdoel te behouden", was ik begonnen met die van je vriend Pierre Rabhi, toen las ik je niet lang geleden en je maakte deel uit van deze "benchmark" nu. Dit is dus om je te vertellen dat het me nauw aan het hart ligt om jullie beiden, onder andere, tijdens een interview te zien, maar ik wacht, misschien ten onrechte, om haar in het openbaar te kunnen zien, zoals in de bioscoop bijvoorbeeld en niet thuis oog in oog met mijn computer. Is dit iets dat in de toekomst gepland staat met betrekking tot deze conferentie? Als dat zo is, hoop ik dat we op de hoogte worden gehouden, want als ik geen "Facebook" -account heb, kan ik de jouwe en enkele anderen toch altijd raadplegen. Dankjewel.


Woensdag 31 mei 2017Franoise – Over de vereniging “Ensemble pour les Animaux” Hallo meneer Lenoir, bedankt voor uw stralende steun aan de dierenzaak. Ik hoop oprecht dat deze nieuwe regering via haar minister van Ecologie naar u zal luisteren en dat deze echte concentratiekampen die bepaalde boerderijen zijn, zeer snel zullen verdwijnen. Minder vlees eten is een militante keuze, maar als je het echt wilt eten, moet je een schuldgevoel kunnen vermijden door na te denken over de toestand van de dieren: fokken en slachten. Zullen we op een dag de "winst" kunnen vergeten ten gunste van het welzijn van de dieren die ons in staat stellen onszelf te voeden? Bedankt dat je je media-aura ten dienste stelt van dieren. Veel succes, we zullen aan je zijde staan.


Dinsdag 30 mei 2017Animalslover – RTL uitzending 30 mei 2017 Bedankt voor je tussenkomst vandaag op RTL; toen je sprak, voelde het alsof ik een geestverwant hoorde. Gisteren nog verpletterde mijn moeder een insect (geen mug, specificeer ik). Geconfronteerd met mijn verontwaardiging, zei ze tegen mij “maar het is maar een insect”, antwoordde ik “het is vooral een levend wezen”! Jij hebt de bijen gered, ik breng uren door in zwembaden om al deze kleine wonderen van perfectie te redden en te zien hoe ze weer tot leven komen. Ik dacht er ook aan om een ​​spel voor kinderen te maken met een klein schepnet, vergrootglas en insectenprimer om ze te leren observeren, bewonderen en vervolgens respecteren en alle vormen van leven. Nooit een hap. Idem voor mijn wilde bijen die de grote wilg hurken, ik arriveer in het midden van hen met mijn tennisracket om deze vreselijke horzels te doden en nooit een heeft me pijn gedaan. Nogmaals Bravo en bedankt voor hen. Eerlijk


Donderdag 25 mei 2017Marianne – “GG” RMC show Hallo meneer Lenoir, gefeliciteerd met uw tussenkomst vandaag op RMC op de “GG” show. Ik weet hoeveel! Soms is het zo ingewikkeld om mensen te vertellen dat je vecht voor de dierlijke zaak, omdat het vaak hetzelfde leidmotief is dat je hoort: "er zijn nog serieuzere dingen in het leven dan vechten voor deze zaak". Hoe kunnen we definiëren dat de ene oorzaak belangrijker is dan de andere? En daarvoor wilde ik je bedanken omdat je dat duidelijk en effectief wist uit te drukken in het bijzijn van de aanwezigen op de set. Gefeliciteerd met de publicatie van je nieuwe boek "Open brief aan dieren" en blij sinds gisteren om lid te worden van je vereniging Samen voor dieren . Fijn Hemelvaartsweekend. Met vriendelijke groeten.


Donderdag 25 mei 2017Lamina – Dierenmishandeling Hallo, ik wil de heer Frédéric Lenoir bedanken voor zijn filosofische inzet en in het bijzonder voor zijn nieuwste boek: “Open Brief aan Dieren”. Ik juich zijn persoonlijke investering toe die ons informeert over de mishandeling van dieren en ik wil benadrukken dat we het lijden van mensen niet moeten afzetten tegen dat van dieren, zoals vaak het geval is. Ik ben ervan overtuigd dat het respect van de mens via dat van dieren zal gaan. Vandaar het belang van deze getuigenissen en strijd om de mentaliteit over dit onderwerp te veranderen. Alle families zijn niet gevoelig voor de diersoort; zouden we ons bijvoorbeeld geen schoolprogramma kunnen voorstellen dat dit onderwerp zou integreren en de kinderen zou opvoeden? Met vriendelijke groet.


Maandag 22 mei 2017 – Audrey – Info: werken met dierencommunicatoren Hallo Frédéric Lenoir. Ik zou zo graag willen dat politici, openbare vrouwen en mannen waarvan u deel uitmaakt, de handen ineen slaan met deze communicatoren die zich met hart en ziel wijden en hun tijd, soms hun leven, besteden aan het helpen van dieren, omdat ze hebben geleerd om met hun geest te communiceren. Er zijn steeds meer van deze mannen en vrouwen die telepathie aangaan met alle dieren, om getraind te worden om hen te helpen. De resultaten zijn aanvankelijk een beetje bij benadering, maar naarmate u meer vertrouwen krijgt, worden de waarnemingen verfijnd en is de ontvangen informatie verbazingwekkend nauwkeurig. Ik raad je aan om de documentaire France 5 te bekijken over Laila Del Monte (youtube), een pionier in communicatie met dieren, die over de hele wereld werkt, in dierentuinen of in privéwoningen. Ik wil dat dierencommunicatoren beter bekend worden omdat ze waardevolle informatie geven over de behoeften, verlangens en gevoelens van dieren.


Zaterdag 13 mei 2017 – Anne Je boeken vergezellen me op mijn levensreis... Ze zijn als lichtstenen die me begeleiden bij mijn vragen, mijn twijfels en nieuwe deuren in mezelf onthullen. Dank u voor uw woorden, uw vriendelijkheid, uw vermogen om te luisteren en te kijken tijdens uw conferenties. Je bent een man, gewoon een man en daarom ben je zo kostbaar… Anne, componist


Woensdag 15 maart 2017 – Claire – Dankbetuiging Hallo meneer Lenoir, bedankt voor het delen van uw passie voor filosofie voor degenen die geen hogere opleiding hebben genoten en niets weten over filosofie. Je hebt me laten begrijpen door je blik, en de eenvoud van het hart en ik zou zelfs de moed zeggen om hardop te zeggen wat anderen niet eens durven toegeven, dat Geluk eenvoudig is. Het sterkste beeld om af te drukken, echt om af te drukken, durf ik je aan te leveren: zodra ik negatieve of sombere ideeën heb en ik zie mezelf een groot glas hemlock pakken, leg ik het meteen neer en word ik omringd door een fel licht vol liefde, vreugde en geluk. Ik wil niet langer mijn eigen beul zijn van mijn eigen concentratiekamp. Heel erg bedankt, ik ben ontzettend blij dat ik je heb leren kennen via je boek Geluk, een filosofische reis . Claire Boissel misschien hebben we de kans om je te zien in Quebec op de boekenbeurs in Montreal of Trois-Rivières


Vrijdag 10 maart 2017 – Mary – In relatie tot de kracht van vreugde Mijn boekenplank is onlangs omgevallen... Toen ik de boeken oppakte, vond ik een kleine kartonnen doos. Aan de ene kant stond "JOY" geschreven. Aan de andere kant drie citaten van Nietzsche die ik tijdens mijn studie filosofie verzamelde uit een lezing: “Als iemand intelligent is, hoeft men zich alleen maar zorgen te maken over vreugde in het hart”; "Op zo'n manier leven dat onze energie zijn maximale intensiteit en vreugde ervaart, en daar alles aan opofferen" (Human All Too Human, §300, II). "Er is nog steeds veel, veel vreugde gereserveerd voor mannen, waarvan de geur de levenden vandaag nog niet heeft bereikt." Nogmaals bedankt aan de zieners van vreugde die de wereld opnieuw betoveren zoals jij.


Zondag 19 februari 2017 – Anne LG – Geweldige ontdekking Ik verslond letterlijk de “Small Treatise on Inner Life”, een boek dat me vooral raakte met zijn referenties en wijsheid. Ik vond daar wat, voor mij moeilijk uit te drukken, "antwoorden" ook op de grote existentiële vragen die ons voortdurend kwellen. Dankjewel.


Vrijdag 18 februari 2017 – Archirel Hallo Monsieur Lenoir. Ik ontdek je werk via The Power of Joy , The Soul of the World . Mooie uitnodiging om de weg van de ziel en van de gemeenschap te vinden. Het is verre van eenvoudig. Best moedig. Bedankt voor het in dienst stellen van uw ervaring en talent ten dienste van groot, klein en arm van hart!


Zaterdag 14 januari 2017 – Pariji – “We deden… philoscalogy!” Bedankt voor de prachtige tekst van de wensen voor 2017. Ik las het in al mijn yogalessen, allemaal gehoord, nageleefd; zijn geraakt door die subtiele vonk van licht in je woorden. Daarna las ik het voor aan kinderen in CP (Yoga in TAP), eerste ervaring met filosofie, met het delen van een tekst. De kinderen waren volledig verbonden; geraakt door “je woede om te zetten in vergeving” en “door je diepe verdriet te gaan”… het lijden is soms al zo aanwezig in hen dat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. We hadden al mooie ervaringen van bevrijding met klanken beleefd (met CM1) en daar was het met spraak, bewust, rustig. Toen liet ik ze praten over de vreugde, het plezier, de liefde, we lazen en herlezen... Eindelijk barstte het lachen uit toen ik hen vroeg of ze wisten wat we zojuist hadden gedaan. Allen schudden hun hoofd met “nee” (leuk) maar ze probeerden het allemaal vanuit “philo”: filologie, scilogie, … een kind riep vrolijk “filosofie” uit! DANKJEWEL


Donderdag 12 januari 2017 – Bastet Hallo Frédéric Lenoir, ik heb het boek “L'Âme du monde” uitgelezen. Een heel mooie boodschap van universele liefde. Een boek dat ik met plezier en emotie herlees. Een werkboek voor elke dag. Ik heb al je boeken al gelezen en ik leer veel. Echt heel erg bedankt voor alles wat je doet. Ik wens je een mooie dag vol zonneschijn.


