Juridische kennisgeving

Uitgever informatie

De site fredericlenoir.com is eigendom van het bedrijf “Anima Mundi”, SASU met een aandelenkapitaal van 5.000 euro, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs (RCS) onder nummer B 812 373 991 en met hoofdkantoor in ABC Live, 101, rue de Sèvres, 75006 Parijs, e-mail: mailcontact[at]fredericlenoir.com

Publicatiemanager:
Frédéric Lenoir

Ontwerp en productie:
Nadia Ghidina Lerussi en Tristan Hervouet

Vertalingen:
Linguise

Accommodatie:
OVH
2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix
Tel: +33 9 72 10 10 07

Formulieren

De informatie die via de formulieren wordt verzonden, wordt niet aan derden bekendgemaakt.

Sommige informatie op deze formulieren is optioneel, andere verplicht en duidelijk als zodanig aangegeven, zodat uw antwoorden voldoende zijn om ons in staat te stellen de informatie te verwerken.

Bescherming van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016, bekend als de "Algemene verordening gegevensbescherming" of "GDPR", hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens over u. Om uw rechten uit te oefenen, gelieve een brief te sturen naar het volgende adres: Anima Mundi – Website – 12 rue de l'Abbaye 75006 Parijs of een e-mail naar het volgende adres: contact@fredericlenoir.eu met vermelding van het onderwerp van uw verzoek en een kopie bij te sluiten van uw identiteitsbewijs. Gegevensbeschermingsbeleid voor meer informatie .