Maandag 9 januari 2017 – Nabila – Dank je wel Hallo Frédéric LENOIR, ik wilde alleen maar zeggen "dank je", ik heb net je boek "Du bonheur, un voyage philosophie" gelezen. Ik hou van je schrijven en de eenvoud waarmee je dingen zeggen. Ik ben geen intellectueel, maar ik ben geïnteresseerd in filosofie en alles wat me kennis over het leven kan brengen en me vandaag kan helpen mezelf beter te leren kennen en daardoor ook anderen te leren kennen... Nogmaals bedankt!


Maandag 9 januari 2017 – Florence Ik ben het helemaal eens met wat Anne op 10 december zei. Anderen naar beneden halen laat niemand groeien. Het is slechts een reactie van zwakte en gebrek aan zelfvertrouwen, soms een teken van groot lijden. Opgroeien is een duel tussen jezelf en jezelf, het betekent je capaciteiten gebruiken, ze laten bloeien en vrucht dragen en vooral je eigen zwakheden durven toegeven en durven eten. Het is voor deze prijs dat we ons eindelijk echt goed over onszelf kunnen voelen omdat we heel zijn. Zodat we ons kunnen openen zonder angst om verslonden te worden, we kunnen leven in vervulling en het om ons heen doorgeven. Het is niet dat harde klappen geen pijn doen, maar we hebben zoveel kracht in onszelf dat het vermogen om terug te veren, dingen in perspectief te plaatsen, te analyseren en te proberen te begrijpen, ons helpt om gemakkelijker weer op de been te komen . Ik wens iedereen voor 2017 de mogelijkheid om alle kleine dagelijkse geneugten die voorbij gaan te zien en te herkennen.


Maandag 14 december 2016 – Bernard – De conferenties Wat een genoegen om je passage te ontdekken… Ik dacht bij mezelf een mooie verademing met een interessant karakter… Ik ben op zoek om naar de conferentie te gaan, maar daar val ik van HOOG 20 € de ingang, ouch als ik met mijn vrouw wil komen, dat betekent 40 €. Dus ik blijf rustig thuis… met een boek… Die van Frédéric Lenoir Ik heb ze maar daar voelde ik me gewoon de plaats van geld en niet van DON. GEVEN is rijker zijn. Ik weet dat we de plaatsen moeten financieren enz... maar STOP STOP met valse voorwendselen. Ik hoop op een dag een antwoord te krijgen van de heer Fréderic LENOIR, maar laten we niet dromen dat ik geen 20€ heb om gratis weg te geven.


Zaterdag 10 december 2016 – Marianne – Reactie op een lezer… Anne Bonjour, wanneer men een niveau van succes en bekendheid bereikt dat zo hoog is als monsieur Lenoir, en wanneer men meer dan vijf miljoen boeken verkoopt die vervolgens in ongeveer twintig talen worden vertaald, Ik denk dat we eigenlijk meer kritiek riskeren dan wanneer we niets doen! Onterecht tegenspreken om je eigenwaarde te vergroten, door dat van anderen te verlagen met onelegante woorden, heeft geen zin! Want kritiek is opbouwend als het terecht is, maar als het ongegrond is, doet het niets voor de persoon die bekritiseert en nog minder voor de persoon die het ontvangt.


Woensdag 7 december 2016 – Matthieu Mijn briefje… in de stemming Hallo, heel erg blij om te zien dat je een uitverkochte conferentie in Besançon (25) geeft… over dit onderwerp (maar het is geen afgoderij, met een negatieve connotatie, maar meer een bewondering voor de waarden die je belichaamt!). En als je kandidaat was voor de presidentsverkiezingen, zou ik zeker op je stemmen! Om een ​​beetje over mezelf te praten en het kwaad dat me vreselijk doet lijden (wat ik deel met veel burgers) in de openbare ruimte, noem ik er maar één: lawaai, lawaai, geluidsoverlast... onze steden. Zijn de abdijen of andere woningen in het land nog gespaard van deze parasieten van mijn brein? Ah, deze stilte waardoor ik het gekraai van de haan, van de vogels... van de natuur kan horen. Mijn verloren paradijs, deugden om te herwinnen of te ontdekken.


Vrijdag 2 december 2016 – Anne Conferentie van 28 november Sorry, maar je conferentie liet me volledig ontevreden… Ik zie je als een Marc Lévy van de filosofie en dat is niet echt een compliment!… Een blik een beetje achtenzestig, een paar verwijzingen naar Griekse filosofen, maar om te zeggen dat ik ze heb gelezen, veel "ik", een snufje emotie met kinderwoorden, als ik zie dat in de kamer sommige mensen aantekeningen maakten, denk ik dat mijn Terminale-filosofie juf draait zich vast in haar graf om! Bij de uitgang van de zaal zien we de omvang van je "werk", pakkende titels (ik laat me erin meeslepen...) en de omvang van de marketingoperatie die je in mijn geloof heel goed lukt, is zeker... maar is dat genoeg, mijnheer Lenoir, om zich filosoof te noemen?


Dinsdag 29 november 2016 – Cécilia – Bedankt! Bedankt voor dit uitzonderlijke moment, uw conferentie gisteren in Lille was rijk, authentiek en opmerkelijk leerzaam. Je hebt, met grote nederigheid, een verlicht geweten. Ik kwam er anders uit, een beetje door elkaar geschud van binnen, waardoor ik zeg dat ik erdoor ben gegroeid. Wat een geluk... Ik had het je zo graag persoonlijk willen vertellen, maar ik was niet de enige in dit geval! Vervolg Frédéric op dit prachtige pad dat van jou is, de wereld heeft je nodig.


Dinsdag 29 november 2016 – Nicolas (nikolasdelique@hotmail.fr) – Bedankt! Gefeliciteerd met uw conferentie in Lille! Je wekt meer dan de nieuwsgierigheid van de jongsten: je wekt ook die van de ouderen! Ik hou echt van Ken Robinson's papercliptest, onderwijsexpert, die je punt perfect illustreert. “Hoeveel verschillende toepassingen van een paperclip kunnen we ons voorstellen? De meeste mensen stellen zich tussen de 10 en 15 voor. Sommigen, de meest creatieve, zijn sterk genoeg om zich 200 voor te stellen. Om tot dit aantal oplossingen te komen, vragen ze zich af: wat als de trombone 200 meter hoog was? Wat als het schuim was? 1.500 kleuters werden getest om hun creativiteitsniveau te bepalen. Het percentage was 98%. 5 jaar later werden deze kinderen opnieuw getest. Het percentage bedroeg 30%. 10 jaar later was dat percentage 12%. Ik wed dat uw filosofieworkshops het morgen mogelijk zullen maken om 200 m hoge foam paperclips te ontkiemen in alle scholen!


Maandag 28 november 2016 – Michèle – Bedankt Frédéric voor je woorden vol wijsheid en nederigheid, ook vol hoop, een boodschap van vreugde en menselijkheid die harten raakt. Ik bied u een gebed aan dat door mijn moeder is geschreven na de dood van onze vader, meer dan 25 jaar geleden, als getuigenis van de instemming met het leven in het aangezicht van het onvermijdelijke waarover u zo goed spreekt. “Onze bruiloft was een tuin. Kom, mijn God, kom bij me zitten en kijk. Kijk naar mijn situatie. Ik ben nu alleen. Als ik terugdenk aan ons leven in het verleden, vergelijk ik het met een tuin. Voor sommigen is het huis opgebroken en voor mij, Heer, is naar u gegaan. Heer, u gaf en u nam. Moge uw naam gezegend worden! Hiervoor zeg ik u: kom! Ga naast me zitten en praat met me. Ik moet je stem horen. Ik ben nu alleen in mijn tuin, alleen aan het oogsten wat we hebben gezaaid. Maar in mijn eenzaamheid, in mijn verdriet, wend ik mij tot u, mijn God, om dank u te zeggen! Want samen leefden we gelukkig en vanuit deze tuin bewaar ik het werk niet. Ik herinner me dat ons leven samen een enorm boeket bloemen was. Dank u mijn God voor dit verleden samengeleefd. Bedankt voor je hulp vandaag. Dank u voor morgen die in uw hand zal blijven. Amen” Dit gebed illustreert je boodschap over innerlijke vreugde en liefdevol leven zoals het komt. Ik stuur je dit gebed om je te bedanken voor alles wat je aan anderen geeft om een ​​betere wereld te bouwen en beter te leven. Met al mijn dankbaarheid.


Zondag 20 november 2016 – Patricia (patriciacorbin@sfr.fr) – Dankbetuigingen Zeer aangename conferentie, zaterdag 19 november in Rennes. Frédéric is "lichtgevend", ik zal een mooie herinnering bewaren aan zijn omhelzing, zeer intense emotie. Voor mij betekent het: “een gebruikershandleiding”, voor een gelukkig leven!! DANKJEWEL


Dinsdag 15 november 2016 – Sylvain – Fraternité Dit momentum richting broederschap brengt ons terug bij het motto van onze republiek: “Vrijheid, gelijkheid, broederschap. De eerste twee begrippen 'vrijheid en gelijkheid' worden pas effectief voor het individu en de samenleving als ze worden omlijst door de laatste: broederschap. Het is het meest fundamentele. Want vrijheid kan, als ze in haar logica wordt geduwd, leiden tot de wet van de jungle, de wet van de sterkste, de wet van de rijksten, tot anarchie en dus tot de dood van de republiek. Omdat volledige gelijkheid kan leiden tot een egalitaire wil die alleen, en er zijn genoeg voorbeelden, kan leiden tot totalitaire regimes wiens roeping het is om die op te leggen aan de menselijke samenleving, wat leidt tot de dood van vrijheid en de republiek. Alleen broederschap staat niet alleen op zichzelf, maar vergroot, kadert en rechtvaardigt de andere twee noties.


Woensdag 2 november 2016 – Charlotte – Opdracht van deze dag aan Bastia Weer een fijne avond! Ik vond het leuk om vanmiddag naar je te luisteren in Bastia, en ik kwam sterk uit je antwoord op een van mijn vragen en je toewijding, het was erg leuk, bedankt! Ik overweeg serieus om me in te schrijven voor de SÈVE-training, dus misschien tot ziens!


Dinsdag 1 november 2016 – zorg-f – Conferentie Challans Meneer, de gemeente Challans telt zo’n 20.000 inwoners. Je hebt er 1000 verzameld, wat uitzonderlijk is. Er brandde een vraag op mijn lippen voordat je aan je presentatie over geluk begon. Kunnen we geluk ervaren als we geen lijden hebben gekend? Vanaf het begin van je presentatie heb je het beantwoord door te praten over je jeugd, je ouders en je psychoanalyse en ik begreep dat het je niet had gespaard. Ik nam het woord en stelde u de vraag. Misschien heb je er geen antwoord op gegeven omdat het antwoord voor de hand lag en je het onderwerp niet ter sprake wilde brengen. Ik ben een dokter en het enige punt waarop ik het niet met je eens ben, is wanneer je zegt dat geluk genetisch bepaald is. Genen hebben er niets mee te maken. Alles is overdraagbaar, niets is verworven of geprogrammeerd. U had het ook over neuroplasticiteit. De hersenen veranderen voortdurend, maar het is niet chemisch, het komt door leerprocessen die je oefent. Ik waardeerde je eenvoud en de betaalbare manier voor iedereen om nogal specifieke onderwerpen te behandelen. Hieronder een tekst die u wellicht kent en die u zeker zal aanspreken. Hoogachtend.

“Dus een vrouw zegt: vertel ons over vreugde en verdriet. Hij antwoordde: je vreugde is je ontmaskerde droefheid, en diezelfde bron waaruit je lach opstijgt, is vaak gevuld met je tranen. En hoe kan het ook anders? Hoe dieper verdriet in je wezen graaft, hoe meer vreugde je kunt bevatten. » Khalil Gibran – De profeet (1923)


Maandag 31 oktober 2016 – Jacky – The Soul of the World Ik vond dit boek leuk, ik zou niet zeggen verslonden, want er was zoveel wijsheid, gedachten, dat ik bepaalde passages las, herlas. Het is een werk dat me doet denken dat we gelukkig kunnen leven met onze verschillen, onze twijfels, onze verlangens, onze ervaringen kunnen delen... Het is een boek dat tot nadenken stemt. Ik hield vooral van het verhaal van een zeer religieuze man en een prostituee die in dezelfde straat woonden. bedankt


Maandag 24 oktober 2016 – Jean Christophe – Redactioneel artikel in Le Monde des Religions Beste Frédéric, vanmorgen om mezelf te veranderen van het verdriet van het nieuws, heb ik geluisterd naar uw wijze woorden op het web. Sinds "The Power of Joy" hebben je woorden nieuwe kracht gekregen. Een nieuwe misschien meer mystieke frisheid die verandert van de overvloedige, meer conventionele kennis die tot dan toe ontwikkeld was, maar hier werd ik verrast door het hoofdartikel over "Jezus en geluk", dat in feite zegt dat voor Christus de zaligheid niet deze wereld is! Ofwel, het is niet gemakkelijk om de reikwijdte van alle vaak contextuele boodschappen van de evangeliën te interpreteren, maar we kunnen niet langer voorbijgaan aan een van de meest centrale en zeer expliciete in Lukas 17: "We zullen niet zeggen: Hij is hier, of Hij is daar. Want zie, het koninkrijk van God is in uw midden.” Beter vertaald in het Engels "Het koninkrijk van god is in jou". Na dit boek waarin de levensvreugde terecht werd geprezen, heb ik daarom deze reflectie gemaakt. Zou je dit hoofdartikel nog een keer zo schrijven? Namasté, vriendelijke groeten


Zondag 9 oktober 2016 – Marianne (mputallaz@netplus.ch) – Gedicht geïnspireerd door een van jouw uitdrukkingen Willekeurig met anderen Sommigen zeggen dat andere mensen de hel zijn. Anderen daarentegen bevestigen dat men niet alleen gelukkig kan zijn. Er zijn lichtgevende ontmoetingen die onze dagen opfleuren als bewijs. Anderen, harder en gespannener, bereiken ons hart. We zouden ze willen weigeren, om te zeggen "nooit meer". Toch gebeuren ze zelden bij toeval. Als we eerst open genoeg, beschikbaar, eerlijk en welwillend tegenover onszelf zijn, dan tegen die ander die ons komt storen, uitputten, scheren, dan kan het innerlijke avontuur beginnen. Is deze ander niet zo anders, zo irritant, geef me gewoon een spiegel waarin ik mezelf herken, gefrustreerd, verbitterd, jaloers, jaloers? Als ik dan de vraag accepteer, als ik me laat polijsten als een kiezelsteen door de kolkende rivier, zal ik deze fragiele, kwetsbare maar zo kostbare goudklomp worden ... willekeurig van de andere. Sensine, Wallis, 16 oktober Donderdag 6 oktober 2016 – Cathia – Bedankt


Hallo Frédéric, als onderwijzeres in het basisonderwijs en moeder van 4 kinderen (waarvan 3 nu tieners!). Met veel plezier ontdek ik uw boek getiteld “Filosoferen en mediteren met kinderen”. Ik kan niet wachten om het in mijn handen te hebben om te experimenteren met de studenten van Creil (60), de filosofische workshops en de geleide meditaties die, naar ik weet zeker, ook bij mijn kinderen erg nuttig zullen zijn. Kleine haakjes, ik ben ZIL dwz een vervanger en het is zeer waarschijnlijk dat ik het al mijn collega's op de scholen zal vertellen waar ik alleen langs ga. Hartelijk dank voor dit geweldige initiatief en blijf ons inspireren!


Dinsdag 27 september 2016 – Béatrice – Dank je wel Hallo Monsieur Lenoir, ik wil Frédéric zo graag zeggen dat je vriendelijkheid en welwillende spontaniteit me hebben geraakt toen ik de kans kreeg om je te ontmoeten aan het einde van de "Emergence" -dag in Brussel. Wat voor mij belangrijk is in een schrijver of iemand die zich inzet voor een nobel doel, is de samenhang tussen wat ze zegt en wat ze doet, wat ze schrijft en wat ze is. En ik was des te gelukkiger om met je te hebben gesproken dan een man te ontdekken vol wijsheid, nederigheid, natuurlijkheid op tv als op het podium en vooral in het echte leven 🙂 Bedankt voor je geschriften die zo inspirerend zijn voor helderheid en welwillendheid. Je kennis is gewoon indrukwekkend: je reist met zo'n gemak door de geschiedenis van grote filosofen en religies dat mensen uren en uren naar je zouden luisteren. Ik wens je net zoveel geluk in je leven als je deelt via je conferenties en je boeken. Gewoon DANK U.


Donderdag 22 September 2016 – Maliel – Dank u dank Een woord om u mijn dankbaarheid te tonen….. Dank u!!! Bedankt voor elke regel die uit je Hart komt en direct mijn Ziel raakt. Je bent zo goed in het uitdrukken van alle menselijke schoonheid die we allemaal in ons hebben…. Uw roman De ziel van de wereld is onder andere het boek dat ik zou bewaren als ik er maar één in de boekenwereld zou moeten kiezen!!!! Ik bied het graag aan, wetende dat ik goed bezig ben…. Ik hoop dat je net zoveel Vreugde en Geluk krijgt van het schrijven van je boeken als ik van het voorlezen aan jou.


Woensdag 21 september 2016 – Anne – Kleine stukjes leven Hallo meneer Lenoir, ik kom u bedanken voor uw werk, het is mij zeer dierbaar. Het is inderdaad mijn taak om mensen te helpen wiens leven moeilijk is geworden. Ze hebben “het licht” grotendeels verloren en ze spreken….. Ik luister naar ze en ik moet ze helpen een beetje geluk te vinden. Je boeken zijn gevuld met licht van vreugde en geluk. Ik gebruik het veel van binnen, er is hoop, nederigheid en een opmerkelijke eenvoud om vreugde over te brengen aan degenen voor wie geluk zo ver weg lijkt. Ik wilde je alleen vertellen dat ik denk dat je veel sterren opnieuw aansteekt (lacht) "het is hoog tijd om de sterren opnieuw aan te steken" Apollinaire. Een dikke merci aan jou


Zaterdag 17 september 2016 – AlessF – Bedankt dat je ons zoveel goeds hebt gedaan Gewoon blij je te hebben ontmoet, ik kwam je op een middag tegen tijdens de Drucker-show tussen vele anderen ... en daar hoorde ik je definitie van geluk, en alles was kristalhelder voor mij... je woorden echoden in mijn hoofd sinds ik nooit ophoud om je wijsheid en sereniteit te willen verwerven... bedankt dat je zoveel hebt gegeven, bedankt voor het schrijven om ons in staat te stellen ons te begeleiden op de weg naar geluk en ons te geven toegang tot wijsheid die voor mij het belangrijkste is in deze wereld. Ik ben pas 22 jaar oud en toch fascineren je reis en je boeken me... Ik zal eindigen met nog een bedankje...


Maandag 12 September 2016 – Marie – Sharing Goedenavond Frédéric, allereerst bedankt voor je geschriften, als ik ze lees is het alsof er vers water over mijn ziel stroomde, ik vind mezelf zo erg in je woorden, ik ben nog niet filosoof noch theoloog. Ik vond het echter jammer om de verschillende wijzen niet te citeren wanneer ze in elk hoofdstuk van L'Âme du monde spreken, het boek zou naar mijn mening aan kleur en smaak hebben gewonnen in de zin dat de uitleg die door elke wijze wordt gegeven hebben hun wortels in tradities die niet kunnen worden ontkend en die interessant zijn om te identificeren. Ik wilde weten waarom je deze keuze hebt gemaakt? Dat gezegd hebbende, ik ben een 3e boek van je aan het lezen en ik ben het zo eens met wat je zegt dat ik trots op mezelf ben, want zonder een doctoraat vind ik woorden die ik hier of daar plaats in gesprekken, ik ga uiteindelijk een groot hoofd hebben! Bedankt voor deze boeken, ik hoop dat ze een aanstekelijke rust op onze planeet brengen.


Zaterdag 10 september 2016 – jamul495@gmail.com – De gedachte van pater Lenoir Hallo meneer Lenoir, ik ben een jonge man van Congolese afkomst maar woon momenteel in de Republiek Zuid-Afrika. In mijn land van herkomst, de DRC, heeft de school me niet geleerd je te kennen, zelfs niet om je een beetje te lezen. Ik hoorde net over je hier in het land van Mandela in een katholiek tijdschrift waar ze een citaat parafraseren waarin je verwijst naar Gandhi Ik citeer 'Wees de verandering die je in de wereld wilt zien' dat is waar ik vandaan kom om je te kennen, dankzij je quote, ik zei tegen mezelf dat ik Lenoir moest kennen, ik besef dat je niet zwart bent maar blank van huid! Heel erg bedankt voor wie je bent en voor je gedachten die de wereld kunnen of nu al transformeren. Mijn zorg is dat Congo je ontdekt om orde te scheppen in mijn land! Nogmaals bedankt Frederik.


Donderdag 1 september 2016 – Fred – Sharing Goedenavond Frédéric, 10 jaar geleden “kon ik niet lezen noch schrijven” en ontmoette amper mensen. Toch liet je boek L'Oracle della Luna me, na een lange en vervelende reis van inwijding, mezelf ontmoeten. Onlangs had ik het geluk en het genoegen u te ontmoeten, een beetje te delen in St Antoine l'Abbaye over het thema vreugde. Bedankt voor het doorgeven van wat je bent. Voor mij bevestigen mannen zoals jij dat er hoop is in de mensheid.


Donderdag 25 augustus 2016 – Sylvie – Het is geen toeval! Kleine verhandeling over innerlijk leven stond sinds 2011 in mijn bibliotheek… Ik las het deze zomer van 2016! Misschien kostte het me deze levensjaren voordat elk woord resoneerde! Sindsdien heb ik mijn lezing aan het einde van elk van uw boeken vertraagd, zo vaak heb ik u daar ontmoet als de 'broeder in hart' van de mensheid. Ik ontvang je als metgezel (degene met wie we ook woorden delen) omdat ik voldoende energie uit je boeken haal om door te geven, te begeleiden, enz. Ik ben vol dankbaarheid jegens het Universum voor deze "diepe kracht van de wereld" die werkt door mannen zoals jij. Bedankt voor deze lezerspagina: mijn hart, mijn ziel trilde vooral bij het lezen van bepaalde getuigenissen, in het bijzonder deze 80-plussers… Mijn vreugde om in de wereld te zijn wordt dan vertienvoudigd! Frédéric, mijn welwillende liefde vergezelt je!


Zondag 21 augustus 2016 – Lou (uit Montreal, CA) – Reactie Je boeken ontdekken is een waar genoegen, ze zitten vol informatie, referenties en geweldige inspiratie… ze zijn een echt geschenk voor mij… dank je! Mijn favoriet "The Power of Joy"


Woensdag 3 augustus 2016 – Vincent – ​​​​Heel mooie ontdekking Na een bezoek van een vriend tijdens de zomervakantie, leende hij mij jouw boek Oracle della Luna. Hartelijk dank voor dit moment. Ik haast me om een ​​exemplaar aan te bieden aan een vriend die deze 'initiatieroman' ongetwijfeld zal waarderen. Nogmaals bedankt. Goedendag


Dinsdag 26 juli 2016 – Mathieu – Mijn favoriete boeken Ah, de boeken van Frédéric Lenoir… Onlangs heb ik mijn bibliotheek geleegd om maar een paar boeken te bewaren! Mijn criterium was: wat zijn de 20 boeken die ik keer op keer zou kunnen lezen? Resultaat: 1/3 van de boeken zijn die van Frédéric Lenoir. Kan niet wachten op de volgende!


Zaterdag 16 juli 2016 – Sigale – Dank u… s Uw boeken in aftreksels voor degenen die niet lezen… Als een zalf om het vuur van zwaar vuur te sussen van vragen. Ik heb er maar twee gelezen... Maar ik haastte me om ze aan mijn jongste, jonge volwassenen aan te bieden... Dank u Dank u Dank u


Zaterdag 9 juli 2016 – Béatrice – Ontdekking Hallo Frederic, ik heb net mijn eerste roman van jou af, L'oracle della Luna. En ik wilde u het gebed der gebeden geven... Dank u. Fijne dag nog...


Vrijdag 8 juli 2016 – Yerouchalaim (12tr@orange.fr) – Tijd van het einde… Zie, ik ben boos op de herders, en ik zal mijn schapen van hun hand opeisen; Ik zal ervoor zorgen dat ze ophouden met het hoeden van de kudde, en de herders zullen zichzelf niet meer weiden; en Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, en zij zullen ze niet meer verslinden. En Ik zal ze uit het midden van de volken leiden, en ik zal ze uit de landen verzamelen en ze naar hun eigen land brengen; en Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de stromen en in alle woningen des lands. (Ezechiël hoofdstuk 34, vers 10, 13) En ik zag een ander beest uit de grond opkomen; en ze had twee horens als een lam; en ze sprak als een draak. (Openbaring 13 vers 11) En allen die op de aarde wonen, van wie de naam niet is geschreven, vanaf de grondlegging van de wereld, in het boek des levens van het geofferde Lam, zullen hem eer bewijzen. (Openbaring = Openbaring, hfst. 13, v. 8) Ik zag hoe deze hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en hen overwon. (*) bevoegdheden


Zaterdag 25 juni 2016 – Marchepascal (Pascalhallou@yahoo.fr) – Poëzie die goed past bij jouw woorden Alone Night valt, dit keer de laatste! Aan het kruis naar de hemel gericht, alleen in gebed... Vader, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Het lijkt me ver weg, de eeuwigheid... Ik ben hier, voor wie waarom vertel je het me? Ze weten niet eens wat ze doen!!! 100 keer viel ik, laten we toegeven... Maar daar genageld aan het kruis "wat een angst" En deze stilte, heilige zwarte stilte ik mis mijn adem weg "oh vader" Waar hoor je me vanavond niet? Maar toch zo trouw aan je zaken zink ik, bloed druipt parel van leven Laat de hele aarde je vergetelheid kennen En ik ga naar de andere wereld aaah!!! De wind neemt mijn laatste adem weg...


Woensdag 22 juni 2016 – Francesca – Terugkomst van het seminarie in Saint Antoine de l'Abbaye Hartelijk dank voor dit magische weekend dat me veel heeft gebracht en me heeft opgefrist. Een andere manier om vreugde naar voren te brengen en die we nog niet hebben genoemd: het zingen van lofzangen voor het Goddelijke. Zingen verbindt ons rechtstreeks met Hem en brengt ons onmetelijke vreugde en vrede. Nu is het geen kwestie van op de top van de berg blijven, maar van terug de wereld in gaan en je boodschappen toepassen... En je projecten een boost geven. Laten we samen schijnen om een ​​nieuwe adem van hoop en vreugde te brengen, waar we ook zijn! Tot binnenkort


Maandag 20 juni 2016 – Barthelemy Mayers L'Âme du monde Hallo Frédéric, ik las L'Âme du monde dit weekend en ik vond het uitstekend. Ik vond dit boek zo leuk dat ik vanmorgen terugging naar mijn notitieboekje om aantekeningen te maken. Het heeft me heel goed gedaan omdat ik zelf in bewustwordingswerk zit. Je woorden hebben me geraakt en blij gemaakt. Dank je wel uit het hart.


Zaterdag 4 juni 2016 – Camille – L'Âme du monde Hallo Frédéric, ik heb net je boek L'Âme du monde uitgelezen , dat mijn moeder me een tijdje geleden al sterk had aanbevolen, en ik moet je zeggen dat 'gezien de opmerkingen van enkele andere lezers, realiseer ik me dat de emotie voor mij hetzelfde is. Tijdens mijn lezing wilde ik aantekeningen maken, om zeker te zijn niet te vergeten, om bepaalde lessen van wijsheid (zoals je karakters) te integreren die me aanspreken en me diep raken. Ik ben momenteel volledig op zoek naar mezelf, naar wie ik ben, naar wat ik echt wil, ik wil het niet missen en ik leer meditatie te leren en vertrouw op verschillende boeken zoals die van jou, ik luister naar mezelf, ik vind mezelf . BEDANKT voor het delen, bedankt voor deze wijsheid, bedankt voor je boeken en bedankt dat je zo doorgaat. Ik stuur je een golf van liefde en goede gevoelens. Dankjewel.


Zaterdag 4 juni 2016 – Luc – Dank u Hallo meneer Lenoir, ik wilde getuigen van de filosofische en creatieve kracht van uw boeken: inderdaad, ze leiden in alle eenvoud tot het in twijfel trekken van de fundamenten van onze keuzes en acties; maar op een positieve manier in tegenstelling tot veel filosofische theorieën... De doelen van iemands leven heroverwegen en opnieuw leren tevreden te zijn met de dag die voorbijgaat en die veel eenvoudige en fundamentele vreugden met zich meebrengt. Daarvoor zeg ik dankjewel, je bent een geweldige heer!… Luc (leraar)


Zondag 22 mei 2016 – Viviane – Dank je wel voor God (Interviews met Marie Drucker) Beste Frédéric. Afgelopen februari begon ik met het studeren van christelijke theologie in mijn geadopteerde land, Mauritius, en vorige maand stuitte ik op dit boek met interviews in ons Franse Instituut. Ik heb het nu net afgerond en ik wil je hartelijk bedanken omdat ik voel dat het me zal helpen tijdens deze nieuwe reis die ik heb gekozen om te beginnen op 38-jarige leeftijd. Ik heb genoten van je objectieve en respectvolle benadering maar vooral van de persoonlijkere epiloog die me nu de indruk geeft je beter te kennen op een gebied dat helaas beperkt is tot de privésfeer in Frankrijk. Zelfs als je geen publiciteit nodig hebt, spreek ik over dit kostbare boek tot iedereen in mijn omgeving die gepassioneerd is door het onderwerp. Ik heb al positieve feedback gehad van een medestudent van een ander geloof. Heel erg bedankt... Ik kan niet wachten om je te lezen voor The Power of Joy.


Zaterdag 21 mei 2016 – Alexandra – Hartelijk dank Hartelijk dank voor het plezier bij het lezen van uw boeken… Ik ontdekte voor het eerst, François, de lente van het evangelie … een heel goed moment. Toen genoot ik van L'Oracle della Luna . Ik liet me meevoeren naar een ander tijdperk, om verschillende wijzen te ontmoeten... Ik ben katholiek, ik woon samen met een moslim. In L'Âme du monde waar ik gisteravond aan begon, dompel ik mezelf onder met zo'n geluk... Ik stel het moment van het afmaken van het boek uit, vandaar mijn beslissing om u te schrijven. Ik wil hele pagina's onthouden. Ze spreken zo veel over deze spirituele gemeenschap dat men met verschillende religies kan leven... BEDANKT!!!


Zaterdag 30 april 2016 – Nelii – Nog een overtuigde Hallo, ik kende je gisteren nog niet en vandaag kijk ik naar de show van Frédéric Lopez “La parenthèse onverwachte” en daar, de schok… ik voel me in harmonie met je zinnen… Ik verlaat de show met de bedoeling om een ​​paar boeken te kopen en je beter te leren kennen, al via deze site, dan je geschriften, om dan mijn horizon te verbreden. Dus bedankt.


Zondag 24 april 2016 – Nadia – Een echte openbaring Hallo Frédéric, de omslag van je boek L'Âme du monde trekt al maanden mijn aandacht in boekhandels, zonder dat ik weet waarom en zonder te proberen meer over dit werk te weten te komen. Tot de dag dat ik het eindelijk in de hand heb in mijn buurtbibliotheek. Ik las het in 3 dagen, het was zo'n openbaring en ik ging het kopen. Dus elke dag heb ik het aan mijn zijde en lees ik een passage om me er nog meer in te verdiepen. En toen las ik Crystal Heart , ook in een paar dagen... The Power of Joy is ook een van mijn volgende leesprojecten. Ik wil je bedanken omdat je een auteur bent die me echt inspireert, ik heb nog nooit zoveel aan een persoonlijkheid "gehangen", maar daar raken je boeken en je conferenties mijn hart. DANKJEWEL !


Zondag 10 april 2016 – NR – James Tabor en je boek “Hoe Jezus God werd” Hallo Frédéric, ik ben fan van “Roots of Heaven” en heb een zeer positieve kijk op je werk en aanpak. Ik was echter erg teleurgesteld over je boek How Jesus Became God dat ik zojuist op Kindle heb gelezen. Ik was net klaar met 'Het waargebeurde verhaal van Jezus' van de fantastische Amerikaanse archeoloog-historicus die ik bij toeval had ontdekt terwijl ik op zoek was naar een interessant boek over Jezus voor de doop van mijn neef. Uw boek is een potpourri van het Nieuwe Testament zonder veel kritisch historisch onderzoek. Het is een goed proefschrift dat compleet lijkt maar helaas erg oppervlakkig blijft en weinig rekening houdt met het zeer interessante historisch onderzoek zoals dat van James Tabor. Ik kan me echter voorstellen dat u bekend bent met zijn geschriften? Waarom nodig je hem niet uit in de Roots of Heaven? Ik vond zijn aanpak de meest solide en opwindende...


Zaterdag 9 april 2016 – Joanne (Montreal) – Thanks for Being! Hallo Frédéric, 3 weken geleden kende ik je naam of je bestaan ​​niet. Bij de ingang van een boekhandel zag ik meteen een boek met de titel: “The Power of Joy. En als Wijsheid de Vreugde van het leven was”. Ik kocht het spontaan en zei tegen mezelf: "Deze titel lijkt op mij! Ik kan niet wachten om te lezen wat er over dit onderwerp is geschreven!”. Toen ik het las, verbaasde me het meest hoeveel de auteur van binnen op mij leek. Ik had de indruk dat ik het was die me uitdrukte, maar op een mannelijke manier; in een menselijk lichaam. Het was zo heftig dat ik er met mijn dochter over sprak en zij zei tegen mij: “Mam, jij hebt dezelfde look!”. Ik voelde dat het waar was en het raakte me diep. Momenteel ben ik in Parijs en een zachte stem drong er de hele week op aan om deze getuigenis met jullie te delen die ik voor mezelf had kunnen houden. Zo diep Frédéric, BEDANKT VOOR HET ZIJN! Ik kijk er naar uit om elkaar op een dag te ontmoeten. Heel oprecht en nederig.


Donderdag 7 april 2016 – Gino – Woorden over een gemeenschappelijke gedachte Hallo, heel erg bedankt voor je vermogen om de wereld van vandaag te begrijpen, een universele waarheid uit te drukken en nederig te blijven. Je bent voor mij het levende bewijs dat er hoop is en dat vriendelijkheid het delen waard is. Of het nu voor jezelf, voor anderen of voor de wereld is, we hebben vreugde en hoop nodig. Ik kom bij je terug zodra ik zelf schrijver ben geworden. Een echt gesprek lijkt me essentieel om op een hoogte te komen die vergelijkbaar is met die van jou. Ik heb fasen overgeslagen om tot dezelfde conclusies als jij te komen en om te genezen moet ik door individuatie gaan. Dit is een van de belangrijkste kwesties in mijn leven. Ik wou dat ik een gids op hoog niveau kon hebben, zodat ik kon stoppen met mezelf te martelen en zodat ik kon evolueren. Dank u voor het onder woorden brengen van de gedachte aan de ziel van de wereld.


Dinsdag 5 april 2016 – Domi – Conferentie in Monaco op 04/06/2016 Bedankt Frédéric voor deze prachtige conferentie over vreugde, zelfs zonder woorden hoef je alleen maar naar je te kijken om deze staat van vreugde te voelen. Je gezicht straalt zo intens dat je alleen de vreugde en liefde van de wereld en anderen kunt voelen. Ik las L'Âme du monde en ik werd letterlijk vervoerd van geluk, ik vond het zo mooi en expressief dat ik een exemplaar aanbood aan een vriend in pijn. Ik heb de neiging om het glas halfvol te zien en dat helpt en ik geniet van elk moment. Ongeacht het weer, we moeten onszelf gewoon in harmonie brengen met wat ons omringt en zoals je zegt, we hebben het geluk om in een prachtig land te leven, dus laten we profiteren van alle zintuigen die de natuur ons heeft gegeven, laat ons de vreugde bewonen, liefde en delen. Nogmaals bedankt voor je geschriften, alles wat je bent, gelukkig zijn er mensen zoals jij om vreugde, authenticiteit over te brengen aan iedereen die twijfelt.


Maandag 4 april 2016 – Lassya – Philosophy of Joy Ik heb net je laatste boek uit, The Philosophy of Joy. Mijn interesse in Spinoza is geen geheim meer. Daarom heb ik dit boek letterlijk verslonden. Boek om onder de hand te leggen van onze tieners, ouders, vrienden, buren, kiezers en andere missionarissen... Serieus, dit boek laat je watertanden. Het veronderstelt niets, claimt niets, pleit voor niets anders dan een vurig verlangen om te leven... leven... in gemeenschap met de wereld. Een frisse wind in dit onophoudelijke tumult dat onze industriële samenleving is... We begrijpen waarom de eeuwigheid niet wordt gedefinieerd in een toekomstige projectie van bevrijding, maar in het huidige moment, een vreedzaam pad in de realiteit... Goede continuïteit...


Zaterdag 2 april 2016 – Christine Hallo, ik heb zojuist je boek The Power of Joy uitgelezen . Wat voelt het goed om je te lezen... Plezier, geluk en vreugde... Woorden die we in onze samenleving bijna vergeten zouden zijn. Je bent een zonnestraaltje in deze roerige tijden. Dinsdag 29 maart 2016 – Sandie Een boek van The Power of Joy is nu in Calcutta in handen van Gaston Dayanand. Ik weet niet zeker of hij het nodig heeft... maar soms voelt het zo goed om dingen te lezen die ons aanspreken. Ik hoop dat hij tijd heeft om het te lezen, hij heeft het zo druk met het zorgen voor anderen. Tot binnenkort. Goedendag


Zaterdag 26 maart 2016 – Joao – Bedankt!!! Hallo meneer Lenoir, ik wilde u bedanken voor uw prachtige boek L'Âme du monde , dat ik willekeurig in een boekhandel heb opgehaald, dat ik ter plekke ben gaan lezen, ik heb het gekocht en in één avond uitgelezen. Hele mooie teksten van wijsheid die helaas niet altijd worden toegepast!!! Maar het feit dat we ze lezen, vinden we soms. En dat geeft hoop!!! Dit is het eerste boek dat ik lees, maar het zal niet het laatste zijn. En nogmaals gefeliciteerd


Donderdag 24 maart 2016 – Isabelle – Dank je Beste Frédéric, Geheimzinnig, ik heb je nog niet gelezen, maar ik luister al enkele dagen naar je (dankzij het internet) je denken, je filosofie is in lijn met mijn manier om de wereld te zien, om het leven te ontcijferen. Zo snel mogelijk krijg ik een van je boeken, ik moet je stijl nog ontdekken 🙂 Lezen en schrijven zijn mijn passies sinds ik leerde lezen. Ik luisterde naar je toen de aanslagen plaatsvonden in mijn land, in Brussel, er is geen toeval, je woorden helen...


Donderdag 17 maart 2016 – Anita – Naar verzoening met L'AME DU MONDE Beste Frédéric, Ik herlees af en toe een willekeurig hoofdstuk van L'Âme du monde als het even niet zo goed gaat. Dit weerspiegelt vaak de situatie waar ik doorheen ga en stelt me ​​in staat om te kalmeren. Ik kan dan helderder denken en nauwkeuriger handelen. Heel erg bedankt voor deze fantastische tekst die me regelmatig helpt en inspireert. Donderdag 10 maart 2016 – Ronny –


Aantal goden Na het lezen van de Kleine verhandeling over de geschiedenis van religies (in mijn moedertaal, dat is Nederlands) kon ik pas waarnemen na de demonstratie van evolutie (alle objecten hebben een ziel, polytheïsme, slechts één god) kwamen we eindelijk aan bij … "nul goden".


Woensdag 2 maart 2016 – Valérie – Bedankt Hallo meneer Lenoir. Ik heb je boek The Power of Joy , dat me is uitgeleend door mijn yogaleraar. Ik was vooral geraakt door je gedachten, je analyses, je ervaringen, waar ik het volledig mee eens ben. Deze lezing maakte me gek! en een vlam van vreugde werd in mij over de pagina's uitgenodigd, evenals innerlijke transformaties. Bedankt hiervoor, moge de vreugde groeien, groeien in ons allemaal. Ik kijk ernaar uit om je weer te lezen en misschien naar je te luisteren in Bastia.


Woensdag 2 maart 2016 – Raissa – Advies Hallo Frédéric. Ik ben graag gelukkig, net als iedereen. Maar als ik te gelukkig ben, worden de komende dagen droevig. En dan keert de vreugde terug. Ik maakte deze opmerking en sindsdien ben ik bang om te gelukkig te zijn. Omdat het resultaat verdriet zal zijn. Een verdriet dat diep is en tranen in mijn ogen brengt. Wat moeten we doen ?


Donderdag 25 februari 2016 – Fabienne Er waren Aristoteles, Plato, Kant, Rousseau en zoveel anderen, mijn pleegvaders en nu ben je daar, een geweldige tijdgenoot die zich intelligent heeft aangepast aan onze tijd met aanvullende communicatiemiddelen. Ga zo door, want de samenleving zal altijd denkers nodig hebben die kennis delen door reflectie met welwillendheid, emotie en eenvoud zoals jij. Dank u dat u zo'n goede getuige en herder van onze tijd bent. Denk aan de regio van Montpellier voor uw volgende conferenties!


Donderdag 18 februari 2016 – Cath – Dank u Ik wilde u even bedanken voor uw vriendelijke en wijze boeken. Het is altijd een plezier om je te lezen. Ik heb net De Ziel van de Wereld uit en dit boek heeft zoveel antwoorden op sommige van mijn vragen... HARTELIJK DANK!!


Woensdag 17 februari 2016 – D'elf – Bedankt! Bedankt Frederic Lenoir. Ik ben The Power of Joy aan , met dank aan een vriend die momenteel de facetten van dit levengevende gevoel verkent! Waar word ik blij van? Om je te lezen, naast de open haard, een kruidenthee en een stuk chocola aan mijn zijde. Gewoon. Dank je leven. Dank u meneer Lenoir. En bravo voor de vloeibaarheid van je schrijven, je weet als geen ander hoe je ons, de lucht van het niets, naar de wijsheid van de grootste denkers moet brengen...


Woensdag 17 februari 2016 – La Chouette Goedenavond, ik heb enkele van uw boeken gelezen, ik was op uw St Jean-conferentie in Grenoble. De kracht van vreugde die ik kocht zodra het werd vrijgegeven, stelde me in staat om op weg te gaan om innerlijke vreugde te herontdekken na een breuk van mijn jongste dochter en haar man, ik ben nu beroofd van 4 kleinkinderen. Bedankt voor je eenvoud, je vreugde die uitstraalt door je hele wezen, de uitdrukking van je gezicht en je sprankelende ogen. De kleine verhandeling over het innerlijke leven is gekomen om de vorige te vervolledigen. Ik luister opnieuw naar uw conferenties om beter vooruit te komen op dit pad van werken aan zichzelf, ik krijg hulp. Je actieve en passieve vreugde zit in de gesprekken van vrienden op 01/8. Bedankt en blijf schrijven en/of praten.


Dinsdag 16 februari 2016 – Chantal – Er is vreugde Hallo Frédéric, ik deed een buitengewone ontdekking op zaterdag 13 februari… Jij! Een inspiratie voor mijn leven. Ik heb nog geen van je boeken gelezen, maar ik wil ze ALLEMAAL lezen. Het is geen toeval dat de conferentie plaatsvond op een moment dat nodig was voor mijn vooruitgang. Deze conferentiedag die ik met mijn geweldige liefde bijwoonde, inspireerde ons en ik dank u duizendmaal voor alles.


Dinsdag 16 februari 2016 – Lijn – Conferentie van 12 februari in Montreal Hallo, sinds zaterdag ben ik in Joy en ik ben ook ontroerd om er vandaag weer te zijn met beide voeten stevig verankerd in vreugde. Ik kende je niet en ik had het geluk dat ik door een goede vriend werd uitgenodigd om naar je conferentie te komen en naar je wijze woorden te luisteren. Voor mij was het een openbaring. De 5 minuten meditatie aan het begin van de conferentie onthulden me ook een kant van mezelf die ik niet kende, namelijk de schoonheid van het zijn in het huidige moment... je bent nu mijn metgezel en je bent ook in mijn gedachten. Ik heb ook besloten om het goede nieuws te verspreiden door je voor te stellen aan vrienden die me na aan het hart liggen... Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten bij je volgende bezoek aan Montreal, waarvan ik hoop dat het in 2016 weer zal zijn... een fan voor het leven !


Maandag 15 februari 2016 – Jacqueline – Zaterdag 13 februari 2016 – Er is VREUGDE Beste Frédéric. Overdag om officieel de release in Quebec van je meest recente boek The Power of Joy , ervoer ik een herverbinding met mijn ziel, dit geluk van liefhebben en bemind worden. Ik trilde bij dit geluk van het zijn. Bedankt voor deze krachtige ervaring Frédéric, het zal in mijn hart blijven waar ik ook ga. U zei tijdens uw lezing: ik ben geen goeroe of een meester in wijsheid. Ik zou zeggen dat je een groot meester van het leven bent, net als in je boek Socrate Jesus Buddha , niet in vergelijking met de fysieke grootsheid van Jérémy Demay... lach, maar in termen van levensvreugde, vrijgevigheid, vriendelijkheid, menselijkheid, zachtaardigheid, eenvoud, spiritualiteit, zelfdiscipline, mededogen, intelligentie, enz. Ik bewaar je woorden: bestaan ​​is een feit en leven is een KUNST Vanmorgen rusten mijn ogen op deze woorden: Keuze #1 Matelas BONHEUR. Ik was in deze staat van geluk. Met heel mijn hart Jacqueline xx


Zondag 14 februari 2016 – Janique – Heel erg bedankt! Hallo Frédéric, we zijn de dag na de geweldige dag. Er is vreugde bij jou, Christine en de andere dragers van geluk en ik ben zo vervuld van dankbaarheid en erkenning. Ik zou uren naar je hebben geluisterd. Alles over jou spreekt, je woorden, je ogen, je charisma en je vriendelijkheid. Ik merkte een citaat op dat je met ons deelde, dat van Sint-Augustinus die zegt dat vreugde, geluk is om te blijven verlangen naar wat we al hebben! Ik ben een persoon die al heel lang in dankbaarheid is! Er zijn drie woorden op mijn lichaam getekend… Believe (geloof dat ik al heb), Carpe Diem (Pluk de dag, waar ik naar streef) en Serenity (waar ik naar streef). Het is met gidsen zoals jij dat onze ziel een grote streling krijgt, woorden, gebaren, blikken die ervoor zorgen dat we onze reis willen voortzetten. Bedankt voor deze buitengewone pakketjes geluk die je op mijn pad hebt gezaaid.


Zondag 14 februari 2016 – Bela – Commentaar Ik heb je conferentie bijgewoond, het was erg voedzaam, we moeten deze zinnen leren en horen om een ​​staat van vreugde en vrede te behouden om te kunnen groeien en het bestaan ​​beter te ondersteunen. Ik heb de kracht van vreugde in mijn bezit.


Zondag 14 februari 2016 – Caroline – De kracht van vreugde Hallo Frédéric, ik ben zo vrij je bij je voornaam te noemen sinds je afgelopen vrijdag de dag bij mij in mijn woonkamer voor de open haard hebt doorgebracht. Natuurlijk was je er virtueel bij door de woorden van je boek "de kracht van vreugde". Wat een mooi moment, ik heb je gelezen, je ontdekt en de betekenis geleerd van de vreugde die ik probeer terug te brengen in mijn leven. Want laten we zeggen dat sinds de dood van mijn echtgenoot, de pijn meer plaats heeft ingenomen dan de vreugde. Dus daarvoor, bedankt en bedankt voor je aanwezigheid in Montreal op deze Siberische koude dag. Ik verliet mijn huis om naar je te gaan luisteren en je te ontmoeten op de conferentie "day there is joy". Je bent net als je geschriften, charmant en inspirerend. Nogmaals bedankt !


Woensdag 3 februari 2016 – Diane – De kracht van vreugde Ik luisterde gisteren in mijn auto naar uw radio-interview op het ICI Radio-Canada-kanaal en ik voelde een grote vrede in mij. Sinds begin januari probeer ik in mijn dagboek van 2016 mijn grote WAAROM te schrijven. Ik associeerde het met een vorm van maatschappelijk succes, herkenning en ik voelde de leegte, ineens kwam het woord vreugde naar boven. De vreugde in mijn hart, het gevoel van ontdekking, van verwondering, van de schoonheid en grootsheid van het leven. Om de vreugde om me heen te zweten. Wetende dat je een boek hebt geschreven over de kracht van vreugde, is het mijne plotseling vertienvoudigd. Het lezen van uw boek zal een onschatbare steun zijn. Dankjewel !


Dinsdag 2 februari 2016 – Marie Jocelyne – Van geluk naar een filosofische reis Ik ontmoette je via een interview uitgezonden door Radio-Canada, in het programma Second Regard. Toen gaf ik mezelf "Happiness" als kerstcadeau. Ik vond het heerlijk om door jou begeleid te worden en ook door Spinoza, Montaigne, Epictetus, … en door oosterse wijsheid. Ik ben net als jij in 1962 geboren. Het lijkt er echter op dat ik er langer over doe om te worden wie ik ben. Uw boek helpt mij bij dit vitale proces. Dank u, dank u, over de zee.


Zondag 31 januari 2016 – Ishraq – Een woordje van verbinding Hallo Frédéric, ik ben al een lange tijd onderweg, ik ben blij om naar je te luisteren omdat je verschijnt in een eenvoudige menselijkheid, vol gezond verstand. Ik sluit me aan bij jouw reflecties op de wereld en de mens omdat ik jouw conclusies, jouw evocaties deel. Dit kleine woordje om mijn deelname aan deze egregore van mensen op komst te tonen, die zo goed mogelijk werken waar we zijn, waar we zijn. Hier is het een klein teken van een bestaan ​​dat probeert te Zijn…. we zijn niet alleen, noch de enigen. Met vriendelijke groet, Maarten


Zondag 31 januari 2016 – Foulosophe – Mijn dank en mijn gelukkige gedachten Zondag, het is 10 uur en ik verlaat mijn wereld van dromen. Ogen open, het is nu moeilijk voor mij om te zeggen waar ik was. Deze wereld is zo mooi dat ik hem op sommige ochtenden niet zou willen verlaten. Deze wereld ben ik die het heeft bedacht en die het heeft gebouwd, maar niet alleen, niet toevallig! Mijn dagelijkse omgeving, de mensen van wie ik hou en soms de mensen die ik haat, wat ik heb geleerd, wat ik ben vergeten, wat ik doe, wat ik niet kan... alles wat het voedt en groeit in het grote veld van mijn Ziel en van mijn Hart. Dus wijzen, geesten, gekken, artiesten en vooral muzikanten, zangers, schrijvers vertellen me dat het aan jou is Cultiv'acteur, om te groeien, water te geven, te plukken, te delen en te genieten van natuurlijke vruchten van vreugde. Ja, het is in de eerste plaats aan mij om Power to my Joy te geven! Aan jou, Frédéric LENOIR, die me leert deze vreugde te cultiveren, dank je. Eric


Vrijdag 29 januari 2016 – Hélène – Gelukkig Nieuwjaar Frédéric Vannacht werd ik wakker en dacht dat je een echte vredestichter in de wereld was. Dankzij uw conferenties die toegankelijk zijn op internet en al uw boeken, laat u zoveel mensen toe om vrede met zichzelf te sluiten. We weten dat alles begint met de relatie die we met onszelf hebben. Dus nogmaals DANK U voor al deze delen, voor deze GENEROSITEIT, ook voor uw NEDERHEID, het doet zoveel goeds voor de MENSHEID. Ik wilde je even vertellen wat ik ervan vond en wens je oprecht een GELUKKIG NIEUWJAAR 2016, er is nog tijd!


Donderdag 28 januari 2016 – Elga – Buch: Was ist ein Geglücktes Leben Gutes Buch zum nachdenken lernen und sich annehmen… Vertaling: Goed boek om te leren denken en voor jezelf te zorgen.


Donderdag 28 januari 2016 – Marion HEEL ERG BEDANKT. Ik heb niet eerder gelezen... En je hebt me de smaak te pakken gekregen. Het eerste boek dat ik las was Le Bonheur … Ik was op een moment in mijn leven dat het niet goed met me ging (ik las in de trein, wandelend, thuis…), het heeft me echt geholpen. Op dit moment lees ik Kleine verhandeling over het innerlijke leven . En nogmaals een DANK JE WEL. BLIJF SCHRIJVEN!


Dinsdag 26 januari 2016 – Céline uit Straatsburg – Dank u, dank u voor het leiden van mij naar mijn vrijlating een jaar geleden. Het was in feite, in een context van stormachtige gezondheid en moreel, terwijl ik het hoofdstuk over vrijheid in uw boek The Soul of the World aan het was, dat het onvoorstelbare uiteindelijk gebeurde: ik stopte met roken. Uit angst natuurlijk, maar vooral uit het besef niet meer dan een slaaf te zijn van deze voortdurende hunkering naar roken. Dus bedankt dat je me mijn vrijheid hebt laten herwinnen, dat ik me met mezelf heb kunnen verzoenen (ik was zo boos op mezelf omdat ik tijdens mijn zwangerschap en daarna had gerookt) en om me op het pad te hebben gezet verandering, waardering van het huidige moment ( nu niet verontreinigd door deze nicotine-impulsen) door de beoefening van meditatie op te roepen. Vandaag en voortaan vervolg ik mijn reis naar de acceptatie van mijn pijn en het vastleggen van de eenvoudige en zo vele vormen van geluk in het leven. Heel erg bedankt dat je jezelf bent, voor het doorgeven van je ervaring.


Maandag 25 januari 2016 – Catherine – The Power of Joy Hallo Frédéric, ik heb genoten van je laatste boek The Power of Joy . Sinds enkele maanden voel ik een diepe droefheid en veel neerslachtigheid (zoals veel Fransen) na de aanslagen en elke keer hoor ik de treurige litanie van schipbreukelingen. Toen las ik, om mezelf te troosten, je laatste werk en ik putte er veel kracht uit. Mijn innerlijke vreugde, die gelukkig nooit ver weg is, keerde terug naar het lezen van jouw woorden. Bedankt dat je ons altijd hebt geïnformeerd over de kwellingen van onze ziel en dat je altijd het glas halfvol ziet. Ik volg je al heel lang door je geschriften en wilde je feliciteren met je reis. Blijf ons troosten en laat ons groeien. Dankjewel !


Donderdag 21 januari 2016 – Rolande (rolandeb@hotmail.com) – Waardering Ik heb al je boeken gelezen. En ik verlang ernaar om de kracht van vreugde . Het is altijd met een vraatzuchtige eetlust "dat ik je verslind"!!! Ik ben 86 jaar oud en de tijd is aan mij om alles te verwerken . Ik vind je nog jong omdat je al deze realiteiten die je deelt hebt geassimileerd... GEFELICITEERD


Donderdag 21 januari 2016 – Maddy Besson – Kans “God die incognito gaat” Einstein Een vriend raadde mij een boek over geluk aan, ik tikte online op de Payot-website en realiseerde me dat dit boek te duur voor mij was! !! Op de pagina ontdek ik het boek Du bonheur, un voyage philosophie , en de auteur Fréderic Lenoir herinnert me aan de achternaam van mijn grootmoeder ... Lenoir ... Ik waag mijn geluk en bestel dit boek in zakversie die overeenkomt met wat ik zoek ... om mezelf te onderwijzen zonder de bank te breken !!! En daar wacht mij een enorme verrassing, een auteur, die mij tot dan toe onbekend was, brengt me antwoorden op mijn vragen, echte steun en vooral de vreugde van het vinden van mijn Joie de Vivre!!!!!! Dank u, dank u, dank u... voor het beschikbaar stellen van uw rijkdom, uw kennis en uw levensvreugde voor iedereen. Ik wens je een fijne dag.


Woensdag 20 januari 2016 – Isabelle Lyon – Coeur de cristal Ik ontdek Coeur de cristal , die ik bij toeval ontdekte op een plank in een boekhandel. Ik raakte echt verslaafd aan het idee van het verhaal. Ik las de citaten als een troost voordat ik weer aan het werk ging ... en sindsdien heb ik het halve boek gelezen en ga ik nog steeds door. Het is gewoon prachtig, zowel licht als verschrikkelijk diep. Een aanrader voor alle volwassenen, niet alleen kinderen. Bedankt Frederik.


Woensdag 20 januari 2016 – Régine – L'âme du monde Hallo, L'âme du monde is het eerste boek van Frédéric Lenoir dat ik heb gelezen en het is waar dat het het eerste is van een lange lijst. Ik geef toe dat deze lezingen het begin waren van een diepgaande verandering in mij, zowel vanuit professioneel als persoonlijk oogpunt. Ze zijn erg handig voor mij in het geval van negatieve emoties. Heel erg bedankt voor deze benadering van het leven die deze lezingen zeer toegankelijk maakt voor niet-ingewijde lezers zoals ik. Ik wens je een heel goed vervolg en een heel goed jaar vol energie, passie,...


Woensdag 13 januari 2016 – Florence – Dankbetuiging Beste Frédéric Lenoir, bedankt voor het schrijven van “Kleine verhandeling over het innerlijk leven”. Ik bewaar het in mijn tas en blader er regelmatig in om me terug te brengen naar de basis en mijn gedrag te corrigeren. Ik blader er ook doorheen als ik wanhoop over de moeilijkheden die men ondervindt bij het communiceren met anderen en het gebrek aan openheid dat de meesten van ons tonen. Ik heb een opvliegend karakter als gevolg van een gebrek aan zelfvertrouwen veroorzaakt door deze "narcistische wond" die onze ouders ons soms toebrengen en waarvan je de inhoud zo goed uitlegt. Er is alles waarin ik in uw boek geloof, voldoende populair om voor iedereen toegankelijk te blijven, en ik ben verheugd het aan te bieden om de wijsheid ervan te verspreiden, in ieder geval om te proberen, omdat, zoals Einstein zei, "het gemakkelijker is om een ​​atoom te breken dan een vooroordeel". Jouw boek zou aan elke pasgeborene gegeven moeten worden! Dankzij jou dompel ik me nu onder in de geschriften van Marc Aurèle. Nogmaals bedankt dat ik het mocht ontdekken. Mooi jaar


Dinsdag 12 januari 2016 – Christine Ik wilde je een heel gelukkig nieuwjaar 2016 wensen. Moge het je geluk brengen, gedeelde vreugden, projecten, … Bedankt voor je boeken en je conferenties. Ik lees je boeken altijd met veel plezier.


Dinsdag 12 januari 2016 – Bribri73 – The Power of Joy  Hartelijk dank voor je boek dat mij bevestigt dat bepaalde oordelen of observaties die ik maakte over de huidige samenleving en over mezelf (vragen, invloed van religie, etc.) terecht waren . Ik voelde deze dingen, maar ik wist niet hoe ik ze goed moest uiten. Dankzij jou, je vele ervaringen, voel ik me goed en ervaar ik een diepe vreugde die ik zal proberen te delen met iedereen van wie ik hou... Nogmaals bedankt.


Maandag 11 januari 2016 – Catherine – Kalender Beste Frédéric Lenoir, overweeg alstublieft de regio van Nimes voor uw conferenties of weekenden. Heel erg bedankt, al mijn beste wensen voor een warm publiek!


Zaterdag 9 januari 2016 – Sandrine – The Power of Joy Beste Frédéric, ik heb net je boek The Power of Joy uitgelezen en ik sluit het, ik dacht dat als je bij mij was geweest, ik met plezier naar je toe zou zijn gegaan. dankjewel… ik begin 2016 goed! Het is altijd een plezier om je te lezen, maar omdat ik me tegenwoordig minder op één lijn voelde met mezelf, niet goed wetend waar ik heen ging, voelde ik een echte verbinding met een diepe vreugde door dit boek te lezen en het hielp me om me opnieuw te concentreren op wie ik ben diep, mijn momentum van het leven en mijn projecten om deel te nemen aan het verbeteren van de wereld. Ik waardeer het ook zeer dat u persoonlijke ervaringen deelt om uw opmerkingen te illustreren, omdat ik vind dat het helpt om uw geschriften nog menselijker te maken. Alvast bedankt en een fijn 2016!


Vrijdag 8 januari 2016 – Dakini – Bedankt ik heb gisteravond naar je geluisterd in Valence, ik had je al gehoord dankzij je boek The Power of Joy . Je versterkte mijn overtuigingen, gedachten, alles resoneerde precies met mij. Op een enkel punt na, dat over intuïtie. In de laatste "wetenschap en toekomst" houden neurowetenschappers een minder radicaal discours. We moeten niet altijd op onze intuïtie vertrouwen... de rede stelt ons soms in staat om het te analyseren en met onderscheidingsvermogen te handelen. Ik zal nog steeds proberen mijn intuïtie met betrekking tot mijn telefoontjes te versterken, te experimenteren... glimlach. Je bent een persoon vol positieve energie, die ons besmet en dat is goed. Tot ziens, mijnheer Lenoir, want ik ga uw "Kracht van Vreugde" nauwkeuriger lezen.


Woensdag 6 januari 2016 – Cathia – Gelukkig Nieuwjaar Dank u voor het schrijven van uw boeken die ons hart openen om geluk uit te nodigen. Bedankt dat je ons eraan herinnert dat dit nobele gevoel dat ons, mannen, vrouwen en kinderen verbindt, krachtig is, het houdt ons in het heden in leven. Laten we er zeker van zijn dat door het te voeden, de wezens op deze aarde de oorlogen tot zwijgen zullen brengen... Bedankt dat je ons helpt ons ego te beheersen, want we zijn allemaal gelijk. Bedankt voor het schrijven, want in harmonie leven zonder anderen te veroordelen is een kunst. Een heel goed jaar meneer Lenoir


Dinsdag 5 januari 2016 – Alice – The Power of Joy Ik heb net The Power of Joy en het was een grote schoonmaak. Ik dacht dat ik al het werk aan mezelf had gedaan dat je aanbeveelt en nou nee, op 83-jarige leeftijd blijf ik "mezelf op de wereld brengen" zoals Marie de Hennezel zegt. Mijn leven op 14-jarige leeftijd was om terug te gaan naar de fabriek, mijn ouders waren te arm voor mij om mijn studie voort te zetten. Ziekte op 30-jarige leeftijd (6 maanden gezond, 3 kinderen thuis latend), veranderde mijn leven volledig. Op 50-jarige leeftijd leidde ik seminars in een groot bedrijf over communicatie, terwijl ik tegelijkertijd inburgeringscursussen gaf. Ik schreef mijn herinneringen voor mijn kleinkinderen en enkele vrienden, ik was er zeker van dat ik het einde had bereikt. Nou nee, je boek deed me ontdekken hoe ik, ondanks al het werk dat ik had gedaan om mezelf te bouwen, getekend bleef door de wens om ALLES TE BEHEERSEN. Ik ben goed opgeschoten, bedankt!


Vrijdag 1 januari 2016 - Karineds - Getuigenis van dag 1 van het jaar 2016 Hallo, ik ben in dit station vanmorgen, alleen, op deze dag 1 van het jaar 2016, mezelf afvragend na alle avonturen van mijn leven in 2015, baan verlies, scheiding, financiële problemen, als ik echt zou blijven leven... Ik ging naar de pershoek van dit station terwijl ik op mijn trein wachtte en zag je boek. Ik zei tegen mezelf nog iemand die ons onzin vertelt, hij kent de realiteit van het leven niet. Maar toch, nieuwsgierig, kocht ik je boek Du Bonheur, een filosofische reis . Ik begon het te lezen, wat een verrassing, wat een vreugde, ik heb het verslonden!!! Kortom, BEDANKT, BEDANKT, voor het schrijven van dit boek!!! Ga door!


Vrijdag 1 januari 2016 – Rémy – De ziel van de wereld Prachtig werk! Ik vond de “O kinderen der mensen” echter contraproductief en ik betreur de afwezigheid van de dissonante noot, de lacaniaanse psychoanalyse die door zijn ongeloof en toereikendheid een achtste les motiveert: hoe kan ik een post-Prometheïsche gedachte concreet implementeren? Toereikendheid wordt opgevat in de zin dat het alleen de bepalende factor vormt voor het verkrijgen van het effect dat men waarneemt of het resultaat dat men uitsluitend op grond van rede en hedendaagse wetenschappelijke kennis verwacht; iedereen heeft het denken van de kinderen van de Commune voor ogen met betrekking tot religies en burgerlijke cultuur, dus het is niet nodig om de confrontatie te ontwikkelen. Mooi heden moment. cdt


Lezerspagina 2015

2014 Readers' Pagina 2013 lezers van Pagina Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save Save

AGENDA

Momenteel geen evenement gepland